ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
สถาบันการโรงแรมชั้นสูง กลียอง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ป.ตรี การบริหารการโรงแรม โอกาสแห่งการเรียนการโรงแรมระดับโลก พร้อมเปิดเทอมตุลาคมนี้

มาถึงแล้ว โอกาสของน้องๆ ที่ สนใจเรียนการโรงแรมระดับโลก ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นประเทศเป็นต้นกำเนิดสาขาวิชาการโรงแรม สถาบันกลียอง อินซทิติ้ว ออฟ ฮายเอ้อ เอ็ดยูเคชั่น Glion Institute of Higher Education หนึ่งในโรงเรียนบริหารการโรงแรมที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลก ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร “การบริหารการโรงแรม” ใช้ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี และ 7.5 เดือน โดยมีความพิเศษกว่ารอบรับสมัครทั่วไป ตรงที่น้องๆ จะมีโอกาสได้ฝึกงานยาวนานกว่าระยะเวลาปกติ กับโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำระดับโลกพร้อมมีรายได้ในระหว่างฝึกงานไปด้วย
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร “การบริหารการโรงแรม” ที่จะเปิดเทอมในเดือนตุลาคมนี้ มีความโดดเด่นที่ หลักสูตร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานสูงสุดถึง 9 เดือน จากปกติ 6 เดือน โดยใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร 3 ปี และ 7.5 เดือน จึงเป็นข้อได้เปรียบที่น้องๆจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มากขึ้น นั่นหมายถึงรายได้จากการฝึกงานก็มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้น ทางสถาบันยังจัดให้มีโปรแกรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน โดยการพาทัวร์และทำกิจกรรมไปตามสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในแคมปัสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสวิส พร้อมกับได้เปิดมุมมองและซึมซับความสำคัญของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย
หลักสูตรดังกล่าว ยังจัดให้มีสาขาวิชาเอก เพื่อสร้างเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในปีสุดท้ายของการเรียน ซึ่งประกอบด้วย 7 สาขาวิชาที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจทั่วโลก คือ สาขาวิชาการบริหารการโรงแรม สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริหารรายได้ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล สาขาวิชาการขายและส่งเสริมการตลาดสาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ และสาขาวิชาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาของของสถาบันได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและความมั่นใจในเรื่องบริหารจัดการที่ตรงกับความสนใจ นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมและบริการเท่านั้น เพื่อรองรับการเติบโตขึ้นสู่สายงานระดับผู้บริหารในอนาคตต่อไป
เหตุผล ที่ควรเลือกเรียนการโรงแรมกับสถาบันกลียอง

  • ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงเรียนบริหารการโรงแรมที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลก
  • มีประสบการณ์นานมากกว่า 50 ปี มีความร่วมมือที่ดีกับอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมมาโดยตลอด จึงส่งผลดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมายกระจายอยู่ทั่วโลก
  • มีนักเรียนมากกว่า90 สัญชาติ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และซึมซับความเป็นนานาชาติได้เป็นอย่างดี
  • นักเรียนสามารถโอนย้ายไปเรียนที่สถาบัน กลียอง ลอนดอน Glion London ได้ในทุกหลักสูตร
  • โอกาสในการเรียนจริง ปฏิบัติจริง พร้อมฝึกงานมีรายได้ ในโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำระดับโลก
  • ออกแบบหลักสูตรที่ต่างจากสถาบันอื่น ๆ ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จาการเรียนการสอนด้านการโรงแรม ที่ไม่ได้เรียนเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังได้สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนเองไปสู่การสร้างความเป็น

ผู้นำ และทักษะในการบริหารธุรกิจอีกด้วยโดยหลักสูตรดังกล่าว เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ติดกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต โทร 02-106-2541-2 หรือ 081-920-8882 อีเมล์ info@ekthana.com เว็บไซต์ www.ekthana.com