Dual MBA & MSc in International Hospitality Business

หลักสูตรปริญญาโทควบ MBA (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) และ MSc (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขา ธุรกิจบริการนานาชาติ โดย Glion Institute of Higher Education สวิตเซอร์แลนด์ และ GEM Grenoble Ecole de Management ฝรั่งเศส

 

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ได้รับวุฒิปริญญา 2 ใบจาก 2 สถาบัน
 • คุณวุฒิได้รับการรองรับโดยหลากหลายองค์กร ได้แก่ Association of MBAs (AMBA), Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), EFMD Quality Improvement System (EQUIS) และ New England Association of Schools and Colleges (NEASC)
 • ทั้งสองสถาบันได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1ใน 5 ในฝรั่งเศส โดย The Economist และ Financial Times
 • GEM ได้รับการจัดอันดับให้เป็น อันดับที่ 21 โดย Financial Times European Business School

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองสถาบัน
 • เปิดรับนักเรียนเพียง 1 ครั้งต่อปี ในเดือนกันยายน
 • เรียน 1 ปีที่วิทยาเขตของ Glion ในสวิตเซอร์แลนด์ และอีก 1 ปี ทำงานจริงพร้อมทั้งทำโปรเจ็คท์
 • สิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยเน้นความท้าทายทางการบริหารและแนวคิดสำคัญของการจัดการ
 • ผลักดันให้นักเรียนสามารถทำงานระดับผู้จัดการในอนาคต โดยมีความรู้ที่จำเป็นต่อการเข้าใจธุรกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจและบริหารจัดการเองได้
 • ส่งเสริมให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางอาชีพ และมีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากล

 

 

เกี่ยวกับ Glion และ GEM

 • 89% ของบัณฑิต Glion มีงานทำหรือได้รับการเสนองานมากกว่า 1 งานในวันจบการศึกษา

 

 • 70% ของบัณฑิต GEM มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็คท์ระหว่างประเทศ
 • 72% ของบัณฑิต GEM เป็นผู้นำทีมในการทำงาน

 

 • ได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือในการหางานจากทั้งสองสถาบัน

 

 • GEM มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งมีตำแหน่งงานและฝึกงานให้เลือกแบบออนไลน์มากกว่า 12,000 ตำแหน่งต่อปี

 

 • เครือข่ายศิษย์เก่าเหนียวแน่น โดย GEM มีสมาชิก 25,000 คน ส่วน Glion มีสมาชิก 13,600 คน

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

ปีการศึกษาที่ 1

วิชาที่สอนโดยคณาจารย์จาก GEM (เรียนที่วิทยาเขตของ Glion ในสวิตเซอร์แลนด์)

 

รายวิชา

 • International Marketing
 • Accounting and Auditing
 • Managerial Accounting
 • Innovation Management
 • Operations Management
 • Sustainability and CSR
 • Intercultural Management
 • Corporate Finance
 • Global Business and Macroeconomics
 • Leadership
 • Managerial Economics
 • International Negotiations
 • Business Law
 • Strategic Management
 • Risk Management
 • International Human Resource Management
 • Geopolitics
 • Digital Transformation
 • Quantitative Methods
 • Organizations and Change Management
 • Integrative Case Study

 

วิชาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจบริการที่สอนโดยคณาจารย์ Glion (เรียนที่วิทยาเขตของ Glion ในสวิตเซอร์แลนด์)

 • Advanced Hotel Operations
 • Hospitality Revenue Management and Distribution Strategies
 • Hotel Asset Management and Concept Creation
 • Hotel Demand Management

วิชาเลือก

 • Luxury Brand Management หรือ
 • Hotel and Resort Development Planning

 

 กิจกรรมนอกหลักสูตร

ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพ

 • Career Services Skills Workshop เวิร์คช็อปที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางอาชีพภายใต้การดูแลและความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ
 • Glion Recruitment Day อีเว้นท์สำคัญที่จัดในเดือนตุลาคม 2018 และ มีนาคม 2019 ให้นักเรียนได้พบปะกับองค์กรชื่อดังต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกงานและทำงาน
 • Career Support ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือนักเรียนในการหาที่ฝึกงานหรือหางานในช่วงต้นฤดูร้อนปี 2019
 • Personal Development Week 5 วันพิเศษที่ให้นักเรียนได้ท้าทายความสามารถตัวเอง พร้อมพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และเชิงบริหาร

 

ปีการศึกษาที่ 2

 • โปรเจ็คท์ด้านการบริหารเพื่อสำเร็จการศึกษา (Final Management Project) สำหรับ วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 • โปรเจ็คท์ที่อาศัยความรู้และประสบการณ์มาทำงานจริงเพื่อสำเร็จการศึกษา (Capstone Project) สำหรับ วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (MSc)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพที่มั่นคงและมีความก้าวหน้า
 • ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพเข้าสู่การบริหารธุรกิจบริการ

 

ข้อกำหนดการสมัครเข้าเรียน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานแบบเต็มเวลา (full-time) อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษ
  • IELTS คะแนนรวม 5 (อย่างน้อย 6 สำหรับแต่ละทักษะ)
  • TOEFL คะแนนรวม 94 (อย่างน้อย 22 สำหรับแต่ละทักษะ)
  • Cambridge Proficiency Exam A,B,C
  • Pearson Test of English: 63
  • หรือ ผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

ค่าเรียน

 • 57,000 สวิสฟรังก์ หรือ 2,000,000 บาทโดยประมาณ
 • สมัครก่อน 31 พฤษภาคมนี้ 34,200 สวิสฟรังก์ หรือ 1,200,000 บาทโดยประมาณ (ลด 40%)
 • สมัครหลัง พฤษภาคม 45,600 สวิสฟรังก์ หรือ 1,600,000 บาทโดยประมาณ (ลด 20%)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัคร ติดต่อ Ekthana Education Services ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Glion และ GEM ในประเทศไทย

โทร. 02 106 2541-2

Line: @ekthana

info@ekthana.com