ผู้ประกอบการและผู้เปลี่ยนอาชีพ

+ ศิลปะการประกอบอาหาร

  • ดิปโพลม่าสาขาศิลปะการประกอบอาหาร Culinary Arts Diploma (8 เดือน รวมฝึกงาน  3 เดือน)
  • สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานมืออาชีพระดับสูงสุดในฐานะ commis หรือ ผู้ช่วย
  • เรียนรู้และฝึกฝนจนชำนาญ ตั้งแต่เทคนิคการทำอาหารแบบมืออาชีพเบื้องต้นและขยายขอบเขตความรู้ด้านการประกอบอาหารด้วยตนเองโดยอาศัยปรัชญาของ Alain Ducasse เป็นแนวทาง
  • เริ่มต้นอาชีพด้านการประกอบอาหารด้วยการฝึกงานในภัตตาคารฝรั่งเศสเพื่อสร้างเครือข่ายอาชีพ
  • ดิปโพลม่าสาขาศิลปะการประกอบอาหารขั้นสูง (6 เดือน รวมฝึกงาน  3 เดือน)

 + ศิลปะการทำขนมอบ

  • ดิปโพลม่าสาขาศิลปะการทำขนมอบฝรั่งเศส  (7 เดือน รวมฝึกงาน 2 เดือน)
  • ดิปโพลม่าสาขาศิลปะการทำขนมอบฝรั่งเศสขั้นสูง  (2 เดือน + ฝึกงาน 1 เดือน *ไม่บังคับ)

 

การสมัครเข้าเรียน

  1. อายุอย่างน้อย  18 ปี
  2. ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย