Les Roches Ranked Among Top 5 Higher Education Institutions for Hospitality and Leisure Management

Les Roches ติดอันดับท็อป 5 สถาบันการบริหารธุรกิจบริการ

Les Roches Global Hospitality Education ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 4 ของสถาบันที่เปิดสอนในด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ และอันดับ 2 ของโลกในฐานะสถาบันที่มีชื่อเสียงโดยประเมินจากความเห็นขององค์กรผู้จ้างงาน โดย QS World University ในปี 2017

The QS World University Rankings ได้จัดอันดับประเภทของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆโดยแบ่งแยกตามสาขาวิชา โดยคลอบคลุมกว่า 46 สาขาในปี 2017 นี้  โดยคาดหวังว่าว่าสามารถช่วยนักเรียนให้สามารถจำแนกมหาลัยที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่แตกต่างกันเพื่อสาขาที่ตนเองสนใจและต้องการเรียน โดยมีการเพิ่มสาขาวิชาที่มากขึ้นในแต่ล่ะปีเพื่อตอบสนองความต้องการและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

ในประเภทของสาขาการบริหารการจัดการธุรกิจบริการ ได้มีการสำรวจโดยใช้เกณฑ์การวัดสองอย่างคือในด้านวิชาการและความพึงพอใจของผู้จ้างงานเพื่อใช้ในการประเมินชื่อเสียงของสถาบันในหมู่นักวิชาการนานาชาติและบรรดาเหล่าผู้นำในอุตสาหกรรม ในปี 2017 The QS World University Rankings ได้รับการตอบรับการสำรวจจากนักวิชาการกว่า 74,651 คนและนายจ้างกว่า 40,643 ทั่วโลก

“Les Roches ยังคงเตรียมความพร้อมให้นักเรียนด้วยคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดในหลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการตามรากฐานแบบแผนสวิสท่ามกลางเครือข่ายความเป็นนานาชาติของแคมปัสทั้งห้าแห่งในสี่ประเทศ” โซเนีย ทาทาร์ CEO Worldwide ของ Les Roches ได้กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายของสถาบันการบริหารธุรกิจบริการทุกๆแห่งคือเตรียมความพร้อมให้กับคนที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต ผลสำรวจนี้ได้ยืนยันแล้วว่าผู้จ้างงานมีความพึงพอใจกับความแตกต่างอย่างเป็นธรรมชาติของรูปแบบหลักสูตรของเราซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์กับนวัตกรรมยุคสมัยใหม่เข้ากับการเตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ Sommet Education บริษัทแม่ของ Les Roches มีความพยายามที่จะเตรียมพร้อมบัณฑิตเพื่อความสำเร็จในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการในอนาคตด้วยวิชาการที่เข้มข้น ทักษะเรียนรู้พื้นฐานและปลูกฝังบุคลิกความเป็นสากล โดยเป็นที่ยอมรับว่า Sommet Education เป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่มีถึงสองสถาบันในเครือที่ติดอันดับท็อป 5 ของโลกในเรื่องความพึงพอใจของผู้จ้างงาน “เรามีความยินดีที่ The QS World University Rankings ได้ให้เกียรติโรงเรียนทั้งสองแห่งของเราได้เป็น 1 ใน 5 สถาบันที่นายจ้างมีความพึงพอใจมากที่สุด” Benoît-Etienne Domenget, CEO ของ Sommet Education กล่าว “ผลสำรวจได้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่า Les Roches มีการเรียนการสอนที่มีนวัตกรรมและมีความเป็นนานาชาติเพื่อนำไปสู่การฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะการจัดการธุรกิจและความเป็นเจ้าของกิจการที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

 

Les Roches Global Hospitality Education

ก่อตั้งเมื่อปี 1954, Les Roches เป็นสถาบันเอกชนที่มีแบบแผนการเรียนตามแบบแผนสวิส โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีหลักสูตรปริญญาตรี อนุปริญญาโทและปริญญาโทในสาขาบริหารการจัดการธุรกิจบริการ, การท่องเที่ยว และการจัดการอีเว้นท์ Les Roches ได้เตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆท่ามกลางเครือข่ายความเป็นนานาชาติของแคมปัสในสวิตเซอร์แลนด์, สเปน, สหรัฐอเมริกา, จีนและจอร์แดน

Les Roches ได้รับการรับรองในระดับอุดมศึกษาโดย the New England Association of Schools and Colleges, Inc. (NEASC). ซึ่งรับรองมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก