เรียน การโรงแรม Swiss ที่เลส์ โรชส์ โรงเรียนการโรงแรมระดับท็อป 3 ของโลก จะทำให้คุณได้ศึกษาด้านการโรงแรมอย่างเจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถจบออกไปทำงานในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรปริญญาตรีด้านธุรกิจของเราถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหลักสูตรด้านบริหารโรงแรมและธุรกิจบริการจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกฝึกงานในประเทศใดก็ได้ในโลก เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับต่างชาติ และเรียนรู้แง่มุมวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในขณะเดียวกัน หลักสูตรด้านการบริหารก็จะทำให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง และปลูกฝังทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน และที่สำคัญ ยังจัดเตรียมหลักสูตรวิชาการที่เข้มข้นอีกด้วย

 

+ระดับปริญญาบริหารธุรกิจ สาขา การบริหารโรงแรมและธุรกิจบริการ // 3.5 ปี

หลักสูตร 3 ปีครึ่ง นี้รวมช่วงฝึกปฏิบัติจริงถึง 18 สัปดาห์ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียน การโรงแรม Swiss  จะทำให้ผู้เรียนจบออกไปทำงานได้จริง ไม่ใช่มีแต่ความรู้เชิงวิชาการเท่านั้น ไม่เพียงแค่ศึกษาที่่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น แต่ยังได้ฝึกงาน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน ในประเทศใดก็ได้ที่ต้องการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพสำหรับงานโรงแรมและทักษะบริหารจัดการภัตตาคาร  นอกจากนี้ัยังมี 1 ปีเต็มที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับธุรกิจโดยเฉพาะ โดยสามารถเลือกสาขาวิชาเฉพาะทางได้

  1. การบริหารงานอีเว้นท์
  2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  3. การเงิน
  4. การตลาด
  5. การออกแบบโรงแรมและการบริหารโครงการ
  6. การบริหารธุรกิจอาหาร
  7. การบริหารสปาและธุรกิจสุขภาพ

+ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารโรงแรมและธุรกิจบริหารโกลบอล // 3.5 ปี

ปริญญาตรีสาขาโกลบอลนี้เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุด ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การโรงแรม Swiss แบบดั้งเดิมที่เลส์ โรชส์ ในแคมปัสที่สวิตเซอร์แลนด์  และยังได้เดินทางไปศึกษาที่วิทยาเขตอื่นๆของโรงเรียน ในประเทศจีนและสเปนอีกด้วย ปริญญาตรีนี้รวมหลักสูตรด้านการจัดการธุรกิจบริการนานาชาติ การฝึกงาน และหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจโกลบอล นักเรียนจะเดินทางไปศึกษาที่แคมปัสในแต่ละประเทศพร้อมกัน และมีโอกาสศึกษาวัฒนธรรม ภาษา และการโรงแรมแบบฉบับของประเทศนั้นๆ

+มัลติแคมปัส

นอกจากจะได้เรียน การโรงแรม Swiss แบบต้นฉบับที่แคมปัสของเลส์ โรชส์ ในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว นักเรียนยังสามารถเลือกไปศึกษาที่โรงเรียนการโรงแรมอื่นๆในเครือเดียวกันได้อีกด้วย เพื่อเป็นการออกสู่โลกกว้าง  รู้จักความเป็นสากล เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจบริการ

นักเรียนสามารถเลือกศึกษาได้ที่โรงเรียนของเรา ที่ สวิตเซอร์แลนด์  จีน จอร์แดน และสหรัฐอเมริกา แต่ละแคมปัสมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของท้องถิ่น