ทำไมควรเลือก Amadeus Vienna

Amadeus International School Vienna มอบการศึกษาทั้งเชิงวิชาการที่เข้มข้น ดนตรีและศิลปะที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสร้างประสบการณ์แบบหลากหลายภาษาให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนประจำ

หลักสูตรวิชาการคุณภาพสูง  หลักสูตรนานาชาติ หรือ International Baccalaureate ของเราเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มาตรฐานสูงทีสุดสำหรับการศึกษาระดับประถมและมัธยม

หลักสูตรดนตรีและศิลปะระดับเวิล์ดคลาส ดนตรีและศิลปะถูกสอดแทรกเข้าไปในทุกแง่มุมของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่ Amadeus Vienna เราสนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และเป็นเส้นทางที่เหมาะกับความสามารถและเป้าของนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

หลักสูตรสำหรับนักเรียนประจำอันยอดเยี่ยม การเป็นนักเรียนประจำที่  Amadeus Vienna ช่วยผลักดันให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือตัวเอง เราสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน นอกเหนือจากการเรียนแล้ว เรายังจัดเตรียมกิจกรรมนอกห้องเรียนที่หลากหลายอีกด้วย

โอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนนานาชาติ  เราเป็นส่วนหนึ่งของ Nobel Education Network ทำให้นักเรียนและคณาจารย์ของเรามีโอากาสในการแลกเปลี่ยนกับ  Nobel Schools ทั่วโลก ไม่ว่าจะผ่านการร่วมมือกันเชิงวิชาการระหว่างวัฒนธรรม การแบ่งปันวัตถุดิบในการเรียนการสอน และการเยียมชมแคมปัสอื่นๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตชีวา กิจกรรมนอกห้องเรียนของเรามีให้เลือกมากหมาย เช่น กีฬาทั้งประเภทเดี่ยวและทีม รู้จักสามัคคี เราสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีไลฟ์สไตล์ที่สมดุล  เราให้นักเรียนได้ทานอาหารที่สดใหม่และมีคุณค่าทางโพชนาการครบถ้วน ออกกำลังกาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยรวมand nutritious food, physical exercise, and overall well-being.

คลาสเรียนขนาดเล็ก นักเรียนจำนวนน้อย  ในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนจำนวนน้อย  ทำให้นักเรียนได้ความสนใจเป็นรายบุคคล

การสอนภาษาอังกฤษ  เจ้าหน้าที่ของเราคือคณาจารย์ที่ได้รับการรอง มีความชำนาญและมีคุณภาพสูง ทุกคนพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนเป็นรายบุคคล

การเรียนรู้ที่เน้นการทำเจ็คท์ การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสในการค้นหา ค้นพบ สร้างสรรค์ พัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมุมมอง วิธีการเรียนการสอนโดยผ่านทางโปรเจ็คจะกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และเปลี่ยนความคิดให้เป็นความจริง

ปรัชญาการศึกษา

ที่ Amadeus International School Vienna นักเรียนจะอยู่ในสถาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้ที่เป็นบวกและทันสมัย

ข้อมูลสำคัญ