ซัมเมอร์/วินเทอร์แคมป์

  • ผลักดันให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ
  • พัฒนาความสามารถทางภาษาและสร้างความมั่นใจให้นักเรียนทั้งทักษะการอ่าน การเขียน และการพูด
  • ส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นตัวของตัวเองและค้นพบตัวตนท่ามกลางบรรยกาศความเป็นนานาชาติ
  • สนับสนุนให้นักเรียนพบเพื่อนใหม่ สร้างมิตรภาพ และสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

แคมป์ต่างๆ

  • ARIANA AROSA JUNIOR ACADEMY

อายุ 6-16 ปี
วันที่ 27 มิถุนายน – 13 สิงหาคม  2016
เรียนภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส เยอรมัน

  • INSTITUT AUF DEM ROSENBERG SUMMER CAMP

อายุ 14 – 20 ปี
วันที่ 18 กรกฏาคม – 20 สิงหาคม  2016
เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสหรือเยอรมัน
กิจกรรม: ศิลปะและแฟชั่นดีไซน์ หรือ ทักษะความเป็นผู้นำและการพูดในที่สาธารณะ
เรียนภาษาอังกฤษ IELTS แบบเข้มข้น พร้อมสอบอย่างเป็นทางการ

  • INSTITUT AUF DEM ROSENBERG WINTER CAMP

อายุ 6 – 20 ปี
กลางมกราคม ถึง กลางมีนาคม 2016
เรียนภาษา อังกฤษ เยอรมันหรืออิตาเลียน หรือเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนปัจจุบัน

  • แพ็คเกจพิเศษ

-ARIANA AROSA JUNIOR ACADEMY

-INSTITUT AUF DEM ROSENBERG SUMMER CAMP, SWITZERLAND DISCOVERY AND EUROPE DISCOVERY

-INSTITUT AUF DEM ROSENBERG WINTER CAMP