ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาแนวโน้มธุรกิจการโรงแรม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สัมมนาครั้งนี้จะพาท่านมาสำรวจถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของอุตสาหกรรมการบริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เห็นถึงแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของธุรกิจการโรงแรมในภูมิภาคนี้ เจาะลึกการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีอันล้ำสมัย แนวทางปฏิบัติที่ใส่ใจความยั่งยืน และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาด รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายที่แฝงอยู่ท่ามกลางตลาดที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด ในสัมมนาจะมีการยกกรณีศึกษาที่ได้ส่งผลสำคัญและการร่วมอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นถึงการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ วิธีปฏิบัติที่ได้ผลดีที่สุด และแนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับนำทางไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ที่เหมาะสม


ร่วมค้นหาคำตอบจากผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 1. การนำ AI และระบบอัตโนมัติมาใช้ได้ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงแรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร
 2. โรงแรมได้เผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างในการนำบริการแบบไร้สัมผัสมาใช้ และได้มีวิธีจัดการกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไร

แนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

 1. ตัวอย่างความสำเร็จในการริเริ่มนำแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโรงแรมในภูมิภาคนี้

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

 1. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนหลังการแพร่ระบาด และโรงแรมได้มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร
 2. โรงแรมมีวิธีการอย่างไรในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความพิเศษอย่างแท้จริงเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การแข่งขันระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

 1. ตลาดเกิดใหม่ใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงถึงโอกาสอันดีสำหรับธุรกิจโรงแรม
 2. โรงแรมควรใช้กลยุทธ์ใดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ความท้าทายและกลยุทธ์

 1. ความท้าทายหลักๆ ที่โรงแรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญคืออะไร และจะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร
 2. โรงแรมจะสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการรักษาประสบการณ์บริการเฉพาะตัวของแขกได้อย่างไร

แนวโน้มในอนาคต

 1. แนวโน้มใหม่อะไรบ้างที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นและจะกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมโรงแรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. โรงแรมจะก้าวนำหน้าและปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคได้อย่างไร

ลงทะเบียนฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น
สถานที่ : Waldorf Astoria Bangkok
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 10.00 – 12.00 .

ผู้ลงทะเบียนกรุณาแสดง Confirmation Email ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Tel. 095-419-6289, 061-395-5216, 06-5239-3429
Facebook: Ekthana Services
Instagram: ekthanaservices
LINE: @ekthana
Email: info@ekthana.com