Master’s in International Hospitality Business


Admission requirements:

สวิตเซอร์แลนด์และลอนดอน

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ: 21 ปี ณ วันที่เริ่มหลักสูตร
 2. การศึกษา: ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดก็ได้
 3. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า: หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก หรือคุณไม่ได้ศึกษาในสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนในช่วงสามปีที่ผ่านมา โปรดแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้
  • IELTS: โดยรวม 6.0 และอย่างน้อย 5.5 ในทุกส่วนย่อย
  • TOEFL: แบบออนไลน์ 80 หรือแบบกระดาษ 550
  • First Cambridge Exam: เกรด A
  • Cambridge Advanced Exam: เกรด C
  • เป็นไปตามข้อกำหนดด้านบนสำหรับหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในลอนดอน ยกเว้นเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปจำเป็นต้องสอบ IELTS UKVI: โดยรวม 6.0 และอย่างน้อย 5.5 ในทุกส่วนย่อย

ติดปีกให้กับอนาคตทางอาชีพระดับโลกของคุณกับหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจการบริการของเรา

 • 2 ภาคเรียน 1 ฝึกงาน
 • ตัวเลือกการเรียน 4 อาทิตย์ ที่ แคมปัสกลียอง ในสวิตเซอร์แลนด์
 • Switzerland (Glion & Bulle)
 • London campus (September intake)

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการบริการระหว่างประเทศของเราจะเตรียมความพร้อมให้คุณก้าวสู้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติชั้นนำของโลก หลักสูตรนี้จะมอบทักษะในการบริหารจัดการพนักงาน การดำเนินงาน และธุรกิจในโรงแรมและบริษัทด้านการบริการ โดยเปิดสอน ณ วิทยาเขตของเราในสวิตเซอร์แลนด์และลอนดอน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริการนี้ประกอบด้วยสาขาวิชาการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการรายได้ ซึ่งดำเนินการสอนโดยคณะอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ที่จะนำเอาความเชี่ยวชาญและตัวอย่างสิ่งที่ควรปฏิบัติมาแนะนำคุณภายในชั้นเรียน หลักสูตรนี้จะจบการเรียนการสอนด้วยการฝึกงานเพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ตรงและเปิดโอกาสให้คุณได้ทดลองใช้ทักษะที่เรียนรู้มาในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงอีกด้วย

Master’s in Finance, Real Estate and Hotel Development


Admission requirements:

ลอนดอน

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ: 21 ปี ณ วันที่เริ่มหลักสูตร
 2. การศึกษา: ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (สาขาธุรกิจ การเงิน หรือการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)  รายวิชาที่ลงเรียนในระดับปริญญาตรี เช่น บัญชีและการเงินจะได้รับการตรวจสอบโดยทางสถาบันก่อนตอบรับให้เข้าเรียน
 3. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า: หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก หรือคุณไม่ได้ศึกษาในสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนในช่วงสามปีที่ผ่านมา โปรดแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้
  • IELTS: โดยรวม 6.0 และอย่างน้อย 5.5 ในทุกส่วนย่อย
  • TOEFL: แบบออนไลน์ 80 หรือแบบกระดาษ 550
  • First Cambridge Exam: เกรด A
  • Cambridge Advanced Exam: เกรด C
  • ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปจำเป็นต้องสอบ IELTS UKVI: โดยรวม 6.0 และอย่างน้อย 5.5 ในทุกส่วนย่อย

ผสานแนวคิดและเทคนิคล่าสุดด้านอสังหาริมทรัพย์เข้าไว้ด้วยกัน

 • 2 ภาคเรียน 1 การฝึกงาน
 • รับสมัครเดือนกันยายน
 • แคมปัสที่ London, Uk

นี่คือหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรเดียวของโลกที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอสังหาริมทรัพย์ ตลาดเงินทุน และการพัฒนาโรงแรมทั่วโลกที่ครบครันและเป็นระบบให้กับคุณ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการรับรอง หรือต้องการทำงานกับ Real Estate Investment Trust (REIT) กองทุน ธนาคาร หรือบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ หลักสูตรนี้จะเปิดประตูสู่โลกแห่งอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และการพัฒนาโรงแรม

Master’s in Hospitality, Entrepreneurship and Innovation


Admission requirements:

สวิตเซอร์แลนด์

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ: 21 ปี ณ วันที่เริ่มหลักสูตร
 2. การศึกษา: ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (สาขาธุรกิจหรือการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า: หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก หรือคุณไม่ได้ศึกษาในสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนในช่วงสามปีที่ผ่านมา โปรดแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้
  • IELTS: โดยรวม 6.0 และอย่างน้อย 5.5 ในทุกส่วนย่อย**
  • TOEFL: แบบออนไลน์ 80 หรือแบบกระดาษ 550
  • First Cambridge Exam: เกรด A
  • Cambridge Advanced Exam: เกรด C

ยกระดับความเชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้ประกอบการของคุณ

 • 2 ภาคเรียน 1 การฝึกงาน
 • รับสมัครเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน
 • Glion Campus – Switzerland

หลักสูตรระดับปริญญาโทนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการในปัจจุบัน และเจ้าของธุรกิจครอบครัว และยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพอีกด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านการประกอบการ กลยุทธ์และแนวคิด ซึ่งครอบคลุมรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเกี่ยวข้อง

 

Master’s in Luxury Management and Guest Experience


Admission requirements:

สวิตเซอร์แลนด์

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ: 21 ปี ณ วันที่เริ่มหลักสูตร
 2. การศึกษา: ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (สาขาธุรกิจหรือการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า: หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก หรือคุณไม่ได้ศึกษาในสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนในช่วงสามปีที่ผ่านมา โปรดแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้
  • IELTS: โดยรวม 6.0 และอย่างน้อย 5.5 ในทุกส่วนย่อย
  • TOEFL: แบบออนไลน์ 80 หรือแบบกระดาษ 550
  • First Cambridge Exam: เกรด A
  • Cambridge Advanced Exam: เกรด C

ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการค้าปลีก แฟชั่นดีไซน์ และการบริการระดับหรูหรา

 • 2 ภาคเรียน 1 การฝึกงาน
 • รับสมัครเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน
 • Glion Campus – Switzerland

หลักสูตรระดับปริญญาโทนี้จะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สายอาชีพในธุรกิจระดับหรูหราให้กับคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มากความสามารถ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน และบริษัทที่ต้องการลงทุนสนับสนุนบุคลากรของตน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ลึกล้ำ การเรียนรู้ที่ครอบคลุม และประสบการณ์การฝึกงานในชีวิตจริง ล้วนแต่มีส่วนช่วยสร้างแต้มต่อทางอาชีพและทักษะให้กับคุณให้เหนือกว่าใคร หากคุณไม่มีพื้นฐานด้านทักษะการบริหารจัดการโรงแรมมาก่อน คุณสามารถลงเรียนหลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการเป็นเวลาสี่สัปดาห์** ที่วิทยาเขต Glion ในสวิตเซอร์แลนด์