Aiglon College

Aiglon คือโรงเรียนประจำชั้นนำในสวิตเซอร์แลนด์ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมดุลระหว่างหัวใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ โดยเรียนรู้ผ่านความท้าทาย การเคารพซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบ และการทำประโยชน์ให้ชุมชน โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เชิงวิชาการอันเป็นเลิศ แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทักษะการเป็นผู้นำ

โรงเรียนที่มอบความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร

Aiglon College มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในฐานะโรงเรียนประจำที่ไม่แสวงหากำไร โดยตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Chesières-Villars บนเทือกเขาสวิส  John Corlette คือผู้ก่อตั้งโรงเรียนเริ่มมีมุมมองต่อการศึกษาที่ไม่เหมือนใครเมือเขาเริ่มเปิดรับนักเรียน 6 คนแรกเมื่อปี 1949 หลังจากนั้นโรงเรียนก็พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน Aiglon College ภูมิใจที่ได้ดูแลนักเรียนให้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่แห่งยุคโกลบอลที่พร้อมด้วยความเป็นผู้นำ ที่นี่ นักเรียนจะได้พบกับความหลากลายทางวัฒนธรรม ได้รับการหล่อหลอมให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จักมองและยอมรับความแตกต่าง นักเรียนของเรามีความสุขที่ได้เรียนหนังสือในสถานที่ที่สวยงามและปลอดภัย และเมื่อถึงเวลาจบการศึกษา นักเรียนทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นต่อไปของชีวิต Aiglon College เปิดรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก อาจกล่าวได้ว่าเป็นโลกแห่งความนานาชาติขนาดย่อม ในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 60 เชื้อชาติเข้าเรียนที่นี่ มีความแตกต่างทั้งศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรการเรียนที่เหมาะกับตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็น International GCSE (IGCSE) หรือหลักสูตรนานาชาติ (IB- International Baccalaureate)  นอกจากนั้น เรายังเปิดสอนหลักสูตรทางเลือก เช่น คอร์สเตรียมความพร้อมสอบ SAT  โดยเราจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญไว้คอยช่วยเหลือนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ไม่ใช่ภาษาแม่ ที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษทั้งCambridge และ IELTS นักเรียนทุกคนจะได้สนุกสนานกับการไปทัศนศึกษาและกิจกรรมผจญภัยต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของโรงเรียน นอกจากนั้น นักเรียนยังได้เรียนรู้และฝึกหัด กีฬา ศิลปะ การละคร ดนตรี และการทำประโยชน์ให้ชุมชนอีกด้วย ในปัจจุบันมีนักเรียนอายุ 9-13 ปี ประมาณ 70 คน และอายุ 13-18 ปีประมาณ 300 คน ซึ่งในนั้นประกอบด้วยนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ (IB) อายุ 16-18 ปี ประมาณ 140 คน ในขณะที่นักเรียนใหม่จะอายุประมาณ 9 ปี 11 ปี 13 ปี และ 16 ปี

 

ข้อมูลทั่วไป

 • ก่อตั้ง: ปี 1949
 • จำนวนนักเรียน: 370 คน (เกรด 4-12  มีนักเรียนประจำ 330 คน)
 • ช่วงอายุ:ชายและหญิง อายุ 9-18 ปี
 • แคมปัส: 60,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนเทือกเขาสวิส
 • คุณวุฒิรับรองโดย: CIS, NEASC, IBO
 • เชื้อชาตินักเรียน: 60 เชื้อชาติ

 

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • ภาษา: อังกฤษ
 • หลักสูตร: หลักสูตรนานาชาติ (IB-International Baccalaureate) และ IGCSE
 • อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียน: 1:5
 • ภาษาต่างประเทศ: ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน จีน ญี่ปุ่น รัสเซียน อาราบิก
 • ซัมเมอร์แคมป์: สำหรับนักเรียนอายุ 9-16 ปี เปิดเดือนกรกฏาคม และ สิงหาคม
 • SAT: คอร์สเตรียมสอบ SAT เดือนมกราคม และ เมษายน