ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเรียน

ทางด้านการโรงแรมเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ

อาชีพในฝันระดับอินเตอร์

พร้อมร่วมฟังครอบครัวคุณตรีดนัย สิริพิพัฒน์ เปิดอกคุยถึง

 “แรงบันดาลใจที่ส่งลูกสาวคนโตไปเรียนกลียอง

และลูกสาวคนที่สองไปเรียนที่เลส์โรชส์

  • ดิปโพลม่า ปริญญาตรี อนุปริญญาโท ปริญญาโท
  • มีหลักสูตรการบริหารในสาขาการโรงแรม การจัดงาน กีฬาและบันเทิง การออกแบบโรงแรมและบริหารธุรกิจการครัว
  • กลียองและเลส์โรชส์ได้รับการจัดอันดับ เป็นโรงเรียนการโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลก (TNS Global Research, 2010)
  • มีอัตราการได้รับจ้างงานหรือเสนองานอย่างน้อย 2 โรงแรมหลังจากจบการศึกษาทันทีถึง 95%

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556

เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

 โปรแกรม

 13.00-13.30: ลงทะเบียนและทานของว่าง

13.30-15.00: ลายละเอียดของโรงเรียนต่างๆ

15.00-16.00: ร่วมสนทนากับครอบครัวคุณตรีดนัย สิริพิพัฒน์