ประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษาปริญญาตรีการโรงแรมที่สวิส กับสถาบัน Glion และ Les Roches

สถาบันการโรงแรมท๊อป 3 ของโลก  Glion Institute of Higher Educationและ สถาบัน Les Roches International School of Hotel Managementในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เชิญชวนน้องๆ ที่มุ่งมั่นอยากเรียนบริหารการโรงแรม ร่วมชิงทุนการศึกษาบางส่วน ในระดับปริญญาตรี รอบเปิดเทอม ตุลาคม นี้!

ผู้สมัคร สามารถร่วมชิงทุนการศึกษา โดยการส่งเรียงความเข้าประกวด เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1000 คำ หัวข้อเรื่อง “How can hospitality management study enhance Thais competencies for upcoming AEC in 2016?” (เรียนการบริหารการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพคนไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC ในปี ค.ศ. 2016 ได้อย่างไร?)

ในส่วนของทุนการศึกษาดังกล่าว ทางสถาบันมอบให้เป็นทุนอุดหนุนการศึกษา จำนวนสูงสุด 30% ของค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร พร้อมตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการโรงแรมนานาชาติ รอบเรียน ตุลาคม นี้ เท่านั้น

โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ทางคณะกรรมการทุนการศึกษาของสถาบัน Glion และ Les Roches จะพิจารณาเนื้อหาเรียงความของผู้สมัคร ที่แสดงถึงความสำคัญของการเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของคนไทย เพื่อรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2016 ได้อย่างโดดเด่น จนเป็นที่น่าประทับใจของคณะกรรมการ

คุณสมบัติของผู้สมัครชิงทุนการศึกษา

–  มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

–  จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย

–  มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 คะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ 61 TOEFL IBT คะแนน 61 ขึ้นไป

ยกเว้น ผู้สมัครเรียนอยู่ในหลักสูตรนานาชาติหรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ไม่ต้องยื่นผลสอบ IELTS หรือ TOEFL

ส่งเรียงความพร้อมแนบเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาและประวัติส่วนตัวมาด้วย ได้ที่ info@ekthana.comหมดเขต วันที่ 15สิงหาคม 2556 นี้ เท่านั้นโดยจะประกาศผล ผู้ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 21สิงหาคม 2556 นี้

ทั้งนี้ สถาบัน Glion Institute of Higher Educationและ สถาบัน Les Roches International School of Hotel Management ถูกจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนบริหารการโรงแรมที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลกมาโดยต่อเนื่อง นอกจากนี้ Glion และ Les Rochesคือ 2 ใน 3 ของโรงเรียนการโรงแรมของสวิส ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ จาก the New England Association of Schools and College(NEASC) อันเป็นวิทยฐานะในระดับโลก

สำหรับรอบเปิดเทอมในเดือนตุลาคมนี้ หลักสูตร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานสูงสุด 9 เดือนเต็ม โดยจะปฏิบัติงานจริงกับองค์กรชั้นนำด้านรีสอร์ทและโรงแรมระดับโลก พร้อมมีรายได้ระหว่างฝึกงาน ซึ่งความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงาน จะพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงโอกาสแห่งความก้าวหน้าภายหลังจบการศึกษา

ผู้สมัคร สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส อาคารปาร์คเวนเชอร์  อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ติดกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต โทร 02-106-2541-2หรือ 081-920-8882อีเมล์ info@ekthana.comเว็บไซต์ www.ekthana.com