หลักสูตร 1 เดือน ประกาศนียบัตร Gourmet: เป็นหลักสูตร 4 สัปดาห์ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การเรียนการสอนจะมีการทำครัว การทำขนม และ การชิมไวน์

  • French Cooking:หลักสูตรการทำครัวสไตล์ฝรั่งเศส ประกอบด้วย Cold First Dishes, Hot First Dishes, ปลา และ ซอสชนิดต่างๆ
  • French Pastry:หลักสูตรการทำขนมสไตล์ฝรั่งเศส ประกอบด้วย การทำขนมปังชนิดต่างๆ ,Viennoiseries, Doughs, Cakes, Chocolates, ขนมหวานต่างๆ และ การตกแต่ง
  • French Wines:หลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับฝรั่งเศสไวน์ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไวน์และการทำไวน์ ตัวอย่างไวน์ที่เป็นที่นิยมตามแหล่งที่มา อธิเช่น Languedoc, Roussillon, Bordeaux, Bourgogne และ Champagne เป็นต้น รวมถึงการชิมไวน์และการเยี่ยมชมสวนองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์

หลักสูตร 3 เดือนประกาศนียบัตร Gastonomic: 4 หลักสูตรการทำครัวสไตล์ Gastronomic ภายใน 12 สัปดาห์ หรือ 30 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ หลักสูตรประกอบด้วย การทำครัว การทำขนม Fine dining และ การชิมไวน์

หลักสูตร 7 เดือนการทำครัวสไตล์ Gastronomic เต็มรูปแบบพร้อมการฝึกงาน: หลักสูตรประกอบด้วย การทำครัวสไตล์ Gastronomic เต็มรูปแบบเป็นระยะเวลา 3 เดือน และ การฝึกงานในภัตตาคารของโรงแรมหรูในประเทศฝรั่งเศส

หลักสูตร 1 ปี ประกาศนียบัตร Gastronomic

  • French Wines Diploma: ประกอบด้วย2 หลักสูตรระยะเวลา 3 เดือนของการเรียน Gastronomic French Wines และ การฝึกงาน 1 ครั้งระยะเวลา 6 เดือน
  • Diploma in Gastronomic Pastry: ประกอบด้วย หลักสูตร 3 เดือนกับการเรียน Gastronomic Pastry, 3 เดือนกับการเรียน Gastronomic Cooking และการฝึกงาน 1 ครั้งระยะเวลา 6 เดือน
  • Diploma in Gastronomic Cooking: ประกอบด้วยหลักสูตร 3 เดือนกับการเรียน Gastronomic Cooking , 3 เดือนกับการเรียน Gastronomic Pastry และการฝึกงาน 1 ครั้งระยะเวลา 6 เดือน
  • Diploma in French Fine Dining Service: ประกอบด้วย หลักสูตร 3 เดือนของ French Wines Course; 1 เดือนของ Gastronomic Cooking Course; 1 เดือนของ Gastronomic Pastry Course; 1 เดือนของ Fine Dining Service Course; การฝึกงาน 1 ครั้งระยะเวลา 6 เดือน

หลักสูตร 2 ปี ประกาศนียบัตรการบริหารการจัดการอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ Gastronomic:
บหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จาก 2 ทางเลือก คือ หลักสูตร Cooking + Pastry หรือ หลักสูตร Service + Wines และนักเรียนที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และมีความรู้เรื่องภาษาฝรั่งเศสระดับ Advance สามารถได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนในปีที่ 2 เลย โดยไม่ต้องผ่านหลักสูตรในปีแรก

หลักสูตรประกอบด้วย:

  • Year 1: หลักสูตรการเตรียมความพร้อมซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี
  • Year 2: หลักสูตร 3 เดือนการบริหารการจัดการระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตร 3 เดือนการบริหารการจัดการภาคปฏิบัติและการฝึกงาน 1 ครั้งในภัตตาคารโรงแรมหรูในประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 6 เดือน