ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံရွိ ကမၻာထိပ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္
.
⭐️ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ တရုတ္ႏွင့္စပိန္ႏိုင္ငံတို႔၏ ထိပ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာနိုင္ေသာ အခြင့္အေရး
.
⭐️ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာသင္ယူမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ကမာၻ႔ထိပ္တန္းကုမၸဏီတြင္အလုပ္သင္ဆင္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ကမၻာ့အဆင့္မီဟိုတယ္စီမံခန္္႔ခြဲမႈေက်ာင္းနွင့္ ေတြ႔ဆံုနိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
.
သီအိုရီမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းတြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေသာ ဆြစ္ဇာလန္မွ Glion ႏွင့္ Les Roches
.
.
🔪 Michelin ၾကယ္ပြင့္ ရရွိထားေသာ ကမာၻ႔အဆင့္မီွ
Pastry arts and Culinary arts ပညာရပ္မ်ားေလ့လာဆည္းပူးရန္၊
.
ျပင္သစ္မွ E’cole Ducasse၊ Michelin ၾကယ္ပြင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္သင္ဆင္းနိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊
.
.
⭐️ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အခ်က္အျပဳတ္ပညာႏွင့္ Pastry Arts အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ့လာနိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ၾကြေရာက္နိုင္ပါသည္။
.
.
📌 ေန႔စြဲ – ၂၀၂၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္
📌 အခ်ိန္ – ၁း၃၀ နာရီ – ၃း၀၀ နာရီ
📌 တည္ေနရာ – Rosewood ရန္ကုန္
.
.
🏅 Glion Institute of Higher Education

အလုပ္ရွင္မ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မႈကမာၻ႔အဆင့္ ၂ ရရွိေသာေက်ာင္း
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္း 1 to 3 ၀င္ Hospitality ေက်ာင္း
(worldwide Hospitality Awards 2016) ရရွိထားသည့္ေက်ာင္း
.
🏅 Les Roches Global Hospitality Education

အလုပ္ရွင္မ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မႈကမာၻ႔အဆင့္ ၃ ရရွိေသာေက်ာင္း
ကမၻာ့ထိပ္တန္းအဆင့္ 1 to 3 ၀င္ Hospitality ေက်ာင္း
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းအဆင့္ 1 to 3 ၀င္ Hospitality ေက်ာင္း
.
.
စာရင္းေပးသြင္းရန္- http://bit.ly/2rVpkPy
.
📞 စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အခမဲ့အႀကံေပးအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ –
Tel: +95 9 777375932
LINE: @ekthana https://line.me/R/ti/p/%40ekthana
myanmar@ekthana.com//www.ekthana.com