ปริญญาโท

+ปริญญาโท สาขาการเงินสำหรับโรงแรมและธุรกิจบริการนานาชาติ (1ปี)

ปริญญาโทสาขานี้เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาที่แคมปัสและออนไลน์ เหมาะกับผู้ที่จบการศึกษาด้านธุรกิจบริการ หรือสาขาอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินอย่างมีกลยุทธ์ รวมทั้งทักษะด้านการบริหารรายได้

+ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการธุรกิจบริการนานาชาติและการบริหารอุตสาหกรรมการบริการ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจนี้ให้นักเรียนเลือกสาขาเฉพาะทางได้ 2 สาขา ได้แก่ ทักษะความเป็นผู้นำ และ การตลาด ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่กำลังทำงานด้านการบริหารที่ต้องการเพิ่มทางเลือกอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคปกติ MBA (1 ปี)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และต้องการความรู้และกลยุทธ์ด้านบริหาร สามารถเลือกสาขาวิชาเฉพาะทางได้ ดังนี้

 1. การตลาด
 2. ทักษะความเป็นผู้นำ
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารระดับสูง (2.5ปี)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้ เน้นให้ผู้เรียนศึกษาที่แคมปัส โดยเหมาะกับผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการบริหาร  ผู้เรียนจะได้เรียนออนไลน์เป็นระยะเวลาสั้นๆกับทางแคมปัสของกลียองในกรุงลอนดอน

 1. Finance Track
 2. Entrepreneurship and Innovation Track
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบไฮบริด (1.5–2 ปี)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบไฮบริดให้นักเรียนเรียนทั้งที่แคมปัสและออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถเลือกสาขาเฉพาะทางได้ดังนี้

 1. การบริหารทั่วไป
 2. การบริหารสินทรัพย์และรายได้
 3. การตลาดและนวัตกรรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ทำงานแล้ว

ปริญญาโทบริหารธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นหลัก สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนที่แคมปัสหรือเรียนออนไลน์

 1. ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ทำงานแล้ว (A) 1.5–2.5 ปี
 2. ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ทำงานแล้ว (B) – สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ 2-3 ปี
 3. ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ทำงานแล้ว -จำเป็นต้องฝึกงาน
 4. ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ทำงานแล้ว- หลักสูตรเตรียมความพร้อม

+ปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบออนไลน์ สาขาธุรกิจบริการนานาชาติและการบริหารอุตสาหกรรมการบริการ (2.5 ปี)

หลักสูตรออนไลน์นี้ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบริหารและธุรกิจบริการ  กลียองเตรียมหลักสูตรที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเทียบเท่าหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบดั้งเดิม แต่มีความยืดหยุ่นเหมาะกับผู้ที่กำลังทำงาน

 1. การบริหารทั่วไป
 2. การบริหารสินทรัพย์และรายได้
 3. การตลาดและนวัตกรรม