เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ในสาขาบริหารการโรงแรมและธุรกิจบริการ ที่ กลียอง (Glion Institute of Higher Education)

Why choose Hospitality? ทำไมควร เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ด้านการโรงแรม
Why choose Hospitality? ทำไมควร เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ด้านการโรงแรม

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นตำรับของการศึกษาด้านการโรงแรม เพราะเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในแง่ทฤษฎีอย่างถ่องแท้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสนับสนุนให้ได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนั้น ยังเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางทางการเมือง มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และมีความปลอดภัยสูง รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม  เหมาะแก่การมาศึกษาต่ออย่างยิ่ง แน่นอนว่าในสวิตเซอร์แลนด์ มีสถาบันชื่อดังหลากหลายแห่ง  แต่เรามี 8 เหตุผล ว่าทำไมถึงควร เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ด้านการโรงแรมที่ กลียอง

1.  มากกว่า 50 ปี แห่งความเป็นเลิศ – ตลอดเวลากว่า 50 ปี สถาบันกลียงได้สร้างบุคลากร สู่ความสำเร็จในองค์กรชั้นนำระดับโลก พร้อมสร้างโอกาสในเส้นทางสายอาชีพระดับนานาชาติให้กับนักศึกษามาแล้วอย่างมากมาย

2.  วิทยฐานะ – กลียง ได้รับวิทยฐานะ ในมาตรฐานการศึกษาขั้นสูง จาก the New England Association of Schools and Colleges (NEASC) อันเป็นวิทยฐานะเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ MIT, Harvard เป็นต้น

3.  หลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย – กลียง เสนอทางเลือกการศึกษาที่หลากหลายทั้ง การเรีนรู้ในสถาบันและการศึกษาในหลักสูตรออนไลน์  โดยแบ่งความเชี่ยวชาญทางการศึกษาถึง 15  ภาคทางธุรกิจ

4.  3 แคมปัส – กลียงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัส สถานที่เรียนและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง  3 แห่ง ทั้งใน สวิตเซอร์แลนด์ และ ลอนดอน

5.  หลักสูตรอันโดดเด่น – หลักสูตรที่มอบความรู้ที่ปฏิบัติจริง เพื่อสร้างพื้นฐานทางความคิดด้านธุรกิจ, ความเป็นผู้นำ อย่างมืออาชีพ

6.  เทคโนโลยี –  ด้านหลักสูตรออนไลน์ กลียงสร้างการเรียน ที่ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารระหว่างการเรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยตัวนักศึกษาเองคือศูนย์กลางในการสอนทางออนไลน์

7.  คณาจารย์ – คณาจารย์จากกลียง ล้วนอยู่ในวงการธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญระดับผู้นำในแต่ละสาขาต่างๆ จึงพร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

8.  นักศึกษานานาชาติทั่วโลก – ถึงแม้จะเลือก เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ แต่ภายในแคมปัสของ กลียอง มีนักศึกษากว่า 90 สัญชาติ ทั่วโลก  นักศึกษากลียงจึงได้สัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่แค่สวิสเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเพื่อนต่างชาติต่างวัฒนธรรมอีกด้วย  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดมุมมองที่แปลกใหม่ แตกต่าง อันเสริมสร้างการทำงานในองค์กรนานาชาติ ในอนาคต

ให้ตัวเลขสถิติเหล่านี้ เป็นตัวบอกคุณว่าทำไมควรเลือก เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ด้านการโรงแรมที่ กลียอง
ให้ตัวเลขสถิติเหล่านี้ เป็นตัวบอกคุณว่าทำไมควรเลือก เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ด้านการโรงแรมที่ กลียอง

 

กลียอง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 และเป็นหนึ่งในสถาบันบริหารธุรกิจบริการชั้นนำของโลก มีหลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรการบริหารในสาขาการบริการ และเป็นสถาบันทางด้านการบริการที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 2 อันดับแรกของโลก เพื่อก้าวสู่อาชีพระดับสากล (สำรวจโดย TNS Global, กันยายน 2553)

กลียอง นับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับ นักเรียนที่วางแผน เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ด้านการโรงแรม เพราะที่นี่ มีความแตกต่างจากที่อื่นในแง่มุมต่างๆ ดังนี้

  • อยู่ใน 2  อันดับแรกของโลกในระหว่างสถาบันบริหารธุรกิจการบริการชั้นนำด้วยกัน
  • มีประสบการณ์นานมากกว่า 50 ปี ทีมีความร่วมมือที่ดีกับอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรม ตลอดมา ส่งผลดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
  • มีหลักสูตรหลากหลายสาขาที่สอดคล้องกัน เมื่อนักเรียนที่เข้ามาศึกษาแล้ว ต้องการเปลี่ยนสาขา ก็สามารถทำให้สำเร็จการศึกษาตามที่ต้องการได้ ตลอดจนมีการพัฒนาในสาขาวิชาชีพเสมอ
  • ออกแบบหลักสูตรที่ต่างจากสถาบันอื่น ๆ ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จาการเรียนการสอนด้านการโรงแรม ที่ไม่ได้เรียนเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังได้สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนเองไปสู่การสร้างความเป็นผู้นำ และทักษะในการบริหารธุรกิจอีกด้วย
  • ระบบการสอนที่เน้นที่ตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้นักเรียนพัฒนาในเชิงความคิด และมีทักษะในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี
  • มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพสูงและมีความเป็นสากล
  • มีนักเรียนมากกว่า 90 สัญชาติที่เรียนร่วมกัน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนนานาชาติเป็นอย่างดี
  • ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมบริการ และได้รับการรับรองจากรัฐบาลท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิต
  • NEW ENGLAND ASSOCIATION OF SCHOOLS AND COLLEGES ได้ให้การรับรองสถาบัน
  • มีวิทยาเขตที่โอ่โถง 3 แห่ง ที่มีการเรียนการสอนเฉพาะทาง ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นอยู่ที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

เหตุผลที่ทำให้ กลียอง เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่สนใจ เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ สาขาการบริหารโรงแรม
เหตุผลที่ทำให้ กลียอง เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่สนใจ เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ สาขาการบริหารโรงแรม