Les Roches Jin Jiang Hotel Management School

เรียนการบริหารจัดการการโรงแรมระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ประเทศจีน

 
โรงเรียนการโรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศจีนจากสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับหลักสูตรมาตรฐานเดียวกันกับสวิตเซอร์แลนด์ มีหลักสูตร International ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สามจากเจ้าของภาษา สามารถย้ายไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์หรือสเปนได้ และยังสามารถฝึกงานได้ที่ประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆได้ทั่วโลก

หลักสูตรที่เปิดสอนมี 3 หลักสูตร

🔹 อนุปริญญา ระยะเวลา 2.5 ปี (ปีสุดท้ายสามารถเลือกได้ว่าจะไปเรียนที่ สวิตเซอร์แลนด์ หรือ สเปน)

🔹 ปริญญาตรี ระยะเวลา 3.5 ปี (เรียนที่จีน 2.5 ปี เรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี)

🔹 อนุปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี (เรียนในห้องเรียนครึ่งปี และออกไปฝึกงานครึ่งปี)
.
📌 อนุปริญญาโท หลังจากเรียนจบยังสามารถต่อ MBA ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้อีกครึ่งปี เท่ากับว่าใช้ระยะเวลาเรียนที่ 1 ปีครึ่ง จะได้คุณวุฒติทั้ง Postgraduate Diploma และ MBA
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📲โทร. 02-106 2541-2, 081-9208882
LINE: @ekthana https://line.me/R/ti/p/%40ekthana
info@ekthana.com // www.ekthana.com
.
#เรียนต่อต่างประเทศ #เรียนต่อฝรั่งเศส #เรียนต่อต่างประเทศกับเอกธนา #เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ #เรียนต่อเชฟ #เรียนต่อด้านการทำอาหาร #เรียนต่อด้านการทำขนม #alainducasse #ducasse #michelin #michelinstar #เรียนการจัดการการโรงแรม #hospitality #studyabroad #glion #lesroches #การจัดการการโรงแรม #ekthanaeducationservices #เอกธนาเอ็ดยูเคชั่นเซอร์วิสเซส #เชฟ #chef #cook #culinaryarts #pastryart