สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ทีมงาน เอกธนา ได้นำข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศนี้ให้ได้มาศึกษากันครับ เพื่อประกอบกับการตัดสินใจในการเดินทางไป เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว โดยข้อมูลที่นำมาวันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ท้องถิ่น สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของที่ประเทศสวิต

เริ่มต้นกันที่แผนที่สวิตเซอร์แลนด์ จากภาพด้านล่างจะพอสังเกตได้ว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศนี้ ค่อนข้างเป็นหุบเขาและมีพื้นที่ในการติดต่อประเทศเพื่อนรอบข้างอยู่รอบทิศอันประกอบไปด้วย ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์

 

ekthana switzerland map

 

ลักษณะของประเทศและภูมิศาสตร์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีขนาดค่อนข้างเล็กและไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่องจากประเทศสวิตเซอร์ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป พร้อมกับมีพรมแดนติดกับหลายประเทศด้วยกัน นอกจากนั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่ให้การร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าประเทศแห่งนี้มีการก่อตั้งองค์กรระหว่างประเทศอยู่มากมาย

ขณะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีพื้นที่ส่วนใหญ่มากกว่า 70% เป็นภูเขา คือ เทือกเขาเอลฟ์ นอกจากนั้นยังมีแม่น้ำสายสำคัญต่าง ๆ เช่น แม่น้ำไรน์ แม่น้ำทิซิโน และแม่น้ำอิน ในด้านทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีสิ่งที่สำคัญคือ หินแกรนิต, หินปูนและหินที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น

ekthana switzerland map 2

แผนที่สวิตเซอร์แลนด์รูปนี้บ่งบอกถึงชื่อเมืองต่างๆที่สวิตเซอร์แลนด์

ประชากรและภาษา

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีจำนวนประชากรค่อนข้างน้อย โดยอ้างอิงจากการสำรวจประชากรเมื่อปี 2549 พบว่ามีประชากร 7.5 ล้านคน โดยแบ่งแยกออกเป็นตามลักษณะดังต่อไปนี้ ชาวสวิตเชื้อสายเยอรมันร้อยละ 65%, ชาวสวิตเชื้อสายฝรั่งเศส 18%, ชาวสวิตเซอร์แลนด์เชื้อสายอิตาลี 10% ในด้านการใช้ภาษาก็จะแบ่งออกไปเป็นตามเชื้อสายด้วยแบ่งออกเป็นลักษณะดังนี้ ภาษาเยอรมัน 63.7% , ภาษาฝรั่งเศส 20.4% และ ภาษาอิตาลี 6.5% เป็นต้น จากข้อมูลสถิติด้านบนจึงพอสรุปได้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามหากใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเรียนต่อสวิต ก็สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วย เพราะยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร แต่ต้องเป็นเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ หรือแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น

ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนร้อยละ 48 ของที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ขณะเดียวกันยังมีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 44 และนิกายโปรเตสแตนท์ร้อยละ 8 ในด้านศาสนาอื่น ๆ นั้นก็ประกอบไปด้วย ศาสนาคริสต์นิกายออโทดอกซ์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆ รวมไปจนถึงคนที่ไม่นับถือศาสนาใด ๆ เลย

เนื่องจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) เป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติและศาสนา และเหตุนี้เองจึงทำให้ประเทศนี้มีเสน่ห์ในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มากมาย และเต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาตามลักษณะนิสัยของชาวสวิตที่ชอบงานด้าน ศิลปะ เช่น งานฝีมือ งานแกะสลัก การเต้นรำและการร้องเพลงเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นที่สุดในประเทศที่อยู่กลางหุบเขาแห่งนี้คือ Schuplatter ซึ่งเป็นการเต้นรำพื้นเมืองดั้งเดิมอันยอดนิยมในเทือกเขาแอลป์

ekthana switzerland dance

ภาพการเต้น Schuplatter

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมถือได้ว่าเป็นจุดเด่นอีกด้านหนึ่งของแต่ละประเทศ เช่นเดียวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยังคงความสมบูรณ์แบบ เตรียมพร้อมรอรับนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนที่เดินทางไป เรียนการโรงแรมสวิต สถาปัตยกรรมเหล่านั้นประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรมแบบโรมันที่โบสถ์ในเมือง St. Gallen โดยสร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่สมัยที่ชาวโรมันเข้ามีบาทบาทในประเทศนี้ สถาปัตยกรรมโกธิคตามโบสถ์ในเมืองต่าง ๆ เช่น โบสถ์เมือง Bern เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสถาปัตยกรรมในสมัยเรเรสซองส์ (Renaissance) และ แบบบารอค (Barock) ซึ่งมักจะสามารถพบเห็นได้บริเวณทะเลสาบเจนีวาที่มีพื้นที่ติดกับประเทศฝรั่งเศส

ทั้งหมดนี้พอที่จะสรุปได้อย่างคร่าว ๆ ว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ประชากรส่วนใหญ่มีความสุข เนื่องจากทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ล้วนเพียงพร้อมไปที่ด้วยความสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นการเต้น Schuplatter หรืออาจจะเป็นศิลปะจากสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นหากใครที่กำลังมองสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศสบายและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกแห่งหนึ่งในโลก หรือใครก็ที่กำลังมองหาที่ เรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็นับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่จะน่าจะไปเยือนสักครั้งในชีวิต

ดังนั้นประเทศนี้จึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เหมาะจะเลือกเป็นสถานที่ศึกษาต่อ หรือเรียนต่อไม่ว่าจะเป็น การเรียนต่อโทโรงแรม, เรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว, เรียนการโรงแรม และอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะที่สวิตเซอร์แลนด์มีมหาวิทยาลัย ที่เปิดรับสอนชาวต่างชาติอย่างมากมาย โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีแต่ละสาขาที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามหากได้มีโอกาสมาเรียนต่อสวิต นอกจากจะเรียนรู้จากในห้องเรียนแล้ว อย่าลืมที่จะออกมาใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเรียนประสบการณ์ชีวิต