images

ทำไมจึงควรเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

          ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องของการท่องเที่ยว และการศึกษา ออสเตรเลีย มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Opera House, Blue Mountain ส่วนในเรื่องของการศึกษา ออสเตรเลีย มีมหาวิทยาลัยระดับ Top 100 อยู่เป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น The University of Sydney, Australian National University, The University of Melbourne นอกจากนี้ยังมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษ อีกมากมายทั้ง สถาบันของรัฐ และเมืองที่มีนักเรียต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อมากที่สุดนั้น ก็คือ เมืองซิดนีย์ นั่นเอง

          ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไทย มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ความเป็นมิตร และสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรม แต่ผู้คนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นักเรียนสามารถเดินทาง และเรียนรู้ในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่พูดภาษาอังกฤษ มีคนไทยกว่า 40,000 คน อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย มีร้านอาหารไทยกว่า 400 แห่งในซิดนีย์

ข้อดีของการเรียนต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

          ด้วยสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียนั้นถือเป็นหนึ่งในสถาบันที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่และมีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยทำให้ช่วงเวลาที่นักศึกษาได้รับการศึกษาอยู่นั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและมีค่ายิ่ง

          อีกทั้งสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียหลายแห่งมีบรรยากาศเหมือนกับชุมชนขนาดเล็ก ไม่เพียงแต่นักเรียนจะสามารถศึกษาโดยใช้อุปกรณ์การศึกษาระดับโลกเท่านั้น ยังสามารถสนุกกับชีวิตสังคมของการศึกษาได้อีกด้วย โดยสามารถเข้าร่วมชมรมหรือสมาคมต่างๆของสถาบันการศึกษา เช่น การเสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแกร่งของร่างกายหรือการร่วมทีมกีฬากับสถาบันการศึกษา หรือเข้าร่วมงานสังคมต่างๆ เป็นต้น

สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอย่าง เช่น

– สถานพยาบาลและการแนะแนว

– ที่พักนักศึกษา

– บริการดูแลเด็ก

– ชมรมและสมาคมต่างๆ

– ห้องสวดมนต์และประกอบพิธีกรรม

– บริการทางอาชีพ

– ธนาคาร แหล่งเลือกซื้อสินค้า และร้านอาหาร

– สมาคมและการจัดงานต่างๆ และอุปกรณ์กีฬาและการออกกำลังกาย

          ซึ่งสถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่งในออสเตรเลียจะมีสมาคมนักศึกษาเป็นของตนเอง เชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อบริการนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ท่านเลือก

images

ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

          ออสเตรเลียมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปร้อยละ 65 เป็นที่ราบสูง และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและทุรกันดาร และมีขนาดทะเลทรายรวมกันใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทะเลทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกา ชาวออสเตรเลียเรียกดินแดนที่แห้งแล้งและทุรกันดารนี้ว่า “เอาต์แบ็ก” ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกหลังเทือกเขาเกรตดิไวดิง ซึ่งแบ่งแยกชายฝั่งตะวันออกกับเขตเอาต์แบ็ก มีแม่น้ำสายสำคัญ ๆ อยู่ทางภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ำดาร์ลิง แม่น้ำเมอร์เรย์ ส่วนตอนกลางของประเทศที่เรียกว่า “เขตเซนทรัลโลว์แลนด์” เป็นเขตแห้งแล้งที่สุด แม่น้ำลำธารต่าง ๆ อาจแห้งสนิทเป็นเวลาหลายปี

          ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร กว่าหนึ่งในสามของประเทศตั้งอยู่ในเขตร้อน และส่วนที่เหลือตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น อย่างไรก็ตามออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดกว้างใหญ่ จึงมีสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายโดยทั่วไปแล้วอากาศจะเย็นสบาย แต่บริเวณที่ราบสูง ที่ราบในแทสมาเนีย และบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีอากาศหนาวเย็น ส่วนภูมิอากาศทางตอนเหนือของประเทศนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับภูมิอากาศทั่วไปในเขตเอเชียและแปซิฟิค

ฤดูกาล

ออสเตรเลียมี 4 ฤดู ดังนี้

– ฤดูร้อน : เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์

– ฤดูใบไม้ร่วง : เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

– ฤดูหนาว : เดือนมิถูนายน ถึง เดือนสิงหาคม

– ฤดูใบไม้ผลิ : เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน

ข้อมูลทางด้านประชากรและภาษา

          ประเทศออสเตรเลียมีประชากรทั้งหมด 19 ล้านคน ส่วนมากอทศัยอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ และในแทสมาเนีย ซึ่งประมาณ 85% ของประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ใกล้หรืติดชายฝั่งทะเล ชาวออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและดำเนินชีวิตแบบตะวันตก ประเทศออสเตรเลียเปรียบเสมือนบ้านของคนจาดทั่วทุกมุมโลก ประชากรประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดที่อาศัยในประเทศออสเตรเลียเป็นชาวต่างชาติ ทั้งจากเอเชีย ยุโรป อังกฤษ และ อเมริกา ปัจจุบันนี้ประเทศออสเตรเลียได้มีการติด ต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม

          เนื่องจากประชากรแต่เดิมส่วนใหญ่อพยพมาจากทวีปยุโรป ดังนั้นวัฒนธรรมของออสเตรเลียจึงมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะแบบอังกฤษหรือแองโกล-เคลติก แต่ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งพัฒนามาจากสภาพแวดล้อมและชนพื้นเมือง ในระยะหลัง วัฒนธรรมของออสเตรเลียยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน

ข้อมูลทางด้านศาสน

          ชาวออสเตรเลีย นับถือศาสนาคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิก โปรแตสแตนท์ และออร์โธดอกซ์ ส่วนศาสนาอื่นได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนายิว และชาวพื้นเมืองนั้นนับถือผีสางเทวดา

การเดินทางในออสเตรเลีย

          เป็นที่ยอมรับว่าระบบการขนส่งการจราจรในประเทศออสเตรเลียนั้น ค่อนข้างสะดวกสบายมีทางเลือก ให้หลายทางไม่ว่าจะไปเรียน  หรือไปทำงานนอกตัวเมืองมีทั้งรถประจำทาง รถไฟ หรือเรือให้เลือกกันตามแต่สะดวก มีเวลากำหนดชัดเจนว่ารถไฟ รถประจำทาง หรือ เรือโดยสาร ออกกี่โมง ทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าจะถึงที่หมายกี่โมงและใช้เวลาเดินทางกี่นาที ซึ่งในการเดินทางในประเทศออสเตรเลียนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

– รถไฟ เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวกเพราะมีสถานีครอบคลุมทั่วเมือง ราคาตั๋วแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราไป Zone ไหนและเลือกตั๋วแบบใด อาทิ ตั๋ว One way, Return จะเป็นรายสัปดาห์ หรือ รายเดือน การจำหน่ายตั๋ว สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ หรือ เครื่องยอดเหรียญ

– รถประจำทาง โดยมากเป็นรถประจำทางปรับอากาศมีต้นสายหลักอยู่ในเมือง หากจะนั่งข้าม Suburb ต้องมาต่อสายในเมือง หรือ ถ้าจะให้สะดวกในบางพื้นที่ควรเลือกขึ้นรถไฟ เพราะรวดเร็วกว่า การโดยสารรถประจำทางจึงเป็นในระยะ การเดินทางที่ไม่ไกลนัก หรือ เดินทางใน Suburb นั้นๆ จะสะดวกกว่า

– เรือโดยสาร การเดินทางไป Suburb ที่อยู่ติดริมน้ำจะสะดวกมาก ไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร ท่าเรือหลักอยู่ที่ Circular Quay ในตัวเมือง Sydney ผู้ที่โดยสารเรือเป็นประจำสามารถหาซื้อตั๋วรายสัปดาห์ได้

– รถราง วิ่งในระยะที่ไม่ยาวนัก ระยะทางของรถรางอยู่ในเขตแหล่งท่องเที่ยว จากย่านไชน่าทาวน์ ผ่าน DarlingHarbour ไปทางคาสิโน และ ตลาดปลา

– รถรางเดียว หรือ โมโนเรล ให้บริการในย่านตัวเมืองเท่านั้น มีสถานีหลักเพียง 8 สถานี รถออกทุกๆ 3-5 นาที สามารถซื้อตั๋วได้ที่ทุกสถานีของรถรางเดียว

– รถแท็กซี่ เหมือนบ้านเรา คือ เป็น แทกซี่มิเตอร์ ขึ้นไปนั่งปุ๊ป จะกดราคาที่ AUD 2 จากนั้นราคาก็ขึ้นไปตามระยะทางของมิเตอร์

images(2)

วีซ่านักศึกษา

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน

– กรอกใบสมัครหมายเลข 157A ให้ครบถ้วน

– หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

– รูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– เอกสารการศึกษาต้นฉบับพร้อมสำเนา ซึ่งรวมถึงประกาศนียบัตรการเข้าอบรม วิชาต่างๆ และ Transcript ในระดับอุดมศึกษา เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้ หลังจากที่ทำการรับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว

– Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และในกรณีที่ให้ญาติเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งจะต้องแสดงเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ด้วย

– สำเนาทะเบียนบ้าน + ต้นฉบับ

– จดหมายรับรองการทำงาน ถ้ามีประวัติการทำงาน

– ใบ COE (Confirmation of Enrolment) ซึ่งก็คือใบตอบรับจากสถาบันที่ได้ทำการสมัครเรียนนั่นเอง

– ใบตรวจสุขภาพ ซึ่งจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่สถานฑูตระบุไว้เท่านั้นนะ ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 18,850.00 บาทครับ

ประกาศจากสถานทูตออสเตรเลีย ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการขอวีซ่านักเรียน เป็นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 18,850.00 บาท และค่าวีซ่าท่องเที่ยวจากเดิม 3,300 บาทเป็น 3,650 บาท และประกันของสุขภาพนักเรียนต้องครอบคลุมระยะเวลาวีซ่า

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          ระเบียบเรื่องการย้ายถิ่นในออสเตรเลียกำหนดว่า นักศึกษาต่างชาติจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าตนสามารถจ่ายค่าครองชีพและค่าเล่า เรียนในประเทศออสเตรเลียได้ การทำเช่นนี้ก็เพื่อยืนยันว่านักศึกษาจะสามารถเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ และได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัยและสนุกสนานในออสเตรเลีย

          ถึงแม้ว่านักศึกษานานาชาติจะสามารถเสริมรายได้ของตนด้วยเงินจากการทำงาน พิเศษในออสเตรเลียได้ แต่ระเบียบเรื่อง ‘ค่าครองชีพ’ นี้จะช่วยสนับสนุนความสำเร็จด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการยืนยันว่านักศึกษาจะไม่จำเป็นต้องพึ่งงานพิเศษแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างของตัวเอง
ซึ่งออสเตรเลียนั่นมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่มีค่าครองชีพที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉลี่ยแล้ว นักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียจะต้องใช้เงินประมาณ A$360 เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ :
– ที่พัก
– อาหาร
– เสื้อผ้า
– ความบันเทิง
– ค่าเดินทาง
– การเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศ
– ค่าโทรศัพท์
– ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการครองชีพอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ได้อาศัยอยู่ รวมถึงหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาด้วย

ระบบศึกษาในออสเตรเลีย

b_03753_006

          การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ดังนั้นระบบการศึกษาในแต่ละรัฐจึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ
1. อนุบาลศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. อุดมศึกษา

ระดับอนุบาล (Pre-School)
เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ ถึง 5 ขวบ เป็นการศึกษาไม่บังคับ เน้นการเตรียมเด็กให้มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและสังคม

ระดับประถมศึกษา (Primary School)

มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี จาก Year 1 ถึงYear 6 วิชาที่สอนในระดับนี้ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี และสุขศึกษา โดยมีวิชาศีลธรรมและศาสนาเป็นวิชาเลือก ระดับประถมรัฐบาลออสเตรเลียยังไม่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ โรงเรียนรัฐบาล เป็นโรงเรียนแบบ Day School คือ ไปเช้าเย็นกลับ ในขณะที่โรงเรียนเอกชนจะมีแบบโรงเรียนประจำ Boarding School (ประจำ) และไปกลับ

ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)
ก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับมัธยม จะต้องมีผลสอบ AEAS พร้อมด้วยผลการศึกษา มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี แบ่งเป็น

มัธยมต้น (Junior Secondary) จาก Year 7 ถึง Year 10 เมื่อนักเรียน จบการศึกษาในระดับนี้แล้วก็สามารถออกไปสู่ตลาดแรงงาน ทำงานหรือฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กิจการในภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ หรือ อาจศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้นใน TAFE ได้

มัธยมปลาย (Senior Secondary) คือ Year 11 และ 12 เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิชาในระดับมัธยมปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร เป็นต้น โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนสี่หรือห้าวิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา และ เลือกอีกหนึ่งหรือสองวิชาเป็นวิชาเลือก

ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)
มหาวิทยาลัยเป็นของรัฐบาลทั้งหมด ยกเว้น BondUniversity ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย เอกชนเพียงแห่งเดียวในออสเตรเลีย โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี บางสาขาอาจใช้เวลาการศึกษามากกว่านั้น สำหรับน้องๆ ที่ต้องการได้ปริญญาเกียรตินิยม คือ ต้องเพิ่มระยะเวลาเรียนอีก 1 ปี

ปีการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ ก.พ.-ธ.ค. โดยทั่วไปการเปิดเรียนของรัฐต่างๆ จะแตกต่างกัน บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางรัฐจะแบ่งเป็น 4 ภาค โดยทั่วไป หากนักเรียนไทยมีคะแนนมีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL (500) และผลการเรียนดี ก็สามารถต่อชั้นได้เลย เป็นการศึกษาวิชาเพื่อประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาศึกษา 2 ปี ขึ้นไปตามลำดับ จนถึงการศึกษาขั้นปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย น้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับนี้จะได้รับวุฒิต่าง ๆ กันดังนี้
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรืออนุปริญญาโท (Post Graduate Diplomas or Graduate Diplomas)
มีระยะเวลาศึกษา 1 ปี หลังจากจบปริญญาตรี ส่วนมากจะเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมผู้เข้าศึกษาที่มีพื้นฐานในระดับปริญญาตรีที่ต่างสาขา ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทตามปกติ
ปริญญาโท (Master’s Degree)
มีระยะเวลาศึกษา 1 – 2 ปี แล้วแต่สาขา และสถาบันการศึกษาที่จัดโครงการศึกษาระดับปริญญาโทของออสเตรเลียมี 2 แบบ คือ
1. Master Degree By Research ไม่มีชั้นเรียนมีแต่การวิจัย
2. การเสนอผลการวิจัย และการสอบ Comprehensive Exam
ระบบการเรียนปริญญาโท  มี 3 ลักษณะ คือ
1. Cousework เป็นการเรียนแบบเข้าฟังคำบรรยาย
2. Thesis เป็นการเรียนแบบเขียนวิทยานิพนธ์
3. Cousework & Thesis เป็นการเรียนผสมระหว่างการเข้าฟังคำบรรยาย และการเขียนวิทยานิพนธ์
เฉพาะ MBA รับผู้เรียนจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ แต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ในกรณีที่จบปริญญาตรีมาสาขาหนึ่งและต้องการเรียนปริญญาโทอีกสาขาหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยอาจให้ทดลองเรียน 1 ปีก่อน ซึ่งเรียกว่า Master Qualifying ต้องมีผลสอบเป็นที่น่าพอใจจึงจะสามารถเรียนต่อปริญญาโทได้
ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 -5 ปี เป็นหลักสูตร Cousework เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกนี้ด้วย แต่ยังเป็นส่วนน้อยผู้เรียนระดับปริญญาเอก ควรมีพื้นฐานการทำวิจัยในระดับปริญญาโทมาก่อน แล้วแต่ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้ เพราะการศึกษาขั้นปริญญาเอกของออสเตรเลียเป็นโครงการวิจัย (By Research) เพียงประการเดียว

การทำงานขณะที่กำลังศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

          นักเรียนนักศึกต่างชาติที่ศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงาน Part-Timeได้ โดยอนุญาติให้ทำงานได้สูงสุดถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างภาคการศึกษาและสามารถทำงานเต็มได้ในช่วงปิดภาคการศึกษา ถือ ว่าเป็นรายได้พิเศษช่วยผู้ปกครองหรือเก็บไว้ส่วนตัวเพื่อ, ใช้ในการท่องเที่ยวเมืองต่างๆที่ประเทศออสเตรเลีย, ใช้ซื้อสิ่งของส่วนตัวที่อยากได้หรือเป็นการหาประสบการณ์ให้กับชีวิตก็เป็น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างการศึกษา

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในออสเตรเลีย

art-usyd-202-620x349

โรงเรียน

– ToorakCollege (CRICOS Provider No. 00349D) 
www.toorakc.vic.edu.au 

– Victoria Government School (CRICOS Provider No. 00861K)http://www.sofweb.vic.edu.au/isp

–  TaylorsCollege
(CRICOS Provider No. 01781B (NSW), 01160J (VIC), 00126G(WA)www.taylorscollege.com

– Alexander Group (CRICOS Provider No. 01125A) 
www.alexander.wa.edu.au

– Murdoch College (CRICOS Provider No. 00429D)
www.murdochcollege.wa.edu.au

สถาบัน

– Hawthorn English Language Centre (CRICOS Provider No. 02184C)www.hawthornenglish.com

– Box Hill Institute of TAFE (CRICOS Provider No. 02411J) 
www.bhtafe.edu.au

– AMES International (CRICOS Provider No. 01275J)
www.ames.net.au

– Homesglen Institute of TAFE (CRICOS Provider No. 00012G)
www.holmesglen.vic.edu.au

– TAFE NSW Sydney Institute (CRICOS Provider No. 00591E)
www.sit.nsw.edu.au

– TAFE Western Australia (CRICOS Provider No. 00020G)
www.tafe.wa.gov.au

– Chisholm Institute of TAFE (CRICOS Provider No. 00881F)
www.chisholm.vic.edu.au

– Southbank Institute of TAFE (CRICOS Provider No. 02010D)
www.southbank.tafe.net 

– William Angliss Institute of TAFE (CRICOS Provider No. 01505M)
www.angliss.vic.edu.au
 Melbourne Institute of Business and Technology (CRICOS Provider No. 01590J)www.mibt.vic.edu.au

– Holmes Colleges (CRICOS Provider No. 00067C)
www.holmescolleges.com

– Cambridge International College (CRICOS Provider No. 01718J)
www.cambridge.com.au

มหาวิทยาลัย

– University of Canberra (CRICOS Provider No. 00212K)
www.canberra.edu.au

– University of Tasmania (CRICOS Provider No. 00586B)
www.utas.edu.au

– University of Wollongong (CRICOS Provider No. 00102E)
www.uow.edu.au 

– Swinburne University of Technology (CRICOS Provider No. 00111D)
www.swin.edu.au

– RMIT University (CRICOS Provider No. 01912G)
www.rmit.edu.au

– Murdoch University (CRICOS Provider No. 00125J)
www.murdoch.edu.au

– Griffith University (CRICOS Provider No. 00233E)
www.gu.edu.au

– Central Queensland University (CRICOS Provider No. 00219C)
www.cqu.edu.au

– James Cook University (CRICOS Provider No. ViC02153M, NSW01965E)
www.jcu.edu.au

– University of Queensland (ICTE) (CRICOS Provider No. 00091C)
www.uq.edu.au

– University of Technology (Insearch) (CRICOS Provider No. 00859D)
www.uts.edu.au

– University of Sydney (CRICOS Provider No. 01019C)
www.usyd.edu.au

– Queensland Institute of Business and Technology (QIBT)
www.qibt.qld.edu.au
(CRICOS Provider No. 01737F)

– USQ Brisbane (CRICOS Provider No. 01891G)
www.usq.edu.au

– Melbourne University Private (CRICOS Provider No. 02134C)
www.muprivate.au/mei