ศิลปะการทำขนมอบ

+ ศิลปะการทำขนมอบฝรั่งเศส  ( 2 เดือน + ฝึกงาน 1 เดือน* ไม่บังคับ)

หลักสูตรประกอบด้วย 

  • การฝึกอบรมแบบเข้มข้นระยะเวลา 2 เดือน รวม 258 ชั่วโมง
  • ฝึกอบรบแบบให้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องแล็บเบเกอรี่
  • ทฤษฎีประยุกต์และสุขลักษณะอาหาร
  • คอร์สภาษาฝรั่งเศส
  • ฝึกงาน 1 เดือนในหน่วยงานของฝรั่งเศส (ไม่บังคับ)

 

+ ช็อคโกแล็ตฝรั่งเศสและศิลปะการทำขนมหวาน ( 2 เดือน + ฝึกงาน 1 เดือน* ไม่บังคับ)

หลักสูตรประกอบด้วย

  • การฝึกอบรมแบบเข้มข้นระยะเวลา 2 เดือน รวม 256 ชั่วโมง
  • ฝึกอบรบแบบให้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องแล็บขนมอบ
  • ทฤษฎีประยุกต์และสุขลักษณะอาหาร
  • คอร์สภาษาฝรั่งเศส
  • ฝึกงาน 1 เดือนในหน่วยงานของฝรั่งเศส (ไม่บังคับ)