Lyceum Alpinum Zuoz

Lyceum Alpinum Zuoz คือโรงเรียนประจำนานาชาติในสวิตเซอร์แลนด์ โดยตั้งอยู่บนหมู่บ้านเทือกเขาอันงดงามใกล้ๆ St.Moritz ในอาณาเขตของโรงเรียนประกอบด้วยศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิวทัวทัศน์ของขุนเขาแห่งเมือง Zuoz  นักเรียนมาจากหลากหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก โดยมีโอกาสได้พบปะและทำความรู้จักกับนักเรียนท้องถิ่นชาวสวิส นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถไปด้วยกัน โรงเรียนมุ่งเน้นให้เด็กเรียนเก่ง มีสุขภาพดี มีความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้นักเรียนรักษามิตรภาพที่สร้างที่โรงเรียนแห่งนี้ไปอีกยาวนานตลอดชีวิต ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน อายุระหว่าง 12-19 ปี

เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร หลากหลายคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ Swiss Matura, International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) และตั้งแต่ปี 2560/2561 เป็นต้นมา หลักสูตร International Baccalaureate Career-Related Program (IBCP) ได้มีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับสถาบันต่างๆ และยังมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกต่างๆในหลากหลายโครงการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ดิจิทัล การทำ Start-up หุ่นยนต์ รางวัลระดับนานาชาติ

ปรัชญาโรงเรียนคือ “รู้จักอดทน เทิดทูนความยุติธรรม และเคารพสังคม”

ข้อมูลทั่วไป

 • ก่อตั้ง: ปี 1904
 • จำนวนนักเรียน: 300 คน (ประจำ 200 คน)
 • ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 12-19 ปี
 • แคมปัส: ตั้งอยู่ใกล้ St.Moritz ประกอบด้วย 5 หอพักสำหรับนักเรียนประจำ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาขนาดใหญ่ถึง 130,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยโรงละคร ลานสกี และสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุม
 • รับรองคุณวุฒิ: IBO, CIS, Swiss Government
 • เชื้อชาตินักเรียน: 35 เชื้อชาติ โดยไม่เกิน 10%ต่อหนึ่งเชื้อชาติ

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • ภาษา: อังกฤษและเยอรมัน
 • หลักสูตร: หลักสูตรสวิส Swiss Matura (สอนเป็นภาษาเยอรมัน / เยอรมันและอังกฤษ / เยอรมันและอิตาเลียน) หลักสูตรเยอรมัน German Abitur สอนเป็นภาษาเยอรมัน และ หลักสูตรนานาชาติ IB-International Baccalaurate สอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียน: 1:4
 • ภาษาต่างประเทศ: เยอรมัน อังกฤษ โรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาเลียน จีนกลาง ละติน
 • ซัมเมอร์แคมป์: มี 2 แคมป์ ในเดือน กรกฏาคมและสิงหาคม เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ สำหรับเด็กอายุ 10-15 ปี เปิดสอนคลาสภาษาอังกฤษ กีฬาทั่วไป กอล์ฟ ศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนหลักสูตรนานชาติ (IB-International Baccalaureate) ซึ่งประกอบด้วยวิชา เลข อังกฤษ และทักษะการเรียนรู้