ซาเล็มได้รวบรวมโปรแกรมซัมเมอร์สามโปรแกรมไว้ด้วยกันสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 9 ถึง 16 ปี โดยเสนอโอกาสที่จะได้สัมผัสกับชีวิตโรงเรียนประจำของเราที่แตกต่างกันถึงสามแบบ

โปรแกรมสองสัปดาห์ โดยมุ้งเน้นที่จะได้เปิดหูเปิดตาที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมที่หลากหลายและประสบการณ์ด้านวิชาการตามความต้องการอีกทั้งยังสนุกสนานและตื่นเต้น ผสมผสานผ่านบทเรียน มีกีฬาและวัฒนธรรมเป็นหัวข้อกิจกรรมให้ได้เรียนรู้

According to our founder Kurt Hahn’s motto ”Plus est en vous” we teach and encourage our students with a broad approach. This encourages them to learn to take initiative and to act responsibly.

ตามผู้ก่อตั้ง คำขวัญ Kurt Hahn “More into you” เราสอนและส่งเสริมให้นักเรียนของเราด้วยวิธีการที่หลากหลาย ที่จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้ความคิดริเริ่มที่จะทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบ

โดยมีโปรแกรมต่างๆดังต่อไปนี้

 

Salem Summer Camp 9 – 12 years22.07. – 05.08.2017
2.500,– €
Salem Summer School
12 – 14 years
22.07. – 06.08.2017
2.500,– €
Salem International Summer School
14 – 16 years
22.07. – 06.08.20172.500,– €

 

เนื่องจากความต้องการที่สูงเป็นพิเศษสำหรับจำนวนผู้สมัครใหม่ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นครั้งที่สองรายชื่อจะกลายเป็นรายชื่อสำรองก่อนในลำดับแรก

นักเรียนที่ได้ทำการลงทะเบียนในซัมเมอร์ของโรงเรียนอื่นๆนับว่าเป็นผู้สมัครใหม่