ทำไมจึงควรเรียนต่อที่สเปน
ประเทศสเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยรู้จักกันดีจากแฟชั่น และกีฬา ซึ่งหลาย ๆ คนเองก็นิยมไปเรียนต่อประเทศสเปน หรือเรียนภาษาสเปน ที่ประเทศสเปน โดยเฉพาะในหลักสูตรทางด้านแฟชั่นดีไซน์ และสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการศึกษาต่อประเทศสเปนแล้ว  การขอวีซ่าสเปนนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอน

ข้อดีของการไปเรียนต่อประเทศสเปน
– ประเทศสเปนมีการวางรากฐานการศึกษามายาวนาน โดยมีมหาวิทยาลัยใน Salamanca ซึ่งเป็น 1 ใน- มหาวิทยาลัยแห่งแรกของยุโรปซึ่งก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1218
– ระบบการศึกษาในสเปนถือได้ว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดประเทศหนึ่ง ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน ซึ่งได้รับความสำเร็จเท่าเทียมกัน
– การศึกษาในสเปนจะเป็นการศึกษาคู่ขนานระหว่างความรู้เฉพาะทางและวัฒนธรรม, การเมือง และประวัติศาสตร์ของสเปน
– ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีผู้คนสามารถสื่อสารได้มากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นภาษาราชการของ 21 ประเทศทั่วโลก
– ระบบมหาวิทยาลัยในประเทศสเปนมีการจัดหลักสูตรที่ดีและสมดุลกันระหว่างมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

สเปน (Spain) เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในยุโรปตะวันตก มีพื้นที่  504782 ตารางกิโลเมตร
รวมทั้งหมู่เกาะแบลิแอริกและ และหมู่เกาะแคนารี  เมืองหลวงคือกรุงมาดริดซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศ
สเปนมีพรหมแดนติดกับประเทศฝรั่งเศส  โปรตุเกส และช่องแคบยิบรอลตาร์

ข้อมูลทางด้านสภาพภูมิอากาศ ประเทศสเปน (Spain) ตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น แต่เนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ อากาศของภูมิภาคต่างๆ จึงมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพของภูมิประเทศ เช่น ภาคเหนือ มีสภาพอากาศของริมฝั่งทะเล ซึ่งโดยปกติในฤดูหนาวไม่หนาวจัด และเย็นสบายในฤดูร้อน แต่เป็นภาคที่ฝนตกฉุกและมีความชื้นสูง ส่วน ภาคกลาง และ ภาคใต้ สภาพอากาศแห้ง ฝนตกน้อย ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด แต่ในฤดูหนาวไม่หนาวจัด

ข้อมูลทางด้านประชากรและภาษา
ระเทศสเปนมีประชากรทั้งสิ้น 46,754,784 คน (กรกฎาคม 2011) ซึ่งประกอบด้วยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่
– Spanish (ร้อยละ 74)
– Catalan (ร้อยละ 15.9)
– Galician (ร้อยละ 6.3)
– Basque (ร้อยละ 3.8)

ประชากรชาวสเปนนั้นจะใช้ภาษาสเปน และภาษาท้องถิ่นอื่นๆ
เช่นภาษากาตาลัน ภาษากาเยโล ภาษาเบเลนเซียโน ภาษาบาสโก

เวลา
เวลาที่ประเทศสเปนจะช้ากว่าที่ประเทศไทย
5 ชั่วโมง

ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาของสเปนเปิดสอนทุกระดับ ทั้งในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย รวมไปถึงโรงเรียนธุรกิจที่โด่งดังระดับโลกหลายแห่ง ทั้งยังเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับคนที่สนใจเรียนภาษาสเปน เพราะมีให้เลือกหลากหลายหลักสูตร สเปนมีระบบการศึกษาที่ดี การศึกษาช่วยพัฒนาความรู้ ความคิด สามารถก้าวสู่ตลาดงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ที่สำคัญคือเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับชาวต่างชาติ ภายหลังการปฏิรูประบบการศึกษาในสเปน กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับไม่เสียค่าเล่าเรียน โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 6-16 ปี
– ระดับ nursery infant education เริ่มตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี
– ระดับประถมศึกษา primary education เริ่มตั้งแต่อายุ 6-12 ปี
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (การศึกษาภาคบังคับ) เริ่มตั้งแต่อายุ 12-16 ปี
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (การศึกษาภาคบังคับ) เป็นการศึกษา baccalaureate และการฝึกอบรม
– ระดับกลางด้าน vocational training
– การฝึกอบรมระดับสูงด้าน vocational training
– การศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องสอบผ่าน entrance examination
ระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ
– ระดับที่หนึ่ง เป็นการศึกษาวิชาการทั่วไป ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี สำเร็จการศึกษาจะได้รับ first degree สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่ 2 ระดับปริญญาได้
– ระดับที่สอง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับที่หนึ่ง ในสาขาวิชาเดียวกับที่จะศึกษาต่อในระดับที่สอง ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ ใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี และสาขาสัตวแพทย์ ใช้เวลาเรียน 5 ปี
– ระดับที่สาม เป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก เป็นการศึกษาระดับปริญญาโท 1-2 ปี และระดับปริญญาเอก 4 ปี โดยเน้นการทำวิจัย และสอบวิทยานิพนธ์

หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของสเปนจะมีหอพักนักศึกษา สำหรับบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งแบบห้องเดียวและแบบอาศัยรวม ซึ่งนักศึกษาเองสามารถติดต่อสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

แฟชั่นดีไซน์และภาษาสเปน
– หลักสูตรแฟชั่นดีไซน์ (Fashion Design Courses)
ประเทศสเปนนั้นเป็น 1 ในประเทศที่เป็นผู้นำในเรื่องของแฟชั่นดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋า และวงการแฟชั่นระดับโลกก็ให้การยอมรับ ดีไซน์เนอร์ดัง ๆ ในประเทศสเปนที่ได้รับการชื่นชมระดับโลกอาทิเช่น Adolfo Dominguez ซึ่งแบรนด์เสื้อผ้าของเขานั้นมีชื่อเสียงในระดับโลก และมีสาขาทั่วโลกมากกว่า 27 ประเทศ ซึ่งการเรียนแฟชั่นดีไซน์ในประเทศสเปนนั้นจะมีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาสเปน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ IstitutoEuropeo di Design
– หลักสูตรภาษาสเปน
อย่างที่เราทราบกันดีว่า ภาษาสเปน เป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้สื่อสารกันมากกว่า 21 ประเทศ ซึ่งหลักสูตรภาษาสเปนนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการศึกษาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสังคมของประเทศสเปนอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรมีทั้งการเรียนในระยะสั้น และการเรียนในระยะยาว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ Eurocentres

วีซ่านักศึกษา
สำหรับบุนักเรียนนักศึกษาไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศสเปน มีความจำำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า จะต้องยื่นเอกสารดังด้านล่างนี้
– เอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนสเปน
– กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าให้ครบถ้วน ซึ่งแบบฟอร์มสามารถขอได้ที่สถานฑูตสเปนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ด้านล่าง
– รูปถ่ายสี 1 นิ้ว พื้นหลักเป็นสีขาว 2 รูป
– หนังสือเดินทาง ซึ่งต้องไม่หมดอายุระหว่างพำนักอยู่ที่ประเทศสเปน
– เงินค่าธรรมเนียมประมาณ 3,000 โดยประมาณ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
– เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งสถานฑูตขอดูเพิ่มเติม อาทิ หลักฐานทางการเงิน(ฺBank Statement), หนังสือรับรองจากทางสถาบันที่เราจะไปศึกษา, ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเราไม่ติดยาเสพย์ติด และไม่ใช่
บุคคลวิกลจริต (ต้องระบุในใบรับรองด้วย), ใบรับรองความประพฤติที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประกันอุบัติภัยเดินทาง
– ใบจองตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ
สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ นักเรียนทุกคนยังต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าหน่วยกิตให้กับมหาวิทยาลัย โดยอัตราค่าเล่าเรียนนั้นขึ้นกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เรียน รวมถึงจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา ซึ่งโดยสรุปรายละเอียดค่าเล่าเรียนเมื่อปี 2009/2010 มีดังนั้น
– ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี
– 9.50 – 16 ยูโร ต่อ หน่วยกิต ในกรณีที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ครั้งที่ 1
– 12.50 – 21 ยูโร ต่อ หน่วยกิต ในกรณีที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ครั้งที่ 2
– 18 – 33 ยูโร ต่อ หน่วยกิต ในกรณีที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ครั้งที่ 3 ขึ้นไป
ส่วนใหญ่แล้วในระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งสิ้นประมาณ 180 หน่วยกิตต่อหลักสูตร (60 หน่วยกิตต่อปี) ยกเว้นปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์จะเรียนถึง 240 หน่วยกิตต่อหลักสูตร (60 หน่วยกิตต่อปี)
– ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท
-21 – 30 ยูโรต่อหน่วยกิต ซึ่งในระดับปริญญาโทส่วนใหญ่มักจะเรียนอยู่ที่ 90-120 หน่วยกิต
– ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก หรือระดับ PhD
– 27 – 53 ยูโรต่อหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยยอดนิยมในสเปน
– Universidad Complutense de Madrid
http://pendientedemigracion.ucm.es/?tp=Centros%20y%20Departamentos&a=centros&d=centros.php
– Universidad Carlos III de Madrid
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/titulaciones_grado
– Universidad de Navarra
http://www.unav.es/servicio/opusdei
– Universidad de barcelona
http://www.ub.edu/web/ub/en/universitat/coneix_la_ub/facultats_escoles/facultats.html
– Universidad PompeuFabra
http://www.upf.edu/universitat/home_upf/facultats.html
– Centros y Campus universitarios
http://www.upm.es/institucional/UPM/Centros
– Universidad Autónoma de Madrid Grados
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886330662/listadoAgrupado/Grados.html
– Universidad de Zaragoza