ระบบการศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุุดในโลก

จากรายงานของ Human Capital Report ประจำปี 2016 ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การจ้างงาน และแรงงาน ซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum (WEF) องค์กรไม่แสวงผลกำไร ระบุว่าสวิตเซอร์แลนด์มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองจากฟินแลนด์และนอร์เวย์ จากรางานประจำปีฉบับที่ 4 ระบุว่า การศึกษาระดับประถมศึกษาและระบบการศึกษาโดยรวมของสวิตเซอร์แลนด์มีคุณภาพสูง  สำหรับสายอาชีพนั้น มีการอบรมด้านวิชาชีพที่ดี และงานฝีมือระดับสูงก็มีความหลากหลาย  นอกจากนี้ สวิตเซอร์แลนด์ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการอบรมเจ้าหน้าทีที่ดีที่สุด เป็นประเทศที่มีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 และเป็นประเทศที่มีการจ้างงานผู้มีฝีมือชั้นสูง

รายงานยังระบุอีกว่า มี 130 ประเทศที่กำลังพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือลงทุนให้กับประชากรของประเทศด้วยการให้การศึกษาและการฝึกอบรมด้านต่างๆ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจต้องใช้เวลายาวนานในการทำให้ประชากรในช่วง 5 อายุ สามารถเข้าถึงการศึกษา มีทักษะอาชีพ และได้รับการจ้างงาน  แต่ 3 ประเทศที่ยังคงครองตำแหน่งก็คือ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และฟินแลนด์ ทั้ง 3 ประเทศพัฒนาประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากการลงทุนทางทรัพยากรมนุษย์นี้ถึง 85% อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการจ้างงานในกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี สวิตเซอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่ 85 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประชากรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความเป็นอยู่ที่ดี ส่งผลให้ประชากรสูงวัยไม่จำเป็นต้องทำงาน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.swissinfo.ch

ขอบคุณรูปภาพจาก The American School In Switzerland (TASIS) และ Aiglon College