ซัมเมอร์แคมป์

ซัมเมอร์แคมป์ที่ Montana?

  1. การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการเรียนภาษาและความรู้วิชาการ รวมทั้งยังสอนหลักสูตรด้านวัฒนธรรมและสังคมให้กับนักเรียน ด้วยประสบการณ์ในฐานะโรงเรียนประจำที่สั่งสมมานานมากกว่า 90 ปี
  2. ตั้งอยู่ที่ Zugerberg ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม แคมปัสขนาดใหญ่และปลอดภัย บรรยากาศดีเหมาะกับการเรียน พัฒนาศักยภาพ และใกล้ชิดธรรมชาติ
  3. หลักสูตรคุณภาพสูง เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนทั่วถึง เอาใจใส่เป็นรายบุคคล โดยมีจำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 คนต่อหนึ่งห้องเรียน
  4. บรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว ส่งเสริมการยอมรับในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนมาจากประเทศต่างๆมากกว่า 40 ประเทศ
  5. แคมป์ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้รู้จักพึ่งพาตนเอง สร้างความมั่นใจ รู้จักปรับตัว และพบเพื่อนใหม่สร้างมิตรภาพอันดีงาม

เรียนรู้ เติบโต เคลื่อนไหว พบเจอ

เรียนรู้  พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน อังกฤษ หรือฝรั่งเศส เลือกเรียน 1 ใน 3 ภาษาข้างต้นในระดับที่เหมาะสมกับตนเองในห้องเรียนที่มีเพื่อนร่วมชั้นวัยเดียวกัน

เติบโต สัมผัสประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านอื่นๆที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ สามารถเลือกได้ดังนี้

  1. ธุรกิจและการประกอบกิจการ – พัฒนาแนวคิดด้านธุรกิจและเข้าร่วมในแบบฝึกหัดการสร้างธุรกิจจำลอง
  2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –  สนุกไปกับการทดลองด้านเคมีหรือสร้างหุ่นยนต์ด้วยตนเอง
  3. ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ – ค้นหาคำตอบว่าแก้วน้ำสร้างขึ้นอย่างไร หรือล้วงลับการแสดงมายากล
  4. ผู้คน สถานที่ และเรื่องราว –  ไขปัญหาว่าไดโนเสาร์เคยอยู่ที่ไหนและมีชีวิตอย่างไร หรือโคลัมบัสค้นพบอเมริกาได้อย่างไร (เหมาาะสำหรับนักเรียนอายุ 10-14 ปี)
  5. ทักษะการเรียนรู้ – ศึกษาเทคนิคการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย (เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปี)

เคลื่อนไหว เน้นไลฟสไตล์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ สนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาด้วยกันหรือเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

พบเจอ ออกเดินทางร่วมทริปกับเพื่อนๆเพื่อทำความรู้จักสวิตเซอร์แลนด์และบริเวณโดยรอบ   อยู่ทามกลางบรรยากาศของสวิสและความเป็นนานาชาติ พบเจอเพื่อนใหม่จากนานาประเทศทั่วโลก พร้อมเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ก่อนจะเดินทางกลับบ้านพร้อมความทรงจำอันมีค่า

วันที่

ซัมเมอร์แคมป์เริ่มต้นวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม – วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม สามารถเลือกได้ระหว่าง 2 และ 4 สัปดาห์