สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “La Foire Suisse: Experiencing Swiss Education and Culture – ตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส” เมื่อวันที่ 29-30 มกราคมที่ผ่านมา ณ สยามพารากอน

 

งาน “La Foire Suisse: Experiencing Swiss Education and Culture – ตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส” จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย หอการค้าสวิส-ไทย ชุมชนชาวสวิสในประเทศไทย  และสายการบินสวิสแอร์  เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมป์

สำหรับงานวันแรกในวันอาทิตย์ที่  29 มกราคมนั้น ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในด้านต่างๆมาร่วมงาน อาทิ ฯพณฯ อีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย กอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคม สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ฯ นายบรูโน โอเดอร์แมท ประธานหอการค้าสวิส – ไทย เอกธนา ฝ่ายซ้ายคราม กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ฯและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่ทรงประทับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนอกจากพระราชประวัติแล้วนิทรรศการยังได้รวบรวมภาพหายากของพระองค์มาให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอีกด้วย  นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการการศึกษา ซึ่งผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ กว่า  23 แห่ง บินตรงจากสวิตเซอร์แลนด์มาให้ช้อมูลเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรทีเปิดสอน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นเช่น ซัมเมอร์และวินเทอร์แคมป์ รวมทั้งยังมีตลาดนัดสินค้าคุณภาพจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ ชีส ช็อคโกแล็ต กาแฟ ไวน์ มีด เครื่องเขียน เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมบทเวทีนั้น เริ่มต้นด้วยการบรรยายในหัวข้อ “World Class Education – Study in Switzerland” โดย เอกธนา ฝ่ายซ้ายคราม กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ฯและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แก่ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้การศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งใน “ที่สุดของโลก” รูปแบบการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน เป็นต้น จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์คุณสุนีย์รัตน์ ฮุทเทอร์ ผู้ช่วยกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครซูริค ในประเด็นความแตกต่างระหว่างการศึกษาไทยกับสวิส เพื่อฟังมุมมองและความคิดเห็นทั้งในฐานะผู้ช่วยกงสุล และฐานะผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์  ก่อนจะมอบรางวัลซัมเมอร์แคมป์เวลา 2 สัปดาห์จำนวน 2  รางวัล จากโรงเรียน St. George’s International School Switzerland ให้ผู้โชคดี ตามด้วยช่วงเสวนาโดยศิษย์เก่า เช่น สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ นักเขียนเรื่อง ‘Neuf-เนิฟ เก้าเรื่องเมืองสวิส‘ เวิร์คช็อปทำช็อคโกแล็ต การแสดงโดยนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี แผนกสวิส

สำหรับวันจันทร์ที่ 30 มกราคม นั้น งาน“La Foire Suisse: Experiencing Swiss Education and Culture – ตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นอย่างยิ่ง  โดยทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการและสินค้าต่างๆ