อะไรที่ทำให้ เลส์โรชส์ มาร์เบล์ย่า แตกต่างจากที่อื่น

เลส์โรชส์ มาร์เบล์ย่า ทำการสอนหลักสูตร ระดับดิปโพลม่า หลักสูตรเดียวกันกับที่สมาพันธรัฐสวิส และมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สอนในระดับเดียวกันที่ ยูโรเปี้ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ แมดริด และ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายวิชาชีพที่ตนทำอยู่

Upon obtaining a diploma for the Degree in International Tourism Management, our graduates will be able to perform the tasks of analyzing, planning, organizing, managing and controlling in companies dedicated to tourism and leisure. They will also be able to manage and lead projects and personnel using strategic vantage points, directed towards clients, on a national and international level.

Our graduates in International Tourism Management will be professionals with the skills and abilities needed to lead projects in tourism and leisure companies, including strategic management and consulting. These concepts are taught based on a progressive learning of the skills to be developed in the sector, and guarantee that students will receive solid training thanks to sharing 2 years of study with the Degree in Business Creation and Management.

It is the perfect combination of the new Business Administration, dedicated to the most important area of Spain?s economy: Tourism and Leisure, and is the maximum opportunity for business success.

After four years of intense learning, graduates of our program will have acquired the necessary skills and abilities to become professionals who are fully adapted to the requirements of the job market. They will be ready to enter the world of tourism and leisure management from a philosophical standpoint of ?Customer Service?.