เกี่ยวกับ Kurpfalz Internat

จำนวนนักเรียน: 190 คน (หญิง  70 คน และ ชาย 120 คน)

ช่วงอายุ:  11-18 ปี

แคมปัส: อยู่ใกล้ Heidelberg และ Mannheim โดยอยู่ห่างจากสนามบิน Frankfurt ประมาณ 90 กิโลเมตร

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: ไม่เกิน 8 คน

จำนวนกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนประจำ: ประมาณ 20 กลุ่ม

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน : อังกฤษ ละติน ฝรั่งเศส สเปน รัสเซียน