ทุนการศึกษา ปริญญาตรี การโรงแรมที่สวิส มาแล้ว โรงเรียนการโรงแรม TOP 3 ของโลก  Glion Institute of Higher Education และ สถาบัน Les Roches International School of Hotel Management ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เชิญชวนน้องๆ ที่มุ่งมั่นอยากเรียนบริหารการโรงแรม ร่วมชิง ทุนการศึกษา ปริญญาตรี บางส่วน รอบเปิดเทอม ตุลาคม นี้!

ผู้สมัคร สามารถร่วมชิง ทุนการศึกษา โดยการส่งเรียงความเข้าประกวด เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1000 คำ  หัวข้อเรื่อง “How can hospitality management study enhance Thais competencies for the upcoming AEC in 2016?” (เรียนการบริหารการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพคนไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC ในปี ค.ศ. 2016 ได้อย่างไร?)

ทุนการศึกษา ปริญญาตรี การโรงแรม
ทุนการศึกษา ปริญญาตรี การโรงแรม

ในส่วนของ ทุนการศึกษา ปริญญาตรี ดังกล่าว ทางสถาบันมอบให้เป็นทุนอุดหนุนการศึกษา จำนวนสูงสุด 30% ของค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร พร้อมตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการโรงแรมนานาชาติ  ภาคการศึกษา ตุลาคม นี้ เท่านั้น

โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ทางคณะกรรมการ ทุนการศึกษา ของสถาบันการศึกษา จะพิจารณาเนื้อหาเรียงความของผู้สมัคร ที่แสดงถึงความสำคัญของการเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของคนไทย เพื่อรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2016 ได้อย่างโดดเด่น จนเป็นที่น่าประทับใจของคณะกรรมการ

คุณสมบัติของผู้สมัครชิง ทุนการศึกษา

–              มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

–              จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย

–              มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT คะแนน 61 ขึ้นไป

ยกเว้น ผู้สมัครเรียนอยู่ในหลักสูตรนานาชาติหรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ไม่ต้องยื่นผลสอบ IELTS หรือ TOEFL

 ส่งเรียงความพร้อมแนบเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาและประวัติส่วนตัวมาด้วย ได้ที่ info@ekthana.com หมดเขต วันที่ 15 สิงหาคม 2556 นี้ เท่านั้น  โดยจะประกาศผล ผู้ได้รับ ทุนการศึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2556 นี้

ทั้งนี้ สถาบัน Glion Institute of Higher Education และ สถาบัน Les Roches International School of Hotel Management ถูกจัดอันดับให้เป็น โรงเรียน บริหารการโรงแรม ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลกมาโดยต่อเนื่อง นอกจากนี้  Glion และ Les Roches คือ 2 ใน 3 ของโรงเรียนการโรงแรมของสวิส ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ จาก the New England AssociatioSchools and College (NEASC) อันเป็นวิทยฐานะที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับโลก

สำหรับรอบเปิดเทอมในเดือนตุลาคมนี้ หลักสูตร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานสูงสุด  9 เดือนเต็ม โดยจะปฏิบัติงานจริงกับองค์กรชั้นนำด้านรีสอร์ทและโรงแรมระดับโลก พร้อมมีรายได้ระหว่างฝึกงานด้วย ซึ่งความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงาน จะพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงโอกาสแห่งความก้าวหน้าภายหลังจบการศึกษา

ผู้สมัคร สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส อาคารปาร์คเวนเชอร์  อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ติดกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต โทร 02-106-2541-2 หรือ 081-920-8882 อีเมล์ info@ekthana.com เว็บไซต์ www.ekthana.com

[highlight color=”eg. yellow, black”]ทำไมจึงควรเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ ?[/highlight]

 1. เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการศึกษาดีที่สุดในโลก
 2. เป็นประเทศต้นกำเนิดวิชาการโรงแรม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 3. เป็นผู้นำด้านคุณภาพและมาตรฐานการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ โรงแรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนมีคำพูดติดปากว่า ‘Swiss Hospitality’ หรือการต้อนรับแบบชาวสวิต
 4. มีสภาพแวดล้อมที่ดี ภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการเรียนการสอน

          สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพการศึกษาสูงที่สุด ในโลก และเปิดกว้างรับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยบางแห่งมีนักเรียนต่างชาติถึง 40% จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักเรียนต่างชาติทั่วโลก
การโรงแรมถือเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักเรียนไทยนิยมเดินทางไปศึกษาต่อกันจำนวนมาก เนื่องจากโรงเรียนสอนวิชาการโรงแรมถือกำหนดขึ้นครั้งแรกในประเทศนี้ ในปี 1883 หรือกว่า 100 ปีมาแล้ว และเป็นต้นตำรับมาตรฐานการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วการโรงแรม จนมีคำพูดปากว่า ‘Swiss Hospitality’ หรือการต้อนรับแบบชาวสวิต และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการสอนด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก

64531
          นักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ ควรเตรียมตัวเรื่องภาษาเป็นอย่างแรกโดยต้องสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์มีภาษาราชการ 3 ภาษา คือ เยอรมัน ฝรั่งเศส และ อิตาเลียน หากมีความรู้ภาษาต่างๆ เหล่านี้เพิ่มเติมจะยิ่งได้เปรียบ และให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นหรือหากไม่มีก็สามารถลงเรียนเพิ่มเติมได้ สำหรับการสอนการโรงแรมของสวิตเซอร์แลนด์ เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการฝึกงานจริงและได้รับค่าจ้างอีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทางภูมิศาสตร์

wb0310_t984_r18391

          สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีการปกครองแบบสมาพันธรัฐ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป พื้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศ ประกอบด้วย ภูเขา หิมะ ป่าไม้ และทุ่งหญ้า รวมทั้งยังเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล แบ่งประเทศออกเป็น 26 มณฑล (Canton) แต่ละมณฑลมีกฎหมายของตัวเอง

สภาพภูมิอากาศ

Switzerland_banner

          ภูมิอากาศในสวิตเซอร์แลนด์แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ บางแห่งอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวจะแตกต่างกันมาก แต่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว

ประชากร

images

          ประชากรในสวิตเซอร์แลนด์มีจำนวนราว 7.75 ล้านคน (2012) แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พูดภาษาเยอรมัน (65%) กลุ่มที่พูดภาษาฝรั่งเศส (10.4%) กลุ่มที่พูดภาษาอิตาเลียน (9.8%) กลุ่มที่พูดภาษาโรมังซ์ (0.8%) และกลุ่มที่พูดภาษาอื่นๆ (14%) ภาษาทางราชการมี 3 ภาษาคือ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาเลียน โดยแต่ละมณฑลเป็นผู้กำหนดการใช้ภาษาราชการเอง

เวลา

          เวลาที่สวิตเซอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

ระบบการศึกษา

          แต่ละมณฑลมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยรัฐบาล ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

– ระดับอนุบาล เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดนทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาลตั้งแต่อายุ 4 ปี

ระดับประถมศึกษา จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ โดยเด็กสวิตทุกคนจะต้องเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป ส่วนจำนวนปีที่เรียนแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑล ส่วนใหญ่คือ 6 ปี แต่บางมณฑลจัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ มณฑลส่วนใหญ่จัดให้ต่อจากประถมศึกษา แต่บางมณฑลอาจมีระยะเวลาศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี แต่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีเวลาทั้งสิ้น 9 ปี เด็กสวิตต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ โดยนักเรียนจะมีอายุประมาณ 13-15 ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา โดยสายสามัญมุ่งสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของ Private School ที่แพงที่สุดในโลก 10 แห่ง โดยมาตั้งอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ มีนักเรียนทั้งหมด 100,000 คน ค่าเล่าเรียนตกปีละประมาณ 3,300,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์มีทั้งหมด 12 แห่งด้วยกัน ซึ่ง 10 แห่งเป็นของมณฑล ที่เหลืออีก 2 แห่งเป็นของรัฐบาลกลาง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ทั่วไป

การโรงแรมและท่องเที่ยว

iLdoRr

          คนไทยส่วนใหญ่นิยมเรียนวิชาการโรงแรมที่แระเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการโรงแรมที่โด่งดังไปทั่วโลก โรงเรียนสอนวิชาการโรงแรมถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 100 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนวิชาการโรงแรม 20 แห่ง ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ทำให้มีนักเรียนเดินทางมาจากทั่วโลกตามระบบการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิต ถือว่าสถาบันด้านการโรงแรมเป็นสาขาที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้เอง จึงไม่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีของรัฐ แต่จะเปิดสอนในสถาบันการศึกษาของเอกชน มีการรับรองโดยรัฐ และ/หรือ รับรองโดยสมาคมวิชาชีพต่างๆ ระดับการศึกษาที่เปิดสอนมีตั้งแต่ระดับ Certificate (หลักสูตร 1 ปี หรือต่ำกว่า 1 ปี) Dipioma (2-3 ปี) จนถึงระดับปริญญาตรี (4ปี) และระดับปริญญาโท (2 ปี)

          การเรียนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วย ส่วนมากเป็นการฝึกใน สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมืออยู่ โดยได้รับค่าจ้างระหว่างฝึกงาน

ทำงานพิเศษ

          นักศึกษาสามารถทำงานพิเศษได้ 15-30 ชั่วโมง แล้วแต่มณฑล โดยต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเสียก่อน นอกจากนี้ควรมีความสามรถในการใช้ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาเลียน

หอพักนักศึกษา

          มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีหอพักนักศึกษา ต้องหาห้องเช่าข้างนอก สามารถขอคำแนะนำจาก Student Advisor ของมหาวิทยาลัยได้

วีซ่านักศึกษา

          การทำวีซ่านักเรียนของสวิตเซอร์แลนด์ (กรณีเรียนเกิน 90 วัน) ควรเผื่อเวลาไว้ประมาณ 1 เดือนเนื่องจากทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยต้องส่งเรื่องให้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละรัฐของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ตัดสินใจ หลังจากนั้นจึงส่งกลับมาที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทย โดยมีค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,400 บาท และค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 180 บาทและเมื่อเดินทางเข้าประเทศแล้ว นักเรียนต้องไปยื่นเรื่องของทำ Student Permit (‘B’ Permit) ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละท้องถิ่น ภายใน 8 วัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 150-200 บาท แล้วแต่มณฑลนักเรียนต้องยื่นเรื่องขอทำวีซ่าแบบ Student Permit (‘B’ Permit) ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละท้องถิ่นภายใน 8 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศแล้ว มีค่าใช้จ่ายประมาณ CHF 150.- ถึง CHF 200.-แล้วแต่มณฑล

เอกสารประกอบการของวีซ่านักเรียน

 1. กรอกแบบคำร้องขอวีซ่า จำนวน 3 ชุด
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อง 6 เดือนขึ้นไป
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป ฉากหลังสีขาว
 4. หลักฐานแสดงการชำระค่าเล่าเรียนจากทางโรงเรียน
 5. ใบตอบรับจากสถานศึกษา
 6. หนังสือรับรองฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
 7. หลักฐานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ

img_18c2204ddf38b89e0d74d1ff194c2c79

ระดับมัธยม (สำหรับโรงเรียนประจำชั้นสูง) ตกประมาณปีละ 2,313,500 – 3,966,000 บาท++

ระดับอุดมศึกษา ตกประมาณปีละ 43,000 – 264,000 บาท++ (เฉพาะค่าเล่าเรียน)

693,000 – 1,030,000 บาท++ (ค่าครองชีพ)

โรงเรียนการโรงแรม ตกประมาณปีละ 858,000 – 1,122,000 บาท++ (รวมค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่)

(อัตราแลกเปลี่ยน CHF : 33 บาท)

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.high-end-travel-switzerland.com/swiss-schools.html

www.paliswiss.com

–  www.educatepark.com/visa/swiss-visa.html

สำนักงาน ก.พ.

http://oeaparis.free.fr/article.php3?id_article=300

admissions@swisslearning.com

โรงเรียนประจำยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ ปี 2012

– Institut Le Rosey

– Brillantmont International School

Institut auf dem Rosenberg

Collège Champittet

Lyceum Alpinum Zuoz Collège Beau Soleil

Aiglon College

– TASIS

Collège du Léman

Leysin American School

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.ekthana.com/services/programs/boarding-school/

มหาวิทยาลัยยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ ปี 2012

– ETH Zurich

– Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich

– Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Lausanne

– University of Zurich, Zurich

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.universitieshandbook.com

โรงเรียนการโรงแรมยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ ปี 2012

– Ecole Hôtelière de Lausanne

– Les Roches International School of Hotel Management

– Glion Institute of Higher Education

– Les Roches Gruyere University of Applied Sciences

– César Ritz Colleges

– Ecole Hôtelière

– Swiss Hotel Management School

– Hotel Institute Montreux

– IHTTI School of Hotel Management in Neuchâtel

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.ekthana.com/