กลียง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เดิมคือ Glion Hotel School) เป็นอยู่ใน ๒ อันดับแรกของโลกในระหว่างสถาบันบริหารธุรกิจการบริการ ชั้นนำด้วยกัน เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและโพสต์บัณฑิตศึกษาในการจัดการโร­งแรม, การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาและการจัดกา­รความบันเทิงสำหรับ นักเรียนจากทั่วทุก โลก

ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ กลียง อินซทิติ้ว ออฟ ฮายเอ้อ เอ็ดยูเคชั่น 
สามารถติดตามสัมมนาได้ตลอด  http://www.ekthana.com/category/seminars/