เกี่ยวกับ Schloss Neubeuern

เราเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับโลกป้จจุบันและโลกอนาคต  ค้นหาความสามารถและเติมเต็มความต้องการและศักยภาพเป็นรายบุคคล  คณาจารย์ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักเรียนประจำทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเติบโตทั้งในด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 150 boarding คน รวมทั้งหมด  240 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: อยู่ระหว่าง  Munich กับ Salzburg (70 กิโลเมตร) ใน Neubeuern

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: 11-20 คน โดยเฉลี่ย 15 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ฝรั่งเศส ละติน

 

จุดเด่นของ Schloss Neubeuern

 

 

เกี่ยวกับ Max-Rill-Gymnasium Schloss Reichersbeuern

Max-Rill-Gymnasium Schloss Reichersbeuern เป็นโรงเรียนเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย (Gymnasium) ที่เป็นที่ยอมรับ โดยอยู่ในสังกัดของสมาคมโรงเรียนที่ไม่แสวงหากำไร เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำ(boarding school) และโรงเรียนสายวิชาการ (grammar school) ที่มีขนาดเล็กที่สุดใน Bavaria และ ใน Germany

โรงเรียนของเราเปรียบเสมือนชุมชนขนาดเล็ก ทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้บรรยากาศแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจและมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน การเรียนการสอนดำเนินไปในห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนไม่มาก อยู่ที่ประมาณ 16 คน มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเข้มข้น ส่งเสริมให้นักเรียนชื่นชมตัวตนของกันและกัน คณาจารย์ของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่หอพักร่วมมือกันทำงานเป็นอย่างดีเพื่อให้นักเรียนเรียนหนังสือและใช้ชีวิตอย่างไร้ปัญหา โดยเป้าหมายยองเราคือการค้นหาตัวตนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำไม่เกิน 65 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน  160 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: ตั้งอยู่ที่ Bavaria  ตีนเขาของเทือกเขาแอลป์ อยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบ Tegernsee และ สามารถเดินทางถึง Munich ในเวลา 40 นาทีด้วยรถยนต์หรือรถไฟ

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: ปี 5-7: 10-16 คน, ปี 8-12: 16-20 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ฝรั่งเศส ละติน

เกี่ยวกับ Landheim Schondorf

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 200 คน รวมทั้งหมด 300 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: ตอนใต้ของ Augsburg และตะวันตกของ Munich และ ทะเลสาบ Ammersee อยู่ใกล้เทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนือของ Bavarian

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: 15-28 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ สเปน ฝรังเศส ละติน

เกี่ยวกับ Gymnasium Hohenschwangau

Hohenschwangau สอนให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณค่าพื้นฐาน เช่น ความอดทน การเคารพผู้อื่น การให้ความร่วมมือในทีม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

Gymnasium Hohenschwangau เป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา (Public School ตามระบบสหรัฐอเมริกา และ State School ตามระบบสหราชอาณาจักร) ) ซึ่งเปิดรับทั้งนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ โดยปัจจุบันมีนักเรียน.  700  คน 100 คนเป็นนักเรียนประจำและพักอยู่ในแคมปัสของโรงเรียน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่จะได้รับประกาศนียบัตรตามระบบเยอรมัน (Abitur) ซึ่งสามารถนำไปยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 90-100 คน รวมทั้งหมด 750 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง  11-18 ปี

แคมปัส: ตั้งอยู่ที่ Schwanguau ในเขต  Ostallgau ซึ่งอยู่ใกล้ Fuessen

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหน่งห้องเรียน: ประมาณ 25 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ฝรั่งเศส ละติน

เกี่ยวกับ Gymnasium Marktoberdorf

Gymnasium Marktoberdorf  มุ่งเน้นสอนนักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าพื้นฐาน เช่น การอดทน การเคารพผู้อื่น การร่วมมือทำงานเมื่ออยู่ในทีม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 100 คน รวมทั้งหมด 900 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: Marktoberdorf ซึ่งอยู่ใกล้ Kempten และ Fuessen ในเขต  Ostallgau

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: 22-30 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ฝรั่งเศส ละติน

เกี่ยวกับ Gymnasium Lindenberg

Gymnasium Lindenberg ผสมผสานวิธีการสอนทั้งแบบสอนโดยตรงและการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำงานกลุ่ม หลักสูตรของเรามุ่งเน้นให้นักเรียนมีความอดทน มีความรับผิดชอบ ประเมินตนเองตามความเป็นจริง และเคารพซึ่งกันและกัน นักเรียนรุ่นพี่มักจะช่วยเหลือนักเรียนรุ่นน้องทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมทางสังคม

บรรยกาศที่เป็นมิตรและมีความเป็นนานาชาติของหอพักนักเรียนของสถาบัน Humboldt ช่วยให้นักเรียนปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตประจำวันในเยอรมันได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน เราก็สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายทางสังคม

จำนวนนักเรียน : นักเรียนประจำ 40 คน รวมทั้งหมด 880 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง  11-18 ปี

แคมปัส : ตั้งอยู่ใจกลาง  Lindenberg ทางตอนใต้ของเยอรมัน อยู่ระหว่างทะเลสาบ Constance และเทือกเขาแอลป์

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: ประมาณ 25 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน:  อังกฤษ สเปน ฝรังเศส ละติน

เกี่ยวกับ Zinzendorfschulen

ก่อตั้ง: ปี 1809

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 130 คน รวมทั้งหมด 1,100 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: Black Forest ทางตอนใต้ของเยอรมัน อยู่ใกล้   Stuttgart

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: 20-25 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส

Urspring คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิโรงเรียน Urspring ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1930 Urspring ก็เป็นโรงเรียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนนักเรียนผ่านทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมให้มีทักษะที่จำเป็นในอนาคต  จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียนมีน้อย เมื่อให้นักเรียนได้รับดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคน

โรงเรียน Urspring เปิดสอนระดับประถมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับจูเนียร์ (Classes 3 และ 4) และโรงเรียนเน้นวิชาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  (Classes 5 ถึง 12) โดยมีอีกหนึ่งปีเป็นทางเลือก ตั้งแต่กันยายน โรงเรียน Urspring ได้เปิดสอนสถาบันสอนภาษาด้วย

 

เกี่ยวกับ Urspring

ก่อตั้ง: ปี 1930

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 130 คน รวมทั้งหมด  240 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 7-18 ปี

แคมปัส:  Swabian Mountains

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึงห้องเรียน: 3-24 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ละติน ฝรั่งเศส

โรงเรียน Birklehof (Schule Birklehof) โรงเรียนประจำและโรงเรียนที่เน้นวิ่ชาการใน Hinterzarten , High Black Forest  ในเยอรมัน โดยอยู่ห่างจาก Freiburg ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ( Gymnasium) ก่อตั้งโดยนักการศึกษา Kurt Hahn ในปี 1932 โดยรับทั้งนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียน ในยุคนาซี Kurt Hahn ถูกบังคับให้อพยพไปอยู่ที่  Scotland ซึ่งเป็นที่ที่เขาก่อตั้งโรงเรียน Gordonstoun และ Outward Bound, Round Square รวมทั้ง  United World Colleges ในเวลาต่อมา

 

เกี่ยวกับ Schule Birkehof

ก่อตั้ง: ปี 1932

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 170 คน รวมทั้งหมด 230 คน  (10% เป็นนักเรียนต่างชาติ)

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: ตั้งอยู่ที่ Hinterzarten ใน High Black Forest อยู่ห่างจาก Freiburg ประมาณ 25 กิโลเมตร และถูกเรียกว่าเป็น’Tri boarder region ของเยอรมัน ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: 10-24 คนโดยประมาณ

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน:  อังกฤษ ละติน ฝรั่งเศส กรีคโบราณ สเปน