Institut Montana Zugerberg

Institut Montana Zugerberg คือโรงเรียนประจำในสวิตเซอร์แลนด์ ที่อยู่ห่างจากซูริคเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น หลักสูตรวิชาการเข้มข้นมาตรฐานสูงเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นอกจากการเรียนแล้ว โรงเรียนยังปลูกฝังให้นักเรียนกระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบ โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งในปี 1926 ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างสวิสและนานาชาติ นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของเรารวมแล้วมีมากกว่า 40 เชื้อชาติ อยู่ร่วมกันภายใต้บรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว   อาจมองได้ว่าโรงเรียนของเราเป็นเสมือนโลกจำลองของสหพันธรัฐสวิส ในแง่ของการร่วมมือร่วมใจกัน การประนีประนอม และความเป็นประชาธิปไตย เราเป็นชุมชนที่รวบรวมความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเทศต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม ปรัชญา และเป้าหมาย เราอยู่ด้วยกันอย่างเปิดใจและปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ Institut Montana Zugerberg ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา แต่ก็สนับสนุนให้นักเรียนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขภายใต้บรรยากาศชุมชนสวิสและนานาชาติ นักเรียนของเราเติบโตขึ้นเป็นประชากรของโลกที่มีคุณภาพ แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง พวกเขาประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตส่วนตัว โดยมีคณาจารย์มากประสบการณ์และเจ้าหน้าที่สำหรับนักเรียนประจำโดยเฉพาะคอยดูแลเอาใจใส่และสนับสนุนนักเรียนทุกคนตลอดเส้นทางการศึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป 

 • ก่อตั้ง: ปี 1926
 • จำนวนนักเรียน: รวม 370 คน
 • ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 6-19 ปี
 • แคมปัส: พื้นที่กว่า 30 เอเคอร์ อยู่ห่างจากซูริคเพียง 1 ชั่วโมง โดยตั้งอยู่บนยอดเขา Zugerberg มองเห็นเมือง Zug และทะเลสาป เมืองที่ได้ชื่อเป็นเมืองหลวงทางการเงินของสวิตเซอร์แลนด์
 • รับรองคุณวุฒิ: IBO, Cambridge IGCSE, Swiss Government, CIS
 • เชื้อชาตินักเรียน: มากกว่า 56 เชื้อชาติ

ข้อมูลด้านวิชาการ 

 • ภาษา: เยอรมัน และ อังกฤษ
 • หลักสูตร: หลักสูตรนานาชาติ (IB- International Baccalaureate) หลักสูตรสวิส (Swiss Matura – สอนเป็นภาษาเยอรมัน หรือสองภาษา) หลักสูตร Cambridge IGCSE และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Diploma)
 • อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียน: 1:4
 • ภาษาต่างประเทศ: เยอรมัน อังกฤษ จีนกลาง ฝรั่งเศส อิตาเลียน สเปน รัสเซียน และภาษาอื่นๆตามที่นักเรียนต้องการ
 • ซัมเมอร์แคมป์ : 2-3 สัปดาห์ในเดือนกรกฏาคม หรือ สิงหาคม อายุ 10-16 ปี สอนภาษา ทักษะต่างๆ กีฬา และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม