College du Leman

Collège du Léman ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 เป็นโรงเรียนนานาชาติอยู่ในเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สนับสนุนความสนใจของน้องๆแบบรายบุคคล มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดรับนักเรียนอายุ 2-18 ปีตั้งแต่ระดับก่อนเรียนจนถึงเกรด 12

โรงเรียนของเรามีมุมมองทางการศึกษาแบบองค์รวมและมุ่งมั่นในแนวทางการเรียนรู้และการสอนที่มีประสิทธิภาพ

Collège du Léman ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในเรื่อง:

 • ส่งเสริมค่านิยมหลักความเคารพ ความเป็นสากล จิตวิญญาณของโรงเรียนและความเป็นเลิศ (RISE)
 • สนับสนุนนักเรียนให้เป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุด ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต
 • ให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ผ่านการถามตอบและการไตร่ตรองอย่างแท้จริง
 • ส่งเสริมให้มีความรู้รอบด้าน เป็นพลเมืองโลกที่มีความอิสระพร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์ทางศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรของเรา:

 • สามารถเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสองภาษา
 • หลักสูตรนานาชาติมีให้เลือกหลากหลาย: IB (Diploma และสายอาชีพ) American High School Diploma, AP, IGCSE, French Baccalaureate, Maturité Suisse
 • กิจกรรมนอกหลักสูตรกว่า 100 แบบ และโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม
 • นักเรียนของเราสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ และอื่นๆอีกทั่วโลก

ข้อมูลทั่วไป

 • ก่อตั้ง: ปี 1960
 • จำนวนนักเรียน:  มีทั้งหมด 1,900 คน ( นักเรียนประจำ 200 คน)
 • ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 2 – 18 (เตรียมอนุบาลถึงเกรด12)
 • แคมปัส: กว้าง 8 เฮกตาร์ (หรือประมาณ 48 ไร่)  อยู่ห่างจากกรุงเจนีวาเพียง 15 นาที หอพักอยู่ในเขตหมู่บ้านที่สงบและปลอดภัย
 • คุณวุฒิรับรองโดย: IBO, NEASC, ECIS, Cambridge IGCSE
 • เชื้อชาตินักเรียน: มากกว่า 100 เชื้อชาติ

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • ภาษา: อังกฤษ ฝรั่งเศส ระบบสองภาษา
 • หลักสูตร: หลักสูตรนานาชาติ (IB-International Baccalaureate) หลักสูตรฝรั่งเศส (French  Baccalaureate) หลักสูตรสวิสสองภาษา (Swiss Bilingual Federal Maturite) หลักสูตรเตรียมสอบ AP- Advanced Placement  หลักสูตร IGCSE หลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน (High School Diploma)
 • ภาษาต่างประเทศ: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีน โปรตุเกส อาราบิก รัสเซียน ญี่ปุ่น
 • ซัมเมอร์แคมป์: เปิดรับในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม สำหรับเด็กอายุ 4-18 ปี  มีคอร์สภาษา กิจกรรม ทัศนศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์