Brillantmont International School

Brillantmont International School  เป็นโรงเรียนประจำในสวิตเซอร์แลนด์ที่ก่อตั้งในปี 1882 และเป็นธุรกิจครอบครัวที่บริหารดูแลโดยสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นใส่ใจ จึงทำให้รู้สึกสบายใจเหมือนอยู่บ้านตัวเอง และด้วยขนาดโรงเรียนที่ไม่ใหญ่นัก ทำให้โรงเรียนสามารถช่วยค้นหาและสนับสนุนพรสวรรค์และความถนัดของนักเรียนได้เป็นรายบุคคล นอกเหนือจากการเรียนวิชาปกติแล้ว ที่นี่ยังส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ทะเลสาบอันสวยงามในเมืองโลซานโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารเป็นหลักในสวิตเซอร์แลนด์

บริหารด้วยครอบครัว มีประสบการณ์ยาวนานถึงเกือบ 140 ปี

Brillantmont International School คือโรงเรียนประจำที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง เปิดรับนักเรียนหญิงและชายอายุ 13-18 ปี ตั้งอยู่ในกลางเมืองโลซานน์  หลักสูตรนานาชาติที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ใดก็ได้ในโลก มีนักเรียนทั้งหมด 160 คน จากมากกว่า 30 เชื้อชาติทั่วโลก จึงทำให้ที่นี่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงซึ่งปลูกฝังให้เด็กรู้จักเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ทำไมต้อง Brillantmont

  • มีขนาดเล็ก ทำให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นและสนับสนุนการเรียนที่เปรียบเสมือนบ้าน
  • เนื่องจากชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก ทำให้ครูกับนักเรียนมีความใกล้ชิดกัน และได้เข้าถึงลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
  • สามารถเรียนได้เพียงหนึ่งเทอมหรือหนึ่งปี
  • โอกาสอันยอดเยี่ยมทั้งในและนอกห้องเรียน
  • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโลซานอันน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมกับธรรมชาติของสวิสที่อยู่ไม่ไกลตัวเมือง

เกรด 8 และ 9 สอนครอบคลุมทุกสาขาวิชารวมถึงหลักสูตร STEAM ในหุ่นยนต์ Robotics และการเขียนโค้ด  Coding เป็นการวางพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้และช่วยให้นักเรียนค้นพบว่าตนเองมีความสนใจในเรื่องอะไร

ในเกรด 10 – 12 นักเรียนจะได้เลือกเรียนหลักสูตรที่หลากหลายซึ่งนำไปสู่การสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น British IGCSE, A Level, American High School Diploma พร้อมการเตรียมสอบ PSAT, SAT, IELTS & TOEFL การสอบเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้

Brillantmont เป็นโรงเรียนเดียวในแถบทะเลสาบ Geneva ที่มีการสอนหลักสูตร British A Level

ข้อมูลทั่วไป

ก่อตั้ง: ปี 1882 (ยังคงดำเนินธุรกิจโดยครอบครัวผู้ก่อตั้ง)
จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 100 คน (รวมทั้งหมด 150 คน)
ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 13-18 ปี
แคมปัส: ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโลซานน์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเจนีวาเพียง 40 นาที
รับรองคุณวุฒิโดย: CIS, NEASC
เชื้อชาตนักเรียน: 35 เชื้อชาติ โดยกำหนดจำนวนของแต่ละประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลาย

ข้อมูลด้านวิชาการ 

ภาษา: อังกฤษ
หลักสูตร: British IGCSE/AS/A Level and or American High School Graduation Diploma, Advanced Placement, SAT และ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลก
จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน: โดยเฉลี่ย 9 คนต่อหนึ่งห้องเรียน แต่ไม่เกิน 15 คน
อัตราส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียน: 1:4
ภาษาต่างประเทศ: ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาเลียน และอื่นๆตามที่นักเรียนต้องการ
ซัมเมอร์แคมป์: เดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม สำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี เรียนภาษาและเล่นกีฬา พร้อมทัศนศึกษา