เรียน การโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ระดับปริญญาตรีที่กลียอง 

กลียองเปิดสอนระดับปริญญาตรีซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 3.5 ปี นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศต้นตำรับด้านการโรงแรม นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงฝึกงาน 2 ครั้ง โดยสามารถเลือกประเทศใดในโลกก็ได้  ที่สำคัญ  กลียองเปิดสอนกหลักสูตรวิชาการที่ท้าทาย เน้นการเรียนรู้แบบประยุกต์ ทำให้สามารถพัฒนานักเรียนให้จบการศึกษาออกไปเป็นผู้นำในโลกธุรกิจบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าเป็น โรงแรม งานอีเว้นท์ กีฬา หรือธุรกิจบันเทิง

+สาขาบริหารการโรงแรมและธุรกิจบริการ

หลักสูตรบริหารการโรงแรมและธุรกิจบริการของกลียอง ไม่เพียงแต่ให้ผู้เรียนศึกษา การโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ แบบดั้งเดิม แต่ยังเปิดสอนหลักสูตรธุรกิจในสาขาอื่นๆอีกด้วย ทำให้นักเรียนที่นี่มีความรู้หลากหลาย มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารโรงแรมและธุรกิจบริการ
 • ปริญญาตรีสาขาการบริหารโรงแรมและธุรกิจบริการ โดยสามารถเลือกสาขาวิชาเฉพาะทางได้ดังนี้
 1. การบริหารแบรนด์ลักซ์ชัวรี่
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 3. ทรัพยากรบุคคล
 4. การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และรายได้
 5. การขายและการตลาด
 6. การบริหารจัดการงานอีเว้นท์

+อีเว้นท์ กีฬา และธุรกิจบันเทิง

นอกเหนือจากหลักสูตร การโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ แล้ว กลียองยังเปิดสอนหลักสูตรด้านอีเว้นท์ กีฬา และธุรกิจบันเทิง เพื่อรองรับนักเรียนที่ใฝ่ฝันทำงานในสาขาที่กำลังมาแรงอย่างการจัดงานอีเว้นท์

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาบริหารงานอีเว้นท์ กีฬา และธุรกิจบันเทิง
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารอีเว้นท์นานาชาติ
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารกีฬานานาชาติ
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาดและการบริหารการสื่อสารสำหรับงานอีเว้นท์ กีฬา และธุรกิจบันเทิง