Brillantmont International School

Brillantmont International School  เป็นโรงเรียนประจำในสวิตเซอร์แลนด์ที่ก่อตั้งในปี 1880 และเป็นธุรกิจครอบครัวที่บริหารดูแลโดยสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นใส่ใจ จึงทำให้รู้สึกสบายยใจเหมือนอยู่บ้านตัวเอง และด้วยขนาดโรงเรียนที่ไม่ใหญ่นัก ทำให้โรงเรียนสามารถช่วยค้นหาและสนับสนุนพรสวรรค์และความถนัดของนักเรียนได้เป็นรายบุคคล นอกเหนือจากการเรียนวิชาปกติแล้ว ที่นี่ยังส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย

 

บริหารด้วยครอบครัว มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 130 ปี

Brillantmont International School คือโรงเรียนประจำที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง เปิดรับนักเรียนหญิงและชายอายุ 11-18 ปี ตั้งอยู่ในกลางเมืองโลซานน์  หลักสูตรนานาชาติที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ใดก็ได้ในโลก มีนักเรียนทั้งหมด 160 คน จากมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก จึงทำให้ที่นี่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงซึ่งปลูกฝังให้เด็กรู้จักเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

 

ข้อมูลทั่วไป

ก่อตั้ง: ปี 1882 (ยังคงดำเนินธุรกิจโดยครอบครัวผู้ก่อตั้ง)

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 100 คน (รวมทั้งหมด 150 คน)

ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 11-18 ปี

แคมปัส: ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโลซานน์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเจนีวาเพียง 40 นาที

รับรองคุณวุฒิโดย: CIS, NEASC

เชื้อชาตนักเรียน: 35 เชื้อชาติ โดยกำหนดจำนวนของแต่ละประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลาย

 

ข้อมูลด้านวิชาการ 

ภาษา: อังกฤษ

หลักสูตร: British IGCSE/AS/A Level and or American High School Graduation Diploma, Advanced Placement, SAT และ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลก

จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน: โดยเฉลี่ย 9 คนต่อหนึ่งห้องเรียน แต่ไม่เกิน 15 คน

อัตราส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียน: 1:4

ภาษาต่างประเทศ: ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาเลียน และอื่นๆตามที่นักเรียนต้องการ

ซัมเมอร์แคมป์: เดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม สำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี เรียนภาษาและเล่นกีฬา พร้อมทัศนศึกษา