หลักสูตรต่างๆ

=== ใบอนุญาต ===

–  ATPL (A) – Air Transport Pilot License ใบอนุญาตการเป็นนักบิน

–  ATPL (H) – Air Transport Pilot License ใบอนุญาตการเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์

–  PPL (A) – Private Pilot License ใบอนุญาตการเป็นนักบินส่วนบุคคล

–  PPL (H) – Private Pilot License ใบอนุญาตการเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคล

=== เรตติ้ง ===

–  IR – Instrument Rating การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

–  MEP – Multi Engine Piston การบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

=== หลักสูตร ===

–  FI – Fight Instructor หลักสูตรครูการบิน

–  IRI – Instrument Rating Instructor หลักสูตรครูการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

–  CRI – Class Rating Instructor

–  MCC – Multi Crew Coordination