รู้หรือไม่ว่าทำไม่สวิตเซอร์แลนด์ถึงเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก
รู้หรือไม่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของวิชาการโรงแรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก


ถ้าพูดถึงประเทศนี้ใช่ว่าจะมีเพียงแค่สภาพแวดล้อมที่ดี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศที่เงียบสงบแต่ยังเป็นประเทศที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันที่มาเรียนต่อ ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มีนักศึกษาหลายๆประเทศเข้ามาศึกษาต่อที่นี่ เพราะที่นี่เปิดกว้างมากๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
เพราะมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 40 % ของมหาวิทยาลัย

การโรงแรมและการท่องเที่ยวถือเป็นหลักสูตรหนึ่งของที่นี่ ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลกจนมีคำพูดติดปากว่า “Swiss Hospitality” หรือ การต้อนรับแบบชาวสวิต ทำให้การศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พัฒนาตัวเองไปจนเป็นจุดหมายอันดับหนึงของผู้มีความฝันจะอยู่ในธุรกิจนี้ อีกทั้งยังมีจุดเด่นในการให้นักเรียนได้ฝึกงานจริงแบบได้ค่าแรงอีกด้วยและนักเรียนไทยก็เช่นกัน นิยมเดินทางไปเรียนที่นี่เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นต้นตำรับมาตรฐานการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการสอนด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก

ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศนี้ ก็ได้รับการยอมรับและสามารถเติบโตได้ในองค์กรระดับโลกมากมายแต่ปัจจุบัน ความต้องการของผู้เรียนและของตลาดงานเปลี่ยนแปลงไป
คือให้ความสำคัญกับปริญญาบัตร เพื่อเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความสามารถ
และเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่อาชีพต่างๆ ในอนาคต หลายสถาบันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จึงได้ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อมอบปริญญาบัตรให้แก่นักเรียน เช่น

-SHMS ร่วมกับ University of Derby, UK และ AH&LA (American Hotel and Lodging Association)
-HIM ร่วมกับ The Richard Devos Graduate School of Management, Northwood University, USA
-IHTTI ร่วมกับ University of Derby, UK และ AH&LA (American Hotel and Lodging Association)

สถานศึกษาที่เปิดสอนวิชาการโรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะไม่มีเปิด สอนในมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันเทคโนโลยีของรัฐ แต่จะเปิดสอนใน สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐหรือ รับรองโดยสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ

ส่วนนักเรียนที่จะศึกษาต่อที่นี่ ควรเตรียมเรื่องภาษาเป็นอย่างแรกๆ
โดยต้องสอบความรู้ด้านภาษอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารเป็นหลักรวมถึงการเรียนการสอนด้วย ขณะเดียวกัน สวิตเซอร์แลนด์มีภาษาราชการถึง 3 ภาษาคือ เยอรมัน ฝรั่งเศษ และอิตาเลี่ยน หากมีความรู้ภาษา เหล้านี้เพิ่มเติมจะยิ่งได้เปรียบและทำให้การใช้ชิวิตอยู่ที่นั้นสะดวก และปรับตัวได้รวดเร็วอีกด้วย

สำหรับระดับการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์นั้นแบ่งเป็น 5 ระดับด้วยกัน
1.ระดับอนุบาล (Pre-School Education)
2.ระดับประถมศึกษา (Primary Education)
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education)
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
– โรงเรียนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts School)
– โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)
การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่Higher Vocational School สอนวิชาชีพต่าง ๆ
และ Higher Technical School สอนวิชาชีพทางช่าง
5.มหาวิทยาลัย (Universities)
– (Higher Vocational Education and Training)การศึกษาในระดับอาชีวะขั้นสูง
เป็นการศึกษานอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการศึกษาในสวิตซึ่งหาได้ยากในประเทศอื่น ๆ
โดยหลักสูตรการเรียนจะเป็นสายอาชีพและบทบาทความเป็นผู้นำ
เพื่อฝึกพนักงานและบุคคลที่ผ่านการศึกษาอาชีวะระดับพื้นฐานมาแล้ว
– การศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี แบ่งเป็นFirst Degree (ระดับปริญญาตรี)
ระยะเวลาในการศึกษา 6 – 13 semester หรือ 3 – 6.5 ปี ( 2 semester 1 ปี) ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและสถานศึกษากำหนด อีกส่วนDoctorate (ปริญญาเอก) ระยะเวลาในการศึกษา 2 – 3 ปี ต่อจากปริญญาตรีการเรียนในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นการสัมมนา ค้นคว้าวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยเท่าไหร่นัก
ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาค (Semester)
– Winter Semester กลางเดือนตุลาคม – ต้นเดือนมีนาคม
– Summer Semester กลางเดือนเมษายน – กลางเดือนกรกฎาคม