“เอกธนา” ตัวแทนสถาบันสอนการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อม 2 พันธมิตร สถาบันการศึกษาชั้นสูง กลียอง และโรงเรียนการโรงแรมนานาชาติ เลส์ โรชส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการเป็นหนึ่งเดียวของสถาบันสอนการโรงแรมที่ได้รับรองคุณวุฒิจากรัฐบาลไทย

คุณเอกธนา ฝ่ายซ้ายคราม กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกธนา ฮอสปิตอลลิตี้ เอ็ดยูเคชั่นเซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการจัดหาและส่งเสริมการศึกษางานบริการระดับนานาชาติ กล่าวว่า บริษัท เอกธนา ฮอสปิตอลลิตี้ เอ็ดยูเคชั่นเซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะตัวแทนของสถาบันการศึกษาชั้นสูง กลียอง และ โรงเรียนการโรงแรมนานาชาติ เลส์ โรชส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์(Glion Institute of Higher Education, Les Roches International School of Hotel Management)รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ให้การรับรองคุณวุฒิ Bachelor of Science in Hospitality Management ของเลส์โรชส์ กรูเยรร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ          แอพพลายซายน์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่รัฐบาลของสมาพันธรัฐสวิตได้ให้การรับรองคุณวุฒิให้สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้

“โรงเรียนการโรงแรมนานาชาติ เลส์ โรชส์ สมาพันธรัฐสวิต    เป็นสถาบันการศึกษาของสวิตซึ่งเปิดการเรียนการสอนด้านการจัดการในสาขาการบริการและการท่องเที่ยว ด้วยหลักสูตรอันหลากหลาย ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจการบริการ ตลอดจนการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม จนได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นโรงเรียนสอนการโรงแรมที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลก ด้านการผลิตบุคลากรเพื่อธุรกิจบริการระดับนานาชาติยอดเยี่ยม ดังนั้นการที่ ก.พ.ได้ให้การรับรองคุณวุฒิในครั้งนี้จะยิ่งทำให้เอกธนาฯก้าวไปอีกระดับหนึ่งในฐานะของสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านการโรงแรม”

ความสำเร็จ เรียนการโรงแรม ที่สวิส
ความสำเร็จ เรียนการโรงแรม ที่สวิต

 

คุณกอบลาภ โปษะกฤษณะ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิตส์ ฯ และประธานกรรมการที่ปรึกษาของบริษัทเอกธนาฯ กล่าวว่า ความเป็นเลิศทางการศึกษาของพันธมิตรทั้ง 2 สถาบันของเรานั้น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากรัฐบาลไทย แต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ โอกาสการทำงานที่เปิดกว้างในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งบริหารงานโดยแผนกพัฒนาอาชีพและจัดหางานของ Les Roches เพื่อช่วยเหลือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานในธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคารร้านอาหาร การจัดเลี้ยง  การจัดงานระดับนานาชาติ การขนส่งและการท่องเที่ยว นอกจากที่กล่าวมาแล้วนี้ ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร การศึกษาด้านการบริการ การบินและเรือสำราญ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพักผ่อนและสันทนาการ สโมสร  สปา และฟิตเนสเพื่อสุขภาพและเสริมความงามครบวงจร และการจัดการกอล์ฟและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณจูลี่ ออร์ตัน  ผู้อำนวยการคัดเลือกนักศึกษาประจำภาคพื้นเอเซีย ในเครือของลอเรียต กล่าวว่า ด้วยความใส่ใจในทุกองค์ประกอบของการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการโรงแรมที่มีความเป็นเลิศนั้น ทำให้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลของสมาพันธรัฐสวิต และในวันนี้มาตรฐานที่เรามีอยู่นั้นยังทำให้เราได้รับการรับรองคุณวุฒิจากรัฐบาลไทยอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนของเรานั้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการโรงแรม ไม่เพียงในทวีปยุโรปเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทวีปเอเชียซึ่งมีสาขาของโรงเรียนตั้งอยู่ในหลายเมืองใหญ่ของเอเชีย

“โรงเรียนการโรงแรมนานาชาติ เลส์ โรชส์ มุ่งเน้นให้การศึกษาด้านการบริการระดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงสุด ตรงตามมาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป นักศึกษาจะมีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการบริหาร พร้อมเผชิญความท้าทายในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวของโลก

ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน”

คุณเบญจวรรณ สร่างนิทรา เลขาธิการ ก.พ. ประธานร่วม กล่าวว่า การที่ ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของ เลส์โรชส์ กรูเยรร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ      แอพพลายซายน์ สมาพันธรัฐสวิตนั้น ทาง ก.พ.ได้มีการตรวจสอบหลักสูตรว่าได้มาตรฐานทั้งทางด้านการเรียนการสอนโดยละเอียดจนเชื่อมั่นได้ว่า สถาบันเลส์โรชส์ฯ ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทเอกธนา ฮอสปิตอลลิตี้ เอ็ดยูเคชั่นเซอร์วิสเซส จำกัด ตัวแทนผู้ให้บริการจัดหาและส่งเสริมการศึกษางานบริการระดับนานาชาติมีมาตรฐานในระดับสากล จึงได้พิจารณาให้การรับรองคุณวุฒิ

สถาบันเลส์โรชส์ฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงเรียนสอนการโรงแรมที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลก เปิดการเรียนการสอนด้านการจัดการในสาขาการบริการและการท่องเที่ยว มีหลักสูตรอันหลากหลายได้แก่ อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีพันธกิจในการสร้างนักศึกษานานาชาติเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมบริการเพื่อความสำเร็จ หลักสูตรต้นแบบด้านการจัดการให้ความสำคัญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเรียนอย่างอิสระด้วยการสนันสนุนของสถาบัน เพื่อเป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปี่ยมด้วยทักษะที่นักเรียนสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

พบกับการสัมมนาศึกษาต่อได้ทุกเดือนที่   http://www.ekthana.com/content/seminars/