• ผู้สมัครต้องมีอายุอยู่ในระหว่าง 18 ถึง 60 ปี
  • มีความสนใจและกระตือรือร้น ในการเรียนเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และการทำครัวแบบ Gastronomy
  • มีความสนใจและมีความประสงค์ที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือพัฒนาภาษาฝรั่งเศสให้ดีขึ้น
  • ผู้สมัครสัญชาติยุโรปไม่ต้องใช้วีซ่า
  • ผู้สมัครที่ไม่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ ต้องมี ผลสอบ TOEIC 600 และ TOEFL 550 ขึ้นไป