Leysin American School in Switzerland

Leysin American School in Switzerland (LAS) คือโรงเรียนประจำระบบอเมริกันในสวิตเซอร์แลนด์ ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสวิสอันสวยงาม เปิดรับนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นนานาชาติแต่คงไว้ซึ่งความอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้านตัวเอง นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมกับความถนัดและความต้องการได้ ระหว่าง หลักสูตรนานาชาติ (IB-International Baccalaureate) และ หลักสูตรประกาศนีบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน (U.S. High School Diploma) โดยรับนักเรียนเกรด 8-12

ยินดีต้อนรับสู่ Leysin American School โรงเรียนที่เน้นความเป็นครอบครัว

ตั้งอยู่บนเทือกเขาสวิสอันงดงามตระการตา มีประวัติอันยาวนานในการดูแลนักเรียนที่มากความสามารถและประสบความสำเร็จทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปะ และกีฬาปิดรับนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นนานาชาติแต่คงไว้ซึ่งความอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้านตัวเอง โรงเรียนให้ความสำคัญของสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน และกับผู้ปกครอง นอกเหนือจากการเรียนการสอนเชิงวิชาการแล้ว เรายังสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอีกด้วย ทั้งกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาบนหิมะอย่างสกี หรือกีฬาผจญภัยตามภูเขา รวมทั้งการทัศนศึกษาไปยังเมืองต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสะสมความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน

 

ข้อมูลทั่วไป

 • ก่อตั้ง: ปี 1960
 • จำนวนนักเรียน: 320 คน
 • ช่วงอายุ: ชายและหญิง 12-18 ปี
 • แคมปัส: ตั้งอยู่บนเทือกเขาสวิส อยู่ห่างจากกรุงเจนีวา 1.5 ชั่วโมง
 • รับรองคุณวุฒิโดย: NEASC, CIS, IBO
 • เชื้อชาตินักเรียน: 50 เชื้อชาติ

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • ภาษา: อังกฤษ
 • หลักสูตร: นานาชาติ (IB-International Baccalaureate) และ ระบบอเมริกัน (American High School)
 • อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียน: 1 : 4
 • ภาษาต่างประเทศ: ฝรั่งเศส สเปน
 • ซัมเมอร์แคมป์: เปิดในเดือนมิถุนายน กรกฏาคม และสิงหาคม สำหรับเด็กอายุ 7-18 ปี มีคอร์สสอนภาษา คลาสวิชาการครึ่งวัน กิจกรรมกีฬา และทัศนศึกษาในยุโรป