พบกับผู้บริหารจากโรงเรียนประจำชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ Institut auf dem Rosenberg

วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562

Time: 18.00 เป็นต้นไป

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด!  

ลงทะเบียนได้ที่นี่:  https://goo.gl/forms/IXIMFGhFdBiqJrY22

 

โรงเรียน Institut auf dem Rosenberg ออกแบบหลักสูตรวิชาการอย่างเป็นระบบ คงไว้ซึ่งการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมแต่ก็เปิดรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมอบบรรยากาศและเครือข่ายความเป็นนานาชาติให้นักเรียนได้ทำความคุ้นเคย เพื่อเตรียมความพร้อมออกไปสู่โลกยุคไร้พรมแดน ที่ต้องใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับคนจากต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม และที่สำคัญที่นี่ยังเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอีกด้วย

“การเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งคือเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา ดังนั้น Institut auf dem Rosenberg จีงช่วยนักเรียนให้ก้าวสู่อนาคตตามแบบฉบับของตัวเองและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งวางแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนอีกด้วย รวมทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนเคารพธรรมเนียบปฏิบัติอันดีงามแบบดั้งเดิมและสนับสนุนให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆไปในขณะเดียวกัน”

โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาป Constance และเทือกเขาแอลป์  ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้บุกเบิกคิดค้นวิธีการสอนนักเรียนให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และเป้าหมายในอนาคตของนักเรียนแต่ละคน ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 300 คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก Institut auf dem Rosenberg จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง นักเรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรต่างๆตามความสนใจทั้งในระบบ สวิส เยอรมัน อิตาเลียน อเมริกา และอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับตัวเองที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละคลาสมีจำนวนนักเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 8 คน ดูแลโดยทีมงานผู้สอนมืออาชีพที่ให้ความสำคัญนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ใช่โดยรวม

การเรียนการสอนของที่นี่ เน้นทั้งวิชาด้านวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรและเวิร์คช็อปต่างๆ ไม่วาจะเป็นทางด้านศิลปะ การออกแบบ ละคร ดนตรี การสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกหัดทำงานเป็นทีม ฝึกพูดหน้าชั้นเรียน ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ ภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัยภายในโรงเรียนเอง นอกจากหลักสูตรภาคปกติแล้ว โรงเรียนยังเปิดแคมป์ฤดูร้อนและฤดุหนาวสำหรับเด็กและผู้ปกครอง ครอบคลุมทั้งคลาสภาษาและกิจกรรมต่างๆหลากหลายแนว

ข้อมูลทั่วไป

 • ก่อตั้ง: ปี 1889
 • จำนวนนักเรียน: รวม 300 คน นักเรียนประจำ 260 คน
 • ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 6-19 ปี
 • แคมปัส: ตั้งอยู่ในสวนส่วนบุคคลขนาด 100,000 ตารางเมตร
 • รับรองคุณวุฒิโดย: ECIS, VSP, Department of Education (St. Gallen)
 • เชื้อชาตินักเรียน: 40 เชื้อชาติ

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • ภาษา : เยอรมัน อังกฤษหรือ อิตาเลียน
 • หลักสูตร: IGCSE, GCE, A Level, ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Diploma) คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรสวิส (Swiss Matura) หลักสูตรเยอรมัน (German Abitur) หลักสูตรอิตาเลียน (Esame di Stato -Italian Maturity exam)
 • อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียน: 1:2 (นักเรียนเฉลี่ย 8 คนต่อหนึ่งคลาส)
 • ภาษาต่างประเทศ: เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อิตาเลียน รัสเซียน และภาษาอื่นๆตามที่นักเรียนต้องการ
 • ซัมเมอร์แคมป์: คลาสภาษาและกิจกรรมอื่นๆ ทัศนศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป
 • แคมป์พิเศษใน Arosa: Adult Academy