NABA มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจในศิลปะการดีไซน์ กว่า 40 ทุน (คลอบคลุม 60%, 50%, 40% หรือ 20%) สำหรับสาขาปริญญาโท ในปีการศึกษากันยายน 2019

ทุนการศึกษาจะพิจารณาจากการส่งโปรเจ็คร่วมเข้าประกวดโดยหัวข้อจากสาขาที่สนใจสมัครเรียน

 

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด 10 พฤษภาคม 2019

 

สาขาที่รับสมัคร ได้แก่

  • Master of Arts in Design – Interior Design 
  • Master of Arts in Design – Product Design
  • Master of Arts in Fashion and Textile Design
  • Master of Arts in Communication Design
  • Master of Arts in Visual Arts and Curatorial Studies 
  • Academic Master in Contemporary Art Markets 
  • Academic Master in Creative Advertising 
  • Academic Master in Photography and Visual Design 

 

ติดต่อรับโจทย์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทเอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส

02-106 2541-2, 0857883501

LINE: @ekthana https://line.me/R/ti/p/%40ekthana

patcharawan@ekthana.com