สาขา Management (October Intake)

Diploma in Business Design ดิปโพลม่า 3 ปี ที่ Barcelona สเปน เรียนด้วยภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทดีไซน์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทสื่อสาร สตูดิโอดีไซน์ บริษัทเหล่านี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ การบริหาร และทัศนคติของผู้ประกอบการที่ดี เพื่อสร้างและพัฒนาแบรนด์ สินค้า และการบริการใหม่ เรียนจบมีโอกาสทำงานหลากหลายด้าน เช่น ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาแบรนด์ ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การสื่อสาร ผู้จัดการด้านโฆษณา ผู้จัดการด้านนวัตกรรม ผู้พัฒนาธุรกิจใหม่ ผู้สร้างและดูแลประสบการณ์ให้ลูกค้า ผู้จัดการด้านประชาสัมพันธ์ ผู้พัฒนาสินค้า

https://youtu.be/7jcYUuJ4LCk