เรียน การโรงแรมที่สวิส ในระดับ อนุปริญญาโท

 

แผนผังภาคการศึกษา การโรงแรมที่สวิส ที่กลียอง
แผนผังภาคการศึกษา การโรงแรมที่สวิส ที่กลียอง
 • A. อนุปริญญาโท
 • B. อนุปริญญาโทขั้นสูง

+อนุปริญญาโท สาขา การจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการ // 1.5 ปี

หลักสูตรระดับอนุปริญญาโท ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในสาขาอื่น แต่สนใจศึกษาด้าน การโรงแรมที่สวิส และต้องการย้ายสายอาชีพเพื่อก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจโรงแรมและการบริการ  หลักสูตรที่ไม่เหมือนใครนี้เป็นเหมือนทางลัดให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และทักษะด้านบริหารภายในระยะเวลาเพียง 1.5-2 ปี นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสฝึกงานเสริมทักษะเตรียมพร้อมก่อนเริ่มทำงานจริง ที่สำคัญ นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมาและเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคต

+ อนุปริญญาโทขั้นสูง สาขา การบริหารโรงแรมและธุรกิจบริการ // 2 ปี

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้นำเพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจบริการ  นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพ ด้านการบริหาร และด้านกลยุทธ์ ตามแบบฉบับ การโรงแรมที่สวิส  ผ่านทางวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริง  สอนโดยคณาจารย์ รวมถึงการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนผ่านทางทฤษฎีการบริหารแบบร่วมสมัย ซึ่งเป็นแนวการบริหารงานที่เหมาะกับองค์กรด้านธุรกิจบริการโดยเฉพาะ โดยนักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาเฉพาะทางได้ ดังนี้

 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. การบริหารการเงิน
 3. การบริหารการตลาด

+อนุปริญญาโท สาขา การจัดการงานอีเว้นท์ กีฬาและธุรกิจบันเทิง // 1.5 ปี

หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพมาสู่ธุรกิจด้าน อีเว้นท์ กีฬา และบันเทิง โดยนักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่มีและเป้าหมายการทำงานในอนาคต

+อนุปริญญาโท สาขา การจัดการงานอีเว้นท์ กีฬาและธุรกิจบันเทิง // 2 ปี

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้นำเพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจอีเว้นท์ กีฬา และบันเทิง นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพ ด้านการบริหาร และด้านกลยุทธ์  ผ่านทางวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริง  สอนโดยคณาจารย์ รวมถึงการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนผ่านทางทฤษฎีการบริหารแบบร่วมสมัย ซึ่งเป็นแนวการบริหารงานที่เหมาะกับองค์กรด้านธุรกิจบริการโดยเฉพาะ โดยนักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาเฉพาะทางได้ ดังนี้

 1. การบริหารงาน อีเว้นท์ กีฬาและธุรกิจบันเทิง
 2. การบริหารการเงิน
 3. การบริหารการตลาด

ปริญญาโท

+ปริญญาโท สาขาการเงินสำหรับโรงแรมและธุรกิจบริการนานาชาติ (1ปี)

ปริญญาโทสาขานี้เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาที่แคมปัสและออนไลน์ เหมาะกับผู้ที่จบการศึกษาด้านธุรกิจบริการ หรือสาขาอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินอย่างมีกลยุทธ์ รวมทั้งทักษะด้านการบริหารรายได้

+ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการธุรกิจบริการนานาชาติและการบริหารอุตสาหกรรมการบริการ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจนี้ให้นักเรียนเลือกสาขาเฉพาะทางได้ 2 สาขา ได้แก่ ทักษะความเป็นผู้นำ และ การตลาด ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่กำลังทำงานด้านการบริหารที่ต้องการเพิ่มทางเลือกอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคปกติ MBA (1 ปี)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และต้องการความรู้และกลยุทธ์ด้านบริหาร สามารถเลือกสาขาวิชาเฉพาะทางได้ ดังนี้

 1. การตลาด
 2. ทักษะความเป็นผู้นำ
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารระดับสูง (2.5ปี)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้ เน้นให้ผู้เรียนศึกษาที่แคมปัส โดยเหมาะกับผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการบริหาร  ผู้เรียนจะได้เรียนออนไลน์เป็นระยะเวลาสั้นๆกับทางแคมปัสของกลียองในกรุงลอนดอน

 1. Finance Track
 2. Entrepreneurship and Innovation Track
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบไฮบริด (1.5–2 ปี)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบไฮบริดให้นักเรียนเรียนทั้งที่แคมปัสและออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถเลือกสาขาเฉพาะทางได้ดังนี้

 1. การบริหารทั่วไป
 2. การบริหารสินทรัพย์และรายได้
 3. การตลาดและนวัตกรรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ทำงานแล้ว

ปริญญาโทบริหารธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นหลัก สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนที่แคมปัสหรือเรียนออนไลน์

 1. ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ทำงานแล้ว (A) 1.5–2.5 ปี
 2. ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ทำงานแล้ว (B) – สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ 2-3 ปี
 3. ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ทำงานแล้ว -จำเป็นต้องฝึกงาน
 4. ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ทำงานแล้ว- หลักสูตรเตรียมความพร้อม

+ปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบออนไลน์ สาขาธุรกิจบริการนานาชาติและการบริหารอุตสาหกรรมการบริการ (2.5 ปี)

หลักสูตรออนไลน์นี้ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบริหารและธุรกิจบริการ  กลียองเตรียมหลักสูตรที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเทียบเท่าหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบดั้งเดิม แต่มีความยืดหยุ่นเหมาะกับผู้ที่กำลังทำงาน

 1. การบริหารทั่วไป
 2. การบริหารสินทรัพย์และรายได้
 3. การตลาดและนวัตกรรม