INSTITUTE AUF DEM ROSENBERG

THE ARTISANS OF EDUCATION

โรงเรียน Institut auf dem Rosenberg ออกแบบหลักสูตรวิชาการอย่างเป็นระบบ คงไว้ซึ่งการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมแต่ก็เปิดรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมอบบรรยากาศและเครือข่ายความเป็นนานาชาติให้นักเรียนได้ทำความคุ้นเคย เพื่อเตรียมความพร้อมออกไปสู่โลกยุคไร้พรมแดน ที่ต้องใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับคนจากต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม และที่สำคัญที่นี่ยังเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอีกด้วย

“การเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งคือเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา ดังนั้น Institut auf dem Rosenberg จีงช่วยนักเรียนให้ก้าวสู่อนาคตตามแบบฉบับของตัวเองและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งวางแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนอีกด้วย รวมทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนเคารพธรรมเนียบปฏิบัติอันดีงามแบบดั้งเดิมและสนับสนุนให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆไปในขณะเดียวกัน”

โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาป Constance และเทือกเขาแอลป์  ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้บุกเบิกคิดค้นวิธีการสอนนักเรียนให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และเป้าหมายในอนาคตของนักเรียนแต่ละคน ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 230 คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก Institut auf dem Rosenberg จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง นักเรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรต่างๆตามความสนใจทั้งในระบบ สวิส เยอรมัน อิตาเลียน อเมริกา และอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับตัวเองที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละคลาสมีจำนวนนักเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 8 คน ดูแลโดยทีมงานผู้สอนมืออาชีพที่ให้ความสำคัญนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ใช่โดยรวม

เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย โดยมีการออกแบบหลักสูตรนานาชาติที่ท้าทายไม่เหมือนใคร และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเช่น ETH Zurich เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนด้าน Coding, Robotics และเทคโนโลยีของทางโรงเรียน พร้อมกับเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบในระดับสากลต่างๆได้ รวมไปถึง IGCSEs, A-Levels, Advanced Placement® (APs), IB® International Baccalaureate และ GIB® DP Program

การเรียนการสอนของที่นี่ เน้นทั้งวิชาด้านวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรและเวิร์คช็อปต่างๆ ไม่วาจะเป็นทางด้านศิลปะ การออกแบบ ละคร ดนตรี การสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกหัดทำงานเป็นทีม ฝึกพูดหน้าชั้นเรียน ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ ภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัยภายในโรงเรียนเอง นอกจากหลักสูตรภาคปกติแล้ว โรงเรียนยังเปิดแคมป์ฤดูร้อนและฤดุหนาวสำหรับเด็กและผู้ปกครอง ครอบคลุมทั้งคลาสภาษาและกิจกรรมต่างๆหลากหลายแนว

ข้อมูลทั่วไป

  • ก่อตั้ง: ปี 1889
  • จำนวนนักเรียน: รวม 230 คน
  • ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 6-19 ปี
  • แคมปัส: ตั้งอยู่ในสวนส่วนบุคคลขนาด 100,000 ตารางเมตร
  • รับรองคุณวุฒิโดย: ECIS, VSP, Department of Education (St. Gallen)
  • เชื้อชาตินักเรียน: 47 เชื้อชาติ

ข้อมูลด้านวิชาการ

  • ภาษา : เยอรมัน หรืออังกฤษ
  • หลักสูตร: British IGCSE, British GCE A Levels, American High School Diploma & Advanced Placement (AP), International Baccalaureate (IB) Candidate, German International Baccalaureate (GIB) Candidate
  • อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียน: 1:2 (นักเรียนเฉลี่ย 8 คนต่อหนึ่งคลาส)
  • ซัมเมอร์แคมป์: หลักสูตรภาษาและกิจกรรมอื่นๆ ทัศนศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป