ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอีเว้นท์เป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการทั้งในการวางแผนและจัดการอีเว้นท์ ตั้งแต่การจัดการประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไปจนถึงเทศกาลดนตรีและการเปิดตัวสินค้า ซึ่งหลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานให้คุณได้เรียนรู้อุตสาหกรรมที่น่าสนใจผ่านประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาอีเว้นท์จะสอนให้คุณสามารถวางแผน ดำเนินงานและประเมินผลการจัดงานอีเว้นท์ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนจบงานโดยใช้ทักษะการบริหารทรัพยากรบุคคลและการตลาด รวมถึงการจัดการความเสี่ยง และเรียนรู้การพัฒนาคอนเซปของอีเว้นท์และการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดงาน รวมถึงประสานงานกับงานในส่วนการบริการ ต้นทุนและตารางเวลาการจัดงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเพื่อเป็นการส่งต่องานที่มีประสิทธิภาพและมีความประทับใจ

ระยะเวลา: เต็มเวลา 1 ปี | นอกเวลา 2 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ & สามารถเรียนออนไลน์ได้

 

หากคุณเป็นคนที่ต้องการทำงานในธุรกิจที่กำลังขับเคลื่อนและเติบโตที่จะทำให้คุณได้เดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลก หลักสูตรอนุปริญญาการบริหารธุรกิจบริการสามารถจะเปิดประตูสู่การทำงานในอาชีพที่ไม่ธรรมดา!

หลักสูตรบริหารธุรกิจบริการนั้นสามารถยืดหยุ่นเวลาและเรียนออนไลน์ได้ โดยเหมาะกับบุคคลที่พร้อมเข้าทำงานในธุรกิจบริการทั้งแบบนอกเวลาและเต็มเวลา เพื่อนต้องการที่จะก้าวต่อไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเป็นระดับผู้บริหารเป็นต้น

อนุปริญญาสาขาการบริหารธุรกิจบริการจะเตรียมพร้อมให้คุณจัดการกับธุรกิจบริการทั้งในการเป็นผู้นำและการจัดการที่ดี รวมถึงการบริหารบุคลากร ประสบการณ์ของลูกค้า ต้นทุน และการตลาดการซื้อขาย

ระยะเวลา: เต็มเวลา 1 ปี | นอกเวลา 2 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ & สามารถเรียนออนไลน์ได้

 

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

+ปริญญาตรี

+ อนุปริญญาขั้นสูง

+ อนุปริญญา

หลักสูตร อนุปริญญาตรีขั้นสูง

 

ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอีเว้นท์ที่น่าเหลือเชื่อ

เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะวางแผน การตลาด การวิเคราะห์และวัดผลการจัดงานอีเว้นท์ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้มจนเสร็จสิ้นงานด้วยการใช้ทั้งทักษะการจัดการ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความเสี่ยง สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การวางแผนและการปฏิบัติงานผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น

ในหลักสูตรการจัดการอีเว้นท์ คุณจะได้พัฒนาความเข้าใจของหลักการอีเว้นท์รวมไปถึงการเลือกสถานที่ที่เหมาะสม การประสานงานในส่วนบริการอาหารและเครื่องดื่มที่จะต้องเกินความคาดหมายของลูกค้าเพื่อส่งมอบอีเว้นท์สุดพิเศษ คุณจะได้ทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นผ่านประสบการณ์ปฏิบัติจริงที่หลากหลายในคอร์สอนุปริญญาขั้นสูง หลักสูตรการบริหารธุรกิจบริการ

ระยะเวลา: เต็มเวลา 2 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ (นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนคอร์สออนไลน์ 25%)

ช่วงเปิดรับสมัคร: กุมภาพันธ์,มิถุนายน,กันยายน

 

พัฒนาทักษะการทำอาหารของคุณและเข้าใจธุรกิจในเวลาเดียวกัน

หากคุณต้องการเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือจัดการกับธุรกิจห้องอาหารของคุณเอง โดยการผสมผสานเทคนิคการปรุงอาหารและทักษะการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการบริหารธุรกิจบริการ หลักสูตรได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้คุณมีความรู้เฉพาะทางด้วยการเรียนในหลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการบริหารธุรกิจบริการที่จะทำให้คุณได้ทักษะในการจัดการบุคลากรในการทำงานเป็นเชฟหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหารซึ่งเป็นเหมือนพื้นฐานที่แข็งแกร่งของการเริ่มต้นในการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบริหารธุรกิจบริการ

ระยะเวลา: เต็มเวลา 2 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ (นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนคอร์สออนไลน์ 25%)

ช่วงเปิดรับสมัคร: กุมภาพันธ์,มิถุนายน,กันยายน

 

เริ่มต้นสายอาชีพการจัดการโรงแรมด้วยภาคปฏิบัติผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำงานจริง

ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปิดโอกาสการสร้างอาชีพที่มากขึ้นในออสเตรเลียรวมถึงในระดับนานาชาติทั้งในกลุ่มธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท ร้านอาหารและบาร์หรือแม้แต่เป็นเจ้าของร้านอาหารเอง ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบริการ คุณจะได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์การทำงานในธุรกิจเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีที่สุดเพื่อการบริการแขกและเป็นโอกาสในอาชีพที่ไม่สิ้นสุด ความสำเร็จในการเป็นผู้นำหรือหัวหน้าในอุตสาหกรรมโรงแรมต้องใช้ทักษะทั้งด้านการบริการและธุรกิจร่วมกัน

ระยะเวลา: 2 ปีเต็มเวลา

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ (นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียน 25% ของคอร์สออนไลน์)

ช่วงเปิดรับสมัคร: กุมภาพันธ์,มิถุนายน,กันยายน

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

 

การทำงานในธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลล่าร์นั้นจะต้องมีมากกว่าอาหารและบริการที่ดี คุณจะต้องเข้าใจกระแสการเงิน รวมถึงผลกำไร และทำอย่างไรที่จะสามารถดึงดูดและวิธีการที่จะทำให้พนักงานนั้นมีส่วนร่วมที่จะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาธุรกิจที่ William Blue นั้นได้ถูกพัฒนาเพื่อจะสร้างความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับเศรษญกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในบริบทของธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอีเว้นท์ ธุรกิจบริการเพียงอย่างเดียวสร้างรายได้กว่าหนึ่งพันสองร้อยล้านดอลล่าร์ในปี 2014-2015 ในออสเตรเลียและมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ทำให้ธุรกิจนี้ประสบควาสำเร็จเป็นอย่างมาก

เมื่อเป็นเข้าศึกษาที่นี่ คุณจะได้พัฒนาทักษะและความรู้เพื่อค้นคว้าและวิเคราะห์ รวมถึงตีความในเรื่องของธุรกิจรวมถึงดึงเอาความสามารถของตนเองผสมผสานกับทักษะในด้านธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว อีเว้นท์ การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการตลาดด้วย

คุณจะได้เรียนสิบสามวิชาหลักกับสิบเอ็ดวิชาเลือก ที่จะช่วยให้คุณมีทักษะที่หลากหลายในการทำงานในอนาคต

ระยะเวลา: เต็มเวลา 3 ปี | นอกเวลา 4-6 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ หรือ บริสเบน (นักเรียนต่างชาติจะเรียนคอร์สออนไลน์ 25%)

ช่วงเปิดรับสมัคร: กุมภาพันธ์,มิถุนายน,กันยายน,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม

 

อาชีพการทำงานสุดแสนคุ้มค่าที่จะพาคุณเดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลกได้

ธุรกิจบริการคือสถานการณ์ใดๆก็ตามที่คุณต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการบริการและต้อนรับแขก ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงที่พัก อุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวกำลังขับเคลื่อนและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นอาชีพที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้เดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลก

หากคุณชอบที่จะเดินทางและความหลากหลาย หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจบริการตอบโจทย์และสามารถเตรียมความพร้อมให้คุณได้ก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจในระดับนานาชาติด้วยความมั่นใจ ทั้งในเรื่องของความรู้ คุณสมบัติ ทักษะต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ธุรกิจบริการที่เหนือกว่าและการทำงาน ตลอดหลักสูตรของ William Blue  คุณจะได้เรียนรู้หลักธุรกิจที่สำคัญรวมถึงวิชาการจัดการกับมุมมองที่นำเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในธุรกิจบริการระดับนานาชาติ

ระยะเวลา: เต็มเวลา 3 ปี | นอกเวลา 4-6 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ หรือ บริสเบน (นักเรียนต่างชาติจะเรียนคอร์สออนไลน์ 25%)

ช่วงเปิดรับสมัคร: กุมภาพันธ์,มิถุนายน,กันยายน,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม

 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือธุรกิจที่กำลังเติบโตและใหญ่มากที่สุดในโลก

ผู้คนชอบที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว เพื่อที่จะไปยังสถานที่ใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งอาหารการกินที่แปลกใหม่ไปจากเดิมเพื่อเพิ่มความสุขในชีวิต ซึ่งกลายมาเป็นอาชีพเพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกนั้นๆ การท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่กำลังขยายใหญ่มากขึ้นในแต่ล่ะปี

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการท่องเที่ยวเน้นการจัดการภาคปฏิบัติพื้นฐานและวิธีการจัดการความรู้การท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงและทักษะที่สำคัญเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะปูพื้นฐานเพื่อเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก เช่น สายการบิน ธุรกิจเรือ คาสิโน และสถานที่ท่องเที่ยว หลักสูตรสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจะเตรียมความพร้อมให้คุณพบเจอกับการทำงานที่น่าตื่นเต้นและมีความหลากหลายในอาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ระยะเวลา: เต็มเวลา 3 ปี | นอกเวลา 4-6 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ หรือ บริสเบน (นักเรียนต่างชาติจะเรียนคอร์สออนไลน์ 25%)

ช่วงเปิดรับสมัคร: กุมภาพันธ์,มิถุนายน,กันยายน,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม

WB_Advanced Diploma of Hospitality (CC) Feb2015 (accepted)-1

William Blue College of Hospitality Management

William Blue College of Hospitality Management เป็นโรงเรียนบริหารการโรงแรมที่ก่อตั้งเป็นแห่งแรกในซิดนีย์ นับตั้งแต่ปี 1989 โรงเรียนได้ผลิตบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพกว่าพันคนเข้าสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อีกทั้งยังมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปในธุรกิจการโรงแรม

 

ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมโรงแรม

ทุกหลักสูตรของเราออกแบบโดยอิงจากธุรกิจบริการจริง และดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการมืออาชีพ ธุรกิจนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เราจึงคัดเลือกคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริการโดยตรง ด้วยวิธีนี้จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ถูกต้องที่สุดว่าจะต้องทำงานอย่างไรในธุรกิจนี้

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

William Blue มีห้องเรียนที่ทันสมัยและส่งเสริมการเรียนด้วยสภาพแวดล้อมและห้องเรียนที่นักเรียนจะได้ใช้เพื่อเข้าเรียนคลาสต่างๆร่วมกับเพื่อนนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงเรียน รวมไปถึงห้องเรียนที่เปรียบเสมือนสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมจริงๆ และห้องคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นล่าสุดที่ทันสมัย ศูนย์วิจัยและห้องสมุด และครัวสำหรับฝึกปฏิบัติจริงแบบเต็มรูปแบบ อีกทั้ง student lounge และ  William Blue Dining ห้องอาหารของโรงเรียนที่ได้รับการันตีคุณภาพโดยรางวัลอีกด้วย

นักเรียนของ William Blue ทุกคนจะได้ร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมใน William Blue Dining ซึ่งเป็นห้องอาหารสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริง โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้บริการได้ถึงหกสิบที่นั่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างดีที่สุดผ่านการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

การฝึกงาน

ความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมคือแกนสำคัญของทุกอย่างที่ William Blue  โดยโรงเรียนตระหนักว่าการฝึกงานนั้นมีความสำคัญมาก จึงเป็นส่วนหนึ่งของภาคบังคับในหลักสูตร ไม่มีนักเรียนคนไหนที่ได้ประสบการณ์จากภาคปฏิบัติที่แต่ล่ะคนต้องการหากนั่งเรียนเพียงแต่ในห้องเรียนตลอดทั้งวัน ดังนั้นการฝึกงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษาที่จะช่วยเตรียมพร้อมทักษะการแนะนำตัวของแต่ล่ะคน รวมถึงการเตรียม resume และทักษะในการสัมภาษณ์งาน

 

เตรียมความพร้อมระดับอุดมศึกษา

จบปริญญาตรีภายใน 1 ปี หลังจากจบการศึกษาอนุปริญญาขั้นสูง !  ผสมผสานอนุปริญญาขึ้นสูงสายอาชีพกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อประสิทธิภาพในการฝึกทักษะการปฏิบัติและทฤษฎีการบริหารธุรกิจ เพื่อการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดการจ้างงาน

 

การเรียนออนไลน์

นักเรียนของ William Blue สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้ โดยสามารถยืนหยุ่นเวลาเรียนสำหรับบางวิชาในตารางเรียน และอนุปริญญาขั้นสูงนั้นสามารถผสมผสานทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนในแคมปัสได้อีกด้วย

 

เรียนต่อออสเตรเลีย สาขาบริหารการโรงแรม ที่ Blue Mountains International Hotel Management (BMIHMS)  โรงเรียนบริหารการจัดการโรงแรมอันดับ 1 ในออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก

BMIHMS เป็นโรงเรียนบริหารการโรงแรมชั้นนำของออสเตรเลีย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจ เรียนต่ออสเตรเลีย ในสาขาบริหารโรงแรมและธุรกิจบริการ เพราะสามารถมั่นใจในคุณภาพของโรงเรียน ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนด้านการบริหารจัดการโรงแรมที่ดีที่สุดในออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิกโดยผลสำรวจผู้จัดการโรงแรมระดับนานาชาติครั้งล่าสุด นอกจากนั้น ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ด้านการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสู่สังคมการบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ ที่ BMIHMS เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับทั้งผู้ที่ต้องการ เรียนต่อออสเตรเลีย ในระดับปริญญาตรี และผู้ที่วางแผน เรียนต่ออสเตรเลีย ในระดับปริญญาโท โดยมีสองแคมปัส ที่ Sydney และ Leura

เรียนต่อออสเตรเลีย ที่ BMIHMS ช่วยปูทางให้นักเรียนก้าวสู่อาชีพระดับนานาชาติ ด้วยหลักสูตรทางด้านธุรกิจที่ผสานกับความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจบริการ จึงทำให้นักเรียนของเราทำงานได้หลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะงานด้านโรงแรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่นักเรียนยังสามารถทำงานในระดับผู้บริหารที่ภัตตาคารชั้นนำของโลก ดูแลด้านการจัดเลี้ยง หรือแม้ทั่งการจัดการงานอีเว้นท์

เรียนต่อออสเตรเลีย เพื่อพบกับความเป็นเลิศที่แตกต่าง  

นักเรียนสามารถ เรียนต่อออสเตรเลีย สาขาบริหารการโรงแรมและธุรกิจบริการ ได้ทั้งระดับปริญญาตรีและโท โดยมีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกตามความสนใจ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท