canada

ทำไมจึงควรเลือกเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม G-8 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

ข้อดีของการเรียนในประเทศแคนาดา

– ความปลอดภัยสุดยอด ​ภูมิอากาศหลากฤดูกาล และบริสุทธิ์

– มาตรฐานการศึกษาดีเยี่ยม

– ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด

– ภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงที่แท้จริง

– สามารถทำงานนอกสถาบันได้ ขณะกำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเมื่อเรียนจบ ยังสามารถทำงาน ที่แคนาดาได้ 3 ปีเต็ม

– ประชาชนเป็นมิตร และไม่เหยียดผิว

– คุณภาพชีวิตระดับดีที่สุดในโลก และเทคโนโลยีชั้นสูง

นอกจากนี้ ชาวแคนาดายังมีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลก ชาวแคนาดาเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์มีบ้านเป็นของตนเอง และ มีทรัพย์สินถาวร เช่น รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ และวิทยุ  ประเทศแคนาดามีระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมที่แพร่หลายและมีมาตรฐาน
อีกทั้ง ประเทศแคนาดายังมีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัย มีความสงบสุขในสังคม มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก และยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นศกที่ 1990. จากผลการรายงานจากกรมตำรวจในปี 1997 ถึงอัตราการก่ออาชญากรรมของชาวแคนาดาลดลง 5% เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกันมา ซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาให้การดูแลอย่างเข้มงวด โดยไม่มีการอนุญาติในการพกพาอาวุธแต่อย่างใด

ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

clip_image002
มีมหาสมุทรรอบล้อม 3 ด้าน คือทิศเหนือของประเทศแคนาดาจรดมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้จรดประเทศสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันออกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิก และมลรัฐอะแลสกา มีพื้นที่ทั้งหมด  9,976,140 ตารางกิโลเมตร และขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เ มืองหลวงของประเทศแคนาดาคือ   กรุงออตตาวา (Ottawa) และมีเมืองสำคัญที่สำคัญอื่นๆอีก ได้แก่ โทรอนโต(Toronto) มอนทรีออล(Montreal) แวนคูเวอร์ (Vancouver) ควิเบก ซิตี้ (Quebec City) แฮลิแฟ็กซ์ (Halifax) วินนิเป็ก (Winnipeg) เอ็ดมันตัน (Edmonton)

ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ

108112160
ประเทศแคนาดาอยู่ในภาคพื้นทวีป (มีหิมะในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อน) มี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ในช่วงระหว่างฤดูหนาวบางพื้นที่ของประเทศ อุณหภูมิติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส จนน้ำแข็งเกาะตัวเป็นน้ำแข็งถาวร แต่ความหนาวนี้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆ ส่วนในช่วงกลางวันของฤดูร้อน อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับกลางและแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามต่างกัน

ข้อมูลทางด้านประชากรและภาษา

100508
ประเทศแคนาดามีจำนวนประชากร 31.7 ล้านคน (ประมาณการปี 2546) แคนาดามีประชากรน้อยมากเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศ ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 30 ล้านคน อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ ชาวแคนาดาส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ ยูเครน อิตาลี แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และอินเดีย แต่กลุ่มอพยพล่าสุดมาจากเอเชีย สังคมของชาวแคนาดาเป็นสังคมของวัฒนธรรมผสมผสาน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ แต่ที่มณฑลควิเบค ประชากรจะพูดภาษาฝรั่งเศส แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

ข้อมูลทางด้านศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยนับถือศาสนาคริสต์ แยกเป็นนิกายต่างๆ ดังนี้ โรมันคาธอลิก (ร้อยละ 42 ) โปรแตสแตนท์ (ร้อยละ 40) อิสเทอร์นออโธดอกซ์ และยิว (ร้อยละ 18)  ส่วนศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธมีอัตราเพิ่มค่อนข้างรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายการรับคนนอกประเทศมาตั้งถิ่นฐาน

ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม
ประเทศแคนาดามีประชากรน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ของประเทศ ชาวแคนาดาส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศต่างๆ  จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและนโยบายส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีอาหารของชนหลายเชื้อชาติและกิจกรรมสันทนาการของชนชาติจากวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้นๆ

แคนาดายังเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย และมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เริ่มจากชายฝั่งที่เขียวขจีของมณฑลบริติช โคลัมเบีย เทือกเขาร็อคกี้ขนาดใหญ่ที่มณฑลอัลเบอร์ต้า ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าแพรรี่จนถึง  “ ดินแดนแห่งน้ำตาลเมเปิ้ล ”  ที่ทะเลสาบทั้งห้าและเซนต์ลอเรนซ์  ไปจนถึงแถบเชิงเขาและชายฝั่งอันงดงามของมณฑลในแถบฝั่งแอตแลนติก   ค่านิยมของชาวแคนาดาส่วนใหญ่คือ การส่งเสริมและเคารพในสิทธิเสรีภาพของมนุษย์

ข้อมูลด้านการเดินทาง

สายการบินนานาชาติหลักหลายแห่งให้บริการเที่ยวบินไปแคนาดาสม่ำเสมอ (มักจะเป็นเที่ยวบินตรง) อีกทั้งยังมีสายการบินในประเทศและบริการเรือเฟอร์รีจำนวนมาก
ซึ่งสามารถให้บริการขนส่งผู้โดยสารจากภูมิภาคหนึ่งของประเทศหรือจากมณฑลหนึ่งไปยังอีกมณฑลหนึ่ง

ในประเทศแคนาดา มีการขับขี่ยานพาหนะทางด้านขวามือของถนน และคนเดินถนนมีสิทธิพิเศษก่อน หรือ ‘มีสิทธิ์ในการใช้ถนน’ นั่นเอง เมืองและชุมชนส่วนใหญ่มีระบบรถประจำทางซึ่งใช้งานได้ง่ายและราคาไม่แพง เมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะมีรถไฟใต้ดินหรือรถไฟซึ่งเป็นการโดยสารที่มีราคาไม่แพงเช่นกัน

อีกทั้ง รถแท็กซี่ก็มีให้บริการอยู่ทั่วไป แต่เป็นวิธีการเดินทางที่มีราคาสูงขึ้น และมีเรือเฟอร์รี่จำนวนมากทั่วประเทศแคนาดาซึ่งใช้ในการขนส่งประชาชน และ/หรือ ยานพาหนะในแม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร

การขี่จักรยานก็เป็นวิธีการเดินทางที่ดีเช่นกัน แต่ขอให้แน่ใจว่า ได้สวมหมวกนิรภัยแล้ว เนื่องจากเป็นข้อบังคับสำหรับคนทุกวัย โรงเรียนโดยทั่วไปจะมีที่จอดรถจักรยานสำหรับนักเรียนเพื่อใส่กุญแจป้องกันจักรยานของพวกเขาในช่วงเวลาที่เข้าชั้นเรียน

ค่าครองชีพ

แคนาดาเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพไม่สูง การไปศึกษาต่อที่แคนาดาจึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกและประหยัดได้มากกว่า ค่าครองชีพโดยประมาณควรอยู่ที่ CA$1,300 ต่อเดือน ซึ่งรวมค่าที่พัก อาหาร ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ

ระบบการศึกษา

77

ระบบการศึกษาของแคนาดาได้รับการต้อนรับนักเรียนต่างชาติประมาณ 150,000 คนในแต่ละปี ครอบคลุมไปหมดทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การศึกษาในแคนาดาได้รับการดูแลโดยรัฐบาลของแต่ละรัฐและอาณานิคม
โรงเรียนประถมศึกษา : โดยทั่ว ๆ ไปแล้วคือ เกรด 1 ถึง 6
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : ปกติคือเกรด 6, 7 และ 8 ขึ้นอยู่กับรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : โดยปกติแล้วคือ เกรด 9 ถึง 12 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในควิเบกจะเริ่มตั้งแต่เกรด 7 – 11 ประเภทของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบไปด้วยทั้งของรัฐ เอกชน คอธอลิก คริสเตียน สตรีล้วน ชายล้วน และโรงเรียนประจํา
อุดมศึกษา : ประกอบไปด้วยวิทยาลัยการอาชีพ ( โรงเรียนอาชีวะ) วิทยาลัยชุมชน ( CEGEP ในควิเบก ) มหาวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษา

วีซ่านักศึกษา

– แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนและแบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัวที่กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 4,000 บาท

-หนังสือตอบรับการเข้าศึกษา (ฉบับจริง) จากสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ : ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิด ของนักเรียน หลักสูตรการเรียนและระดับโปรแกรมที่จะเรียน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเรียน สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในรัฐควิเบก ต้องมีหนังสือตอบรับจากรัฐควิเบก “ Certificate d’ acceptance” ( Quebec Certificate of acceptance หรือ CAQ ) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงวัฒนธรรมสังคม และ ตรวจคนเข้าเมือง แห่งรัฐควิเบก ( Ministre des Communautes Culturelles et de I’ Immigration du Quebec หรือ MCCI )

– หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือเพียงพอสำหรับคอร์สเรียน หรือต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

– รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 รูป แต่งกายสุภาพ ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น

-Transcript ที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน

– ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน

– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร

– ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

– กรณีเพศชาย – เอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร หรือใบผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

– นักเรียนที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า ต้องยื่นหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมในทะเบียนขอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย

– หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ,โรงงาน เป็นต้น

-ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

– บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
– สถาบันสอนภาษา (Language School)
ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพเฉลี่ยเดือนละ 80,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นสถาบันของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเรียนภาษา และมณฑลที่นักศึกษาเรียนอยู่ด้วย

– การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (High School)
ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพเฉลี่ยปีละประมาณ  800,000 บาท สำหรับโรงเรียนรัฐบาล และ
1,200,000 บาท สำหรับโรงเรียนเอกชน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละ มณฑลด้วย

– การศึกษาในระดับวิทยาลัย (College)
ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพเฉลี่ยปีละประมาณ 800,000 บาท

– การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (University)
ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่โดยประมาณ อยู่ที่ปีละ 850,000 บาท (ปริญญาตรี 4 ปี, โท 2 ปี, เอก 3 ปี)
สำหรับ MBA ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่โดย ประมาณ ปีละ 1,200,000 บาท และสามารถเรียนจบได้ใน 1 ปี – 1.5 ปีได้

รายชื่อโรงเรียนมัธยมยอดนิยมในแคนาดา

20100204141039

Bronte College 

School Disctrict 23 (Central Okanagan) 

School District 22 (Vernon) 

School District 69 (Qualicum School ) 

School District 71 (Comox Valley) 

The Collegiate

School District 75 (Golden Hills )l 

– CarletonDirtrictSchool Broad

– WentworthDirtrictSchool Broad

– YorkRegionDirtrictSchool Broad

Victoria School District 

Comox Valley

Bronte College

Edmonton Public Schools

Limestone District School Board

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแคนาดา

Capilano University
Institute Overview
Concordia University
Institute Overview

– Concordia University
Faculty of Fine Arts

– Grant MacEwan University
Institute Overview

– McGill University
Desautels Faculty of Management

– Memorial University of Newfoundland
Institute Overview
Institute Overview

– Michener Institute for Applied Health Sciences
Institute Overview
– Redeemer University College
Institute Overview

– Ryerson University
Institute Overview

– Simon Fraser University
Institute Overview

– University of Alberta
Institute Overview

– University of Lethbridge
Institute Overview

– University of New Brunswick
Institute Overview

– University of Prince Edward Island
Institute Overview

– University of the Fraser Valley
Institute Overview