หลักสูตรการทำอาหารประจำชาติอิตาเลียน

หลักสูตรปริญญาโทการเรียนรู้วัฒนธรรมและการทำอาหารประจำชาติอิตาเลียน
หลักสูตรนี้ใช้เวลา 180 วัน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • 55 วันแรก เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่สำนักงานใหญ่ของ ICIF และจบหลักสูตรด้วยการทัศนะศึกษานอกสถานที่
 • ส่วนที่สองเป็นการฝึกงานนอกสถานที่(ไม่บังคับ)ในภัตตาคารหรือร้านอาหารที่เลือกโดยทางสถาบัน ใช้ระยะเวลา 120 วัน

 

หลักสูตรระยะสั้นการเรียนรู้วัฒนธรรมและการทำอาหารประจำชาติอิตาเลียน

หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 90 วัน เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่สำนักงานใหญ่ของ ICIF และจบหลักสูตรด้วยการทัศนะศึกษานอกสถานที่และ การฝึกงานนอกสถานที่เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ (ไม่บังคับ)ในภัตตาคารหรือร้านอาหารที่เลือกโดยทางสถาบัน

ฝึกงาน

เป็นการฝึกงานนอกสถานที่หลังจากจบการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรแต่เป็นภาคไม่บังคับเพราะค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในหลักสูตร และสถานที่ฝึกงานจะต้องเป็นภัตตาคารหรือร้านอาหารพันธมิตรที่จัดให้โดยสถาบันเท่านั้น

หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารการจัดการอาหาร

เป็นหลักสูตร 4 สัปดาห์ หรือ 160 ชั่วโมง โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบริหารการจัดการกับการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร และนอกเหนือจากนั้น นักเรียนยังสามารถพบเจอและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการคัดเลือกสรรวัตถุดิบในการดำเนินงานได้ หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาด การใช้จ่ายภายในครัว ซึ่งสามารถบริหารจัดการโดยระบบคอมพิวเตอร์

เนื้อหาของหลักสูตร:

 • การลงมือทำอาหาร
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหลักการ และขั้นตอนของการบริการอาหาร
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในครัว
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการอาหารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อธิเช่น รายการอาหารและเครื่องดื่ม โลจีสติก และการบริหารการจัดการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารด้วยระบบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการประกอบอาหาร
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับ Italian extra virgin olive oil
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตร Sommelier

Professional Sommelier Course with A.I.S. – ITALIAN ASSOCIATION of SOMMELIERS qualification

เป็นหลักสูตรที่จัดเตรียมเพื่อนักเรียนที่สนใจแต่ไม่สามารถใช้เวลาทั้งหมดในการเรียนอยู่ในต่างประเทศได้ ดังนั้น หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดย 2/3 ส่วนแรก นักเรียนสามารถทำการเรียนโดยตรงในประเทศของตน และสิ้นสุดหลักสูตรในส่วนที่ 3 ที่ สำนักงานใหญ่ของ ICIF ในประเทศอิตาลี ซึ่งหลักสูตรในส่วนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่อาหารและไวน์จากครูผู้สอนที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ หลังจากจบหลักสูตรทำการรับมอบประกาศนียบัตร Sommelier ด้วยคุณภาพรับประกันจาก AIS การเรียนในหลักสูตรนี้ไม่มีการฝึกงาน

หลักสูตรขั้นสูงของการเรียนรู้เกี่ยวกับไวน์

 1. หลักสูตรระยะสั้นเทคนิคของการจับคู่อาหารและไวน์
 2. หลักสูตร 10 บทเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์ การชิมไวน์และเทคนิคการจับคู่อาหารและไวน์
 3. หลักสูตร “From the Vineyard to the Glass” 14 บทเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์ การชิมไวน์และเทคนิคการจับคู่อาหารและไวน์

หลักสูตรการทำอาหารสำหรับมือสมัครเล่น

นักเรียนแต่ละคนจะถูกจัดให้อยู่ในในสเตชั่นทำงานของตน พร้อมด้วยอุปกรณ์การทำครัวและวัตถุดิบต่างๆ ในการทำอาหาร และต้องจัดเตรียมเมนูอาหารตามที่ได้รับมอบหมายจาก ICIF Chef ผู้ฝึกสอน ตัวอย่างเมนูอาหารบางส่วนที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้

 • เมนูวันหยุด
 • เมนูอาหารตามภูมิภาค
 • เมนูฤดูใบไม้ผลิ
 • เมนูอาหารมังสวิรัติ
 • Finger-Food
 • Cake ที่มีความทันสมัยและความคิดสร้างสรรค์
 • ขนมสด และขนมอบแห้งขนาดเล็ก
 • Spoon Dessert สำหรับภัตตาคารและร้านอาหาร