ปรแกรม Summer Camp 2 สัปดาห์

ช่วงอายุ: 10-15 ปี

ช่วงเวลาในปี 2020

  • แคมป์ 1 : วันที่ 28 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม
  • แคมป์ 2 : วันที่ 12 กรกฎาคม – 24 กรกฎาคม
  • แคมป์ 3 : วันที่ 26 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม

สามารถเลือกได้ 3 ภาษา: อังกฤษ🇬🇧, ฝรั่งเศส🇫🇷 และเยอรมัน🇩🇪

มีทั้งหมด 5 โปรแกรมด้วยกัน

1. Sports
2. Film acting
💵 ราคา 4,500 สวิตฟรังก์ (ประมาณ 144,000 บาท)

3. Golf
4. Digital Skills
5. Football
💵 ราคา 4,900 สวิตฟรังก์ (ประมาณ 156,000 บาท)