News & Event Everthing that you must know

NABA มอบทุนการศึกษาปริญญาโท 40 ทุน

NABA มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจในศิลปะการดีไซน์ กว่า 40 ทุน (คลอบคลุม 60%, 50%, 40% หรือ 20%) สำหรับสาขาปริญญาโท ในปีการศึ...

IED Istituto Europeo di Design แจกทุนการศึกษา 100% และ 50% สำหรับปริญญาตรี

IED Istituto Europeo di Design แจกทุนการศึกษา 100% และ 50% สำหรับระดับปริญญาตรีและสาขา Professional Training   ในสาขาวิชาดีไซน์, แฟชั่น, ทัศนศิลป์และก...

Insights to Thailand – Global Tourism and Hospitality 5.0

ค่ำคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok ได้เนรมิตห้องอาหารให้กลายเป็น Dinner สุด Private เพื่อต้อนรับน้องๆที่สมัครเข้าเรียน Glion และ L...

Why Us Experience With Our Alumni

Video Watch the best of us

เรียนต่อต่างประเทศ ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก

เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาชื่อดังของโลกหลากหลายแห่ง เราพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้ที่กำลังวางแผน เรียนต่อต่างประเทศ  ในสาขา บริหารการโรงแรมและธุรกิจบริการ ศิลปะและการออกแบบ โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี อนุปริญญาโท และปริญญาโท มีสถาบันให้เลือกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สเปน จีน ออสเตรเลีย และอิตาลี นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษากับผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไป เรียนต่อต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนประจำที่ดีที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการ เรียนต่อต่างประเทศ เท่านั้น แต่ยังช่วยดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสมัคร การเตรียมเอกสาร การยื่นขอวีซ่า การเตรียมตัวก่อนเดินทาง รวมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนขณะศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศอีกด้วย และที่สำคัญ หากเกิดปัญหาขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องส่วนตัว ทางเอกธนาก็พร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันและให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่

Ekthana Education Services Co.,Ltd.
57 Park Ventures Ecoplex BTS Skytrain Phloen Chit Station,15th Floor, Unit 1509 Wireless Road,Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel : 66 (0)2 106 2541-2, Mobile : 66(0)81 920 8882
Fax : 66 (0)2 106 2540
Email : info@ekthana.com
© Copyright 2013 Ekthana Education Services Ltd.