College du Leman

College du Leman คือโรงเรียนประจำนานาชาติชั้นนำในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใกล้กรุงเจนีวา มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยแถวหน้าของโลก นักเรียนของเราพร้อมเข้าสู่ยุคโกลบอลที่ทุกอย่างเน้นความเป็นนานาชาติ เพราะได้เรียนและใช้ชีวิตภายใต้บรรยากาศความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงด้วยจำนวนนักเรียนกว่า 100 เชื้อชาติ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12

ข้อมูลทั่วไป

  • ก่อตั้ง: ปี 1960
  • จำนวนนักเรียน:  มีทั้งหมด 1,900 คน ( นักเรียนประจำ 200 คน)
  • ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 2 – 18 (เตรียมอนุบาลถึงเกรด12)
  • แคมปัส: กว้าง 8 เฮกตาร์ (หรือประมาณ 48 ไร่)  อยู่ห่างจากกรุงเจนีวาเพียง 15 นาที หอพักอยู่ในเขตหมู่บ้านที่สงบและปลอดภัย
  • คุณวุฒิรับรองโดย: IBO, NEASC, ECIS, Cambridge IGCSE
  • เชื้อชาตินักเรียน: มากกว่า 100 เชื้อชาติ

ข้อมูลด้านวิชาการ

  • ภาษา: อังกฤษ ฝรั่งเศส ระบบสองภาษา
  • หลักสูตร: หลักสูตรนานาชาติ (IB-International Baccalaureate) หลักสูตรฝรั่งเศส (French  Baccalaureate) หลักสูตรสวิสสองภาษา (Swiss Bilingual Federal Maturite) หลักสูตรเตรียมสอบ AP- Advanced Placement  หลักสูตร IGCSE หลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน (High School Diploma)
  • ภาษาต่างประเทศ: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีน โปรตุเกส อาราบิก รัสเซียน ญี่ปุ่น
  • ซัมเมอร์แคมป์: เปิดรับในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม สำหรับเด็กอายุ 4-18 ปี  มีคอร์สภาษา กิจกรรม ทัศนศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์